PDA

View Full Version : Bộ Lễ - Kinh Nguyện 1. Tôi đã thấy dòng nước - Vũ Đình Ân
 2. Kinh kính mừng - Trần Phương Đông
 3. Lời nguyện trong cơn dịch bệnh - Cao Huy Hoàng
 4. Kinh rước lễ thiêng liêng – Sr. Isave
 5. Cúi xin Chúa sáng soi – Phanxicô
 6. Kinh hòa bình – Lm. Fa Thăng
 7. Kinh Lạy Cha – Lm. Fa Thăng
 8. Nguyện xin Cha từ nhân – Lm. Fa Thăng
 9. Ca phó thác – Hải Nguyễn
 10. Lời nguyện Linh mục – Sr. Vũ Thị Kim Loan
 11. Kinh thú nhận - Lm. Từ Duyên