PDA

View Full Version : Thành Tâm (Lm) 1. Lên Đền Thánh
 2. Nhân chứng Phúc âm
 3. Thánh Thần hãy đến
 4. Xin tri ân - Lm. Thành Tâm
 5. Tâm tình ca 3
 6. Chẳng biết lấy gì - Lm. Thành Tâm
 7. Diễm tình ca 3 - Lm Thành Tâm
 8. Bài ca hiệp nhất - Lm Thành Tâm
 9. Con tin thưa Thầy - Lm Thành Tâm
 10. Vào đời - Lm Thành Tâm
 11. Xin ngợi khen Cha - Lm Thành Tâm
 12. Phút linh thiêng - Lm. Thành Tâm
 13. Alleluia - Hát lên người ơi - Lm. Thành Tâm – Trần Sỹ Tín
 14. Chúa sống lại rồi - Lm Thành Tâm
 15. Nguyện Cầu – Lm. Thành Tâm
 16. Ave Maria - Lm. Thành Tâm
 17. Tâm tình ca 2 - Lm. Thành Tâm
 18. Tôi tin - Lm. Thành Tâm
 19. Được sai đi - Lm. Thành Tâm
 20. Họp nhau trong khúc hát - Lm. Thành Tâm
 21. Tình của người đã chết - Lm. Thành Tâm
 22. Xuất hành - Lm Thành Tâm - Lm Trần Sĩ Tín
 23. Maranatha - Lm. Thành Tâm
 24. Quê hương Thượng Đế - Lm. Thành Tâm
 25. Nếu - Lm. Thành Tâm
 26. Ephata - Lm. Thành Tâm
 27. Làm sao dám mơ - Lm. Thành Tâm
 28. Chúa thương chúng ta - Lm. Thành Tâm
 29. Trên đường Emmau - Lm. Thành Tâm
 30. Bạn đường - Lm. Thành Tâm
 31. Vui ngày trở về - Lm. Thành Tâm
 32. Kính chào Nữ Vương (Salve Regina) - Lm. Thành Tâm
 33. Mẹ đầy ơn phúc - Lm. Thành Tâm
 34. Mẹ hằng cứu giúp - Lm. Thành Tâm
 35. Một điềm lạ - Lm. Thành Tâm
 36. Mừng khen Giavê - Lm. Thành Tâm
 37. Tạ lễ với Mẹ - Lm . Thành Tâm
 38. Giêsu! Giêsu! - Lm. Thành Tâm
 39. Lời cầu nửa đêm - Lm. Thành Tâm
 40. Vui lên sion - Lm. Thành Tâm
 41. Chúa thương cứu độ - Lm. Thành Tâm
 42. Sống cho người yêu - Lm. Thành Tâm
 43. Xin Ngài thương con - Lm. Thành Tâm
 44. Xin dạy con yêu Ngài - Lm. Thành Tâm
 45. Ý Chúa - Lm Thành Tâm
 46. Chúc khen danh Ngài - Lm. Thành Tâm
 47. Tâm tình ca 1 - Lm. Thành Tâm
 48. Người ơi hãy nhớ - Lm Thành Tâm
 49. Hãy thương yêu nhau - Lm. Thành Tâm
 50. Song hành - Lm. Thành Tâm
 51. Anh em hãy đi - Lm. Thành Tâm
 52. Diễm tình ca 2 - Lm. Thành Tâm
 53. Tâm tình ca 5 - Lm. Thành Tâm
 54. Bài ca đức cậy - Lm. Thành Tâm
 55. Tâm tình ca 4 - Lm. Thành Tâm
 56. Suy Tôn Thánh Thể - Lm. Thành Tâm
 57. Bài ca đức mến - Lm. Thành Tâm
 58. Vui lên anh em - Lm. Thành Tâm
 59. Trời cao hỡi - Lm. Thành Tâm
 60. Chờ ngày quang lâm (Tv 24)- Lm. Thành Tâm
 61. Bí tích tình yêu - Lm. Thành Tâm
 62. Bài ca dâng lễ - Lm. Thành Tâm
 63. Hãy tỉnh thức - Lm. Thành Tâm
 64. Như hạt miến - Lm. Thành Tâm
 65. Ngài cho anh cho tôi - Lm. Thành Tâm
 66. Theo Chúa - Lm. Thành Tâm
 67. Lời trường sinh - Lm. Thành Tâm
 68. Tạ lễ với Mẹ - Lm. Thành Tâm
 69. Lạy Chúa Thánh Thần - Lm. Thành Tâm
 70. Hát mừng tri ân - Lm. Thành Tâm
 71. Bài ca vũ trụ - Lm. Thành Tâm
 72. Cảm mến tình Cha - Lm. Thành Tâm
 73. Tiến dâng Cha - Lm. Thành Tâm
 74. Xin vâng ý Cha - Lm. Thành Tâm
 75. Chuông chiều - Lm. Thành Tâm
 76. Thập Giá Đức Kitô - Lm. Thành Tâm
 77. Nước Trời đã gần - Lm. Thành Tâm
 78. Vạn tuế Đức Kitô – Lm. Thành Tâm
 79. Nhân chứng Phúc Âm – Lm. Thành Tâm
 80. Chỉ có một Chúa - Lm. Thành Tâm
 81. Xin giữ gìn con – Lm. Thành Tâm
 82. Vinh Danh - Lm. Thành Tâm
 83. Dấu chân trên cát - Lm. Thành Tâm
 84. Con xin phó thác - Lm. Thành Tâm
 85. Bài Ca Tin Yêu - Lm. Thành Tâm
 86. Ký thác cho Chúa - Lm. Thành Tâm
 87. Hãy vui mừng 2 - Lm. Thành Tâm
 88. Tôi sẽ bước đi Tv. 144-145 - Lm. Thành Tâm
 89. Mong thấy nhan Chúa Tv. 04 - Lm. Thành Tâm
 90. Xin dủ lòng thương Tv. 50 - Lm. Thành Tâm
 91. Nhìn lên ảnh Mẹ - Lm. Thành Tâm