PDA

View Full Version : Phạm Liên Hùng (Lm) 1. Đến Với Chúa
 2. Dâng lễ 15
 3. Hoan hô Vua Giê-su -Lm. Phạm Liên Hùng
 4. Ôi Đấng cứu thế - Lm. Phạm Liên Hùng
 5. Dậy đi - Lm. Phạm Liên Hùng
 6. Ngài phải chết đi - Lm. Phạm Liên Hùng
 7. Bước vào - Lm. Phạm Liên Hùng
 8. Người chịu bắt bớ - Lm. Phạm Liên Hùng
 9. Xin thương con - Lm. Phạm Liên Hùng
 10. Xin thương con Chúa ơi
 11. Hoan hô Vua Giêsu - Lm. Phạm Liên Hùng
 12. Xion vui lên - Lm. Phạm Liên Hùng
 13. Vào đền thánh - Lm. Phạm Liên Hùng
 14. Thánh Phêrô và Phaolô - Lm. Phạm Liên Hùng
 15. Này là - Lm. Phạm Liên Hùng
 16. Bài ca đầu năm - Lm. Phạm Liên Hùng
 17. Dâng Lễ 1 - Lm. Phạm Liên Hùng & Trọng Văn
 18. Vào đền thánh - Lm. Phạm Liên Hùng
 19. Xin Chúa vui nhận - Lm. Phạm Liên Hùng
 20. Đi tìm Chúa - Lm. Phạm Liên Hùng
 21. Bài ca Phục Sinh - Lm. Phạm Liên Hùng
 22. Chúa khải hoàn - Lm. Phạm Liên Hùng
 23. Lạy Nữ Vương Thiên Đàng - Lm. Phạm Liên Hùng
 24. Chúa chín phẩm thiên thần - Lm. Phạm Liên Hùng
 25. Muối men – Lm. Phạm Liên Hùng
 26. Hợp tiến – Lm. Phạm Liên Hùng