PDA

View Full Version : Phương Anh (Lm) 1. Hạt giống tình yêu
 2. Tình thương của Chúa - Lm. Phương Anh
 3. Bài ca dâng Mẹ 2 - Lm. Phương Anh
 4. Bài ca dâng Mẹ 1 - Lm. Phương Anh
 5. Bài ca thương khó - Lm. Phương Anh
 6. Bài ca xin vâng - Lm. Phương Anh
 7. Con đi vào mùa Xuân - Lm. Phương Anh
 8. Dâng Ngài Trong đêm thánh - Lm. Phương Anh
 9. Dâng lên Mẹ hiền - Lm. Phương Anh
 10. Dâng hoa - Lm. Phương Anh
 11. Ca khúc trường sinh - Lm. Phương Anh
 12. Câu hò tình Thập giá - Lm. Phương Anh
 13. Chúa đến với con - Lm. Phương Anh
 14. Chỉ có một tấm bánh - Lm. Phương Anh
 15. Dâng Mẹ - Lm. Phương Anh
 16. Cùng hát bài hùng ca - Lm. Phương Anh
 17. Ánh sáng đến - Lm. Phương Anh
 18. Cùng Mẹ đón Chúa Thánh Thần - Lm. Phương Anh
 19. Cùng dâng lên hoa quả đầu mùa - Lm. Phương Anh
 20. Dâng Mẹ tuổi thơ 2 - Lm. Phương Anh
 21. Dâng Mẹ tuổi thơ 1 - Lm. Phương Anh
 22. Công Ơn Sinh Thành - Lm. Phương Anh
 23. Con sẽ ca ngợi - Lm. Phương Anh
 24. Con vươn tới Chúa - Lm. Phương Anh
 25. Dâng Mẹ tuổi xuân - Lm. Phương Anh
 26. Đến và xem - Lm. Phương Anh
 27. Đoàn con khiêm cung - Lm. Phương Anh
 28. Thầy Anrê Phú Yên - Lm. Phương Anh
 29. Giao ước tình yêu - Lm. Phương Anh
 30. Dâng Nữ Vương luyện hình - Lm. Phương Anh
 31. Con là Thượng Tế - Lm. Phương Anh
 32. Đèn sáng trên tay Mẹ - Lm. Phương Anh
 33. Đức Kitô 2000 năm cứu độ - Lm. Phương Anh
 34. Hành khúc ra khơi - Lm. Phương Anh
 35. Chúng ta là muối đất - Lm. Phương Anh
 36. Hạt giống cứu độ - Lm. Phương Anh
 37. Hạt giống trong lòng đất mẹ - Lm. Phương Anh
 38. Hãy xé lòng - Lm. Phương Anh
 39. Hãy cảm tạ Chúa - Lm. Phương Anh
 40. Hát lên mừng Thiên Chúa - Lm. Phương Anh
 41. Hiệp dâng với Mẹ 2 - Lm. Phương Anh
 42. Hiệp dâng với Mẹ 1 - Lm. Phương Anh
 43. Hoan Ca Mừng Xuân - Lm. Phương Anh
 44. Hoa mân côi - Lm. Phương Anh
 45. Huyền thoại Giakêu - Lm. Phương Anh
 46. Lễ vật Dâng Chúa Hài Nhi - Lm. Phương Anh
 47. Linh mục người được sai đi - Lm. Phương Anh
 48. Mẹ về Thiên cung - Lm. Phương Anh
 49. Mẹ như vì sao - Lm. Phương Anh
 50. Mẹ luôn ghi nhớ - Lm. Phương Anh
 51. Mẹ là vì sao - Lm. Phương Anh
 52. Mẹ Đưa Con Vào Mùa Xuân - Lm. Phương Anh
 53. Maria nguồn hy vọng - Lm. Phương Anh
 54. Maria Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Lm. Phương Anh
 55. Maria ngôi sao sáng - Lm. Phương Anh
 56. Lời kinh thiết tha 2 - Lm. Phương Anh
 57. Lời kinh thiết tha 1 - Lm. Phương Anh
 58. Mùa hồng ân đã tới rồi - Lm. Phương Anh
 59. Mừng Mẹ ra đời - Lm. Phương Anh
 60. Lời cầu đầu xuân - Lm. Phương Anh
 61. Thầy Anrê Phú Yên và giấc mơ tuổi trẻ - Lm. Phương Anh
