PDA

View Full Version : Phạm Đức Huyến 1. Con đến bên Mẹ - Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân
 2. Hãy về bên Mẹ - Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân
 3. Hiền mẫu La Vang - Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân
 4. Trinh Vương Maria - Phạm Đức Huyến
 5. Hướng về La Vang - Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân
 6. Kính chào Mẹ La Vang - Phạm Đức Huyến
 7. Lời kinh mân côi - Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân
 8. Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam - Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân
 9. Người là tro bụi - Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Trác
 10. Tiếng chuông Phục sinh - Phạm Đức Huyến – Vũ Đình Ân
 11. Tiến hoa năm sắc - Phạm Đức Huyến – Vũ Đình Ân
 12. Ru Hài nhi thánh - Phạm Đức Huyến
 13. Tình Chúa cao vời - Phạm Đức Huyến
 14. Bên hang đá Belem - Phạm Đức Huyến
 15. Chuỗi ngọc vàng kinh - Phạm Đức Huyến
 16. Hài nhi tuyệt vời - Phạm Đức Huyến
 17. Lắng tiếng ru đêm - Phạm Đức Huyến
 18. Chúc tụng Mẹ La Vang - Phạm Đức Huyến
 19. Chúa giang tay hiền hòa - Phạm Đức Huyến
 20. Hiến lễ tinh tuyền - Phạm Đức Huyến
 21. Lễ vật dâng Chúa - Phạm Đức Huyến
 22. Cảm tạ hồng ân - Phạm Đức Huyến
 23. Tìm về La Vang - Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân
 24. Tước hiệu Mẹ La Vang - Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân
 25. Vinh quang Mẹ La Vang - Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân
 26. Yêu mến Mẹ La Vang - Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân
 27. Con yêu Mẹ - Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân
 28. Mẹ về Thiên cung - Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân
 29. Vâng sống như Mẹ - Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân
 30. Không thấy mà tin - Phạm Đức Huyến + Vũ Đình Ân
 31. Dâng Mẹ - Phạm Ðức Huyến
 32. Bài ca dâng Mẹ - Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân
 33. Kính chào Trinh Nữ - Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân
 34. Khúc hát tri ân - Phạm Đức Huyến
 35. Những phút giây gần bên Chúa - Phạm Đức Huyến
 36. Hiến lễ tinh tuyền - Phạm Đức Huyến
 37. Hiến Lễ Con Dâng - Phạm Đức Huyến
 38. Tôi chỉ có một đời để sống - Phạm Đức Huyến
 39. Chúa và việc của Chúa - Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân
 40. Chúa hiển vinh - Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân
 41. Vẳng tiếng chuông vang - Phạm Đức Huyến
 42. Bốn mùa dâng Mẹ - Phạm Trung
 43. Cùng Mẹ con dâng Chúa Hài Nhi - Phạm Trung
 44. Con với Mẹ - Phạm Trung - ĐHY. FX Nguyễn Văn Thuận
 45. Chúa là hy vọng – Phanxicô
 46. Hương hoa dâng Mẹ - Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân