PDA

View Full Version : Trầm Hương (Sr) 1. Thắp sáng trong con
 2. Lửa hồng ngàn đời
 3. Ở lại trong Đức Kitô - Sr. Trầm Hương
 4. Từ lúc Mẹ nói lời xin vâng - Sr. Trầm Hương
 5. Cánh hoa tuyệt vời - Sr. Trầm Hương, FMSR
 6. Bài ca dâng hiến - Sr. Trầm Hương - Lm. Dao Kim
 7. Cùng Mẹ ra khơi - Sr. Trầm Hương, FMSR
 8. Đến trước nhan Mẹ - Sr. Trầm Hương, FMSR
 9. Mùa hoa về rồi - Sr. Trầm Hương
 10. Khấu đầu bái lạy - Sr. Trầm Hương
 11. Kính mừng Maria - Sr. Trầm Hương
 12. Lạy Mẹ mến yêu - Sr. Trầm Hương
 13. Linh hồn tôi ca lên - Sr. Trầm Hương
 14. Mầu nhiệm mừng - Sr. Trầm Hương - Thơ: Gm. Giuse Vũ Duy Thống
 15. Mầu nhiệm sáng - Sr. Trầm Hương - Thơ: Gm. Giuse Vũ Duy Thống
 16. Mầu nhiệm thương - Sr. Trầm Hương
 17. Mầu nhiệm vui - Sr. Trầm Hương - Thơ: Gm. Giuse Vũ Duy Thống
 18. Mùa hoa đẹp tươi đã về - Sr. Trầm Hương
 19. Ngũ bái tiến dâng - Sr. Trầm Hương
 20. Như muôn đóa hồng - Sr. Trầm Hương
 21. Những bước chân vui - Sr. Trầm Hương
 22. Tiến dâng lên Mẹ - Sr. Trầm Hương
 23. Tiếng hát con vọng xa - Sr. Trầm Hương
 24. Từ chồi Jes-sê - Sr. Trầm Hương
 25. Hãy đổ sương mai - Sr.Trầm Hương
 26. Bài ca chúc tụng - Sr. Trầm Hương, FMSR
 27. Nâng hồn lên Chúa - Sr. Trầm Hương
 28. Hỡi các tầng trời - Sr. Trầm Hương
 29. Linh mục của Chúa - Sr. Trầm Hương, FMSR
 30. Xin dắt đưa con về - Sr. Trầm Hương
 31. Trở về cùng Chúa - Sr. Trầm Hương
 32. Đuốc sáng tâm linh - Sr. Trầm Hương, FMSR
 33. Khi Thái Sơn ngả bóng cuối trời - Trầm Hương FMSR
 34. Ngày không còn mẹ - Sr. Trầm Hương FMSR
 35. Tình khúc tuyệt vời - Sr. Trầm Hương
 36. Suối tình yêu - Sr. Trầm Hương FMSR
 37. Dâng Thánh Thể - Sr. Trầm Hương
 38. Xin cho con dừng chân - Sr. Trầm Hương FMSR
 39. Chúa vẫn yêu con - Sr. Trầm Hương, FMSR
 40. Đi về nhà Chúa - Sr. Trầm Hương
 41. Loan báo Tin mừng - Trầm Hương
 42. Tình yêu Chúa đã đến - Sr. Trầm Hương, FMSR
 43. Phút giây nhiệm mầu - Sr. Trầm Hương, FMSR
 44. Theo Chúa - Sr. Trầm Hương, FMSR - Lời: Đan sĩ Bảo Tịnh
 45. Tấm gương mẫu hiền - Sr. Trầm Hương, FMSR
 46. Bài ca lòng nhân hậu - Sr. Trầm Hương
 47. Bữa tiệc Cánh chung - Sr. Trầm Hương
 48. Cát bụi hư vô - Sr. Trầm Hương
 49. Lòng Chúa bao dung - Sr. Trầm Hương
 50. Sám hối - Sr. Trầm Hương
 51. Về Cõi Thiên Thu - Sr. Trầm Hương
 52. Về dưới chân Ngài - Sr. Trầm Hương
 53. Xót thương người - Sr. Trầm Hương
 54. Chào đón Đấng cứu tin - Sr. Trầm Hương
 55. Chúa sẽ đến cứu độ - Sr. Trầm Hương
 56. Vui luôn trong Chúa - Sr. Trầm Hương
 57. Xin Ngài ngự đến - Sr. Trầm Hương
 58. Dâng lời ngợi khen - Trầm Hương.FMSR
 59. Vườn địa đàng - Sr. Trầm Hương
 60. Chúa đã đi vào trần gian - Sr. Trầm Hương
 61. Thánh Laurensô - Sr. Trầm Hương
 62. Tiệc Thánh nhiệm mầu - Sr. Trầm Hương
 63. Tin vào tình yêu Thiên Chúa - Sr. Trầm Hương
 64. Ngài vẫn ở bên con - Sr. Trầm Hương
 65. Con đã tìm thấy - Sr. Trầm Hương
 66. Savio tuổi thơ trong trắng - Sr. Trầm Hương
 67. Tặng phẩm Thần Linh - Sr. Trầm Hương
 68. Lên đền thánh Chúa - Sr. Trầm Hương
 69. Tiến dâng lên Mẹ - Sr. Trầm Hương
 70. Đón nhận ơn Giáng Sinh - Sr. Trầm Hương
 71. Hỡi Dân Sion - Sr. Trầm Hương
 72. Trong Đền Thờ Chúa - Sr. Trầm Hương
 73. Tình Phụ Tử - Sr. Trầm Hương
 74. Người đã gọi tôi - Trầm Hương. FMSR
 75. Cánh hoa tuyệt vời - Sr. Trầm Hương
 76. Dưới Chân Thập Giá - Sr. Trầm Hương
 77. Lạy Chúa Thánh Thần - Sr. Trầm Hương
 78. Tin Vui Trời Bêlem - Sr. Trầm Hương
 79. Tin yêu một Chúa - Trầm Hương, FMSR Thơ: R. Tagore
 80. Xin làm mới lại trong con - Trầm Hương, FMSR
 81. Con vươn hồn lên - Sr. Trầm Hương, FMSR
 82. Chúa như làn sương mai – Sr. Trầm Hương, FMSR