PDA

View Full Version : Trầm Thiên Thu 1. Thánh Tâm ngọt ngào - Trầm Thiên Thu
 2. Trên đỉnh đồi xa - Thiên Thu
 3. Lời cầu dâng lên - Trầm Thiên Thu
 4. Trinh nữ khôn ngoan - Trầm Thiên Thu
 5. Bao la tình Mẹ - Trầm Thiên Thu
 6. Cầu Đức Mẹ La Vang - Trầm Thiên Thu
 7. Tâm tình La Vang - Trầm Thiên Thu
 8. Truyền tin - Trầm Thiên Thu
 9. Thánh Gioan XXIII - Trầm Thiên Thu
 10. Tình Chúa chiều xưa - Trầm Thiên Thu
 11. Dâng trọn cho Ngài - Trầm Thiên Thu
 12. Thánh tâm là cả hồng ân - Trầm Thiên Thu
 13. Đêm an bình - Trần Thiên Thu & Xuân Thảo
 14. Kính mừng Mẹ Mân côi - Trầm Thiên Thu
 15. Đức Mẹ dâng mình - Trầm Thiên Thu
 16. Than van - Trầm Thiên Thu
 17. Gioan Tẩy Giả - Trầm Thiên Thu
 18. Trình diện - Trầm Thiên Thu
 19. Ánh sáng ngàn thu - Trầm Thiên Thu
 20. Dâng lễ cuối đời - Trầm Thiên Thu
 21. Giã biệt cuộc đời - Trầm Thiên Thu
 22. Giã từ - Trầm Thiên Thu
 23. Nếu - Trầm Thiên Thu
 24. Nếu không có Ngài - Trầm Thiên Thu
 25. Tiếng cầu từ vực thẳm - Trầm Thiên Thu
 26. Tiếng vọng thiên thu - Trầm Thiên Thu
 27. Vào cõi đời đời - Trầm Thiên Thu
 28. Vọng lời kinh - Trầm Thiên Thu
 29. Vững tin tình Chúa - Trầm Thiên Thu
 30. Tiễn biệt - Trầm Thiên Thu
 31. Niệm khúc - Trầm Thiên Thu
 32. Kiếp hoa - Trầm Thiên Thu
 33. Cầu xin ân xá - Trầm Thiên Thu
 34. Cầu cho thân nhân - Trầm Thiên Thu
 35. Đường cho Chúa - Trầm Thiên Thu
 36. Tin vui - Trầm Thiên Thu
 37. Vọng - Trầm Thiên Thu
 38. Chúa sẽ đến - Trầm Thiên Thu
 39. Mong chờ Chúa đến - Trầm Thiên Thu
 40. Vọng Thiên sai - Trầm Thiên Thu
 41. Vọng tiếng khẩn cầu - Trầm Thiên Thu
 42. Mong Ngôi Hai - Trầm Thiên Thu
 43. Tỉnh thức chờ Chúa - Trầm Thiên Thu
 44. Bài ca an bình ra đi - Trầm Thiên Thu