 62. Thờ lạy Chúa với Mẹ - Lm. Phương Anh
 63. Mùa xuân đã đến với tôi - Lm. Phương Anh
 64. Nếu Ngài đến trên quê hương tôi - Lm. Phương Anh
 65. Ngài đến bên con - Lm. Phương Anh
 66. Ngài phải lớn lên - Phương Anh
 67. Người yêu của tôi - Lm. Phương Anh
 68. Nếu con chợt nhớ - Phương Anh
 69. Những Giọt Máu Trong Lòng Đất Mẹ - Lm. Phương Anh
 70. Thắm lên màu hoa - Lm. Phương Anh
 71. Theo Chúa - Phương Anh
 72. Theo Gioan Tiền hô - Phương Anh
 73. Theo gương Mẹ - Lm. Phương Anh
 74. Thày đi đâu? (QuoVadis) - Lm. Phương Anh
 75. Tâm ca đồng hành 5 - Lm. Phương Anh
 76. Tâm ca đồng hành 4 - Lm. Phương Anh
 77. Tâm ca đồng hành 3 - Lm. Phương Anh
 78. Tâm ca đồng hành 2 - Lm. Phương Anh
 79. Tâm ca đồng hành 1 - Lm. Phương Anh
 80. Mừng ngày Thánh Mẫu - Lm. Phương Anh
 81. Mười năm hồng ân - Lm. Phương Anh
 82. Suối trường sinh - Lm. Phương Anh
 83. Tháng hoa dâng Mẹ - Lm. Phương Anh
 84. Theo hương hoa hồng - Lm. Phương Anh
 85. Tình khúc cho năm 2000 - Lm. Phương Anh
 86. Tình khúc mân côi - Lm. Phương Anh
 87. Tình yêu đáp lại tình yêu - Lm. Phương Anh
 88. Tình yêu đến - Lm. Phương Anh
 89. Tình yêu Thập giá - Lm. Phương Anh
 90. Triều đại Người - Lm. Phương Anh
 91. Trong Mẹ con chờ mong - Lm. Phương Anh
 92. Từ trong lòng mẹ - Lm. Phương Anh
 93. Tung gieo hạt giống mới - Lm. Phương Anh
 94. Tuổi thần tiên - Lm. Phương Anh
 95. Trầm ca bên Mẹ - Lm. Phương Anh
 96. Tuổi trẻ hành khúc - Lm. Phương Anh
 97. Tiếng gọi giữa đêm khuya - Lm. Phương Anh
 98. Xem quả biết cây - Lm. Phương Anh
 99. Vào đời trong ngàn năm mới - Lm. Phương Anh
 100. Vì Chúa sẽ đến - Lm. Phương Anh
 101. Xin ở lại với con - Lm. Phương Anh
 102. Xin mở mắt con - Lm. Phương Anh
 103. Xin Mẹ Nghe Thấu - Lm. Phương Anh
 104. Xin đi theo Mẹ Lm. Phương Anh
 105. Xin nâng chén - Lm. Phương Anh
 106. Xin Mẹ dạy cho con - Lm. Phương Anh
 107. Xin đưa con vào ngàn năm mới - Lm. Phương Anh
 108. Xin đổi thay trái tim con - Lm. Phương Anh
 109. Tình mẹ Mân côi - Lm. Phương Anh
 110. Tình Mẹ - Lm. Phương Anh
 111. Xin cho con thành hạt giống tốt - Lm. Phương Anh
 112. Mẹ là mùa xuân cứu độ - Lm. Phương Anh
 113. Muôn dân hỡi - Lm. Phương Anh
 114. Theo gót Gioan tiền hô - Lm. Phương Anh
 115. Chúa đã sống lại - Lm. Phương Anh
 116. Ngài là dũng lực (Tv 17) – Lm. Phương Anh
 117. Calve mặt trời đã tắt - Lm. Phương Anh
 118. Lễ dâng - Lm. Phương Anh
 119. Lời ước đêm nay - Lm. Phương Anh
 120. Dòng lịch sử hồng ân - Lm. Phương Anh
 121. Belem tình khúc - Lm. Phương Anh
 122. Ôi lạy Cha – Lm. Phương Anh
 123. Xin minh xét – Lm. Phương Anh