PDA

View Full Version : Trọng Khẩn (Lm) 1. Đi theo Chúa
 2. Con không ngỡ rằng - Lm. Trọng Khẩn
 3. Chào mừng Đấng cứu thế - Lm. Trọng Khẩn
 4. Con Thiên Chúa làm Người - Lm. Trọng Khẩn
 5. Mừng Chúa đã đến - Lm. Trọng Khẩn
 6. Tin vui cho toàn dân - Lm. Trọng Khẩn
 7. Tình ca bên máng cỏ - Lm. Trọng Khẩn
 8. Trời cao - Lm. Trọng Khẩn
 9. Mừng Chúa Giáng Sinh - Lm. Trọng Khẩn
 10. Ca mừng Mẹ đầy ơn phúc - Lm. Trọng Khẩn
 11. Dâng lên Mẹ - Lm. Trọng Khẩn
 12. Dâng Mẹ thiên niên kỷ - Lm. Trọng Khẩn
 13. Đến với Mẹ - Lm. Trọng Khẩn
 14. Đức Mẹ đi thăm viếng - Lm. Trọng Khẩn
 15. Đức Mẹ dưới chân thập tự - Lm. Trọng Khẩn
 16. Hoan ca Maria - Lm. Trọng Khẩn
 17. Kính chào trinh nữ - Lm. Trọng Khẩn
 18. Kính dâng lên Mẹ - Lm. Trọng Khẩn
 19. Lạy Đức Mẹ đồng trinh - Lm. Trọng Khẩn
 20. Lạy Mẹ từ bi - Lm. Trọng Khẩn
 21. Lời kinh dâng Mẹ - Lm. Trọng Khẩn
 22. Maria trinh vương - Lm. Trọng Khẩn
 23. Mẫu gương của con - Lm. Trọng Khẩn
 24. Mẹ của con - Lm. Trọng Khẩn
 25. Mẹ đẹp hơn trăng - Lm. Trọng Khẩn
 26. Mẹ diễm phúc - Lm. Trọng Khẩn
 27. Mẹ khóc - Lm. Trọng Khẩn
 28. Mẹ là hy vọng - Lm. Trọng Khẩn
 29. Mẹ về thiên cung - Lm. Trọng Khẩn
 30. Một điềm lạ - Lm. Trọng Khẩn
 31. Ngày Mẹ lên trời - Lm. Trọng Khẩn
 32. Xin cầu cho chúng con - Lm. Trọng Khẩn
 33. Tin yêu Mẹ - Lm. Trọng Khẩn
 34. Đừng lên án nhau - Lm. Trọng Khẩn
 35. Đường tình yêu - Lm. Trọng Khẩn
 36. Vì Ngài là Giêsu - Lm. Trọng Khẩn
 37. Ca khúc biệt ly - Lm. Trọng Khẩn
 38. Người ra đi - Lm. Trọng Khẩn
 39. Nơi vực thẳm - Lm. Trọng Khẩn
 40. Tiễn biệt người thân - Lm. Trọng Khẩn
 41. Về với cội nguồn - Lm. Trọng Khẩn
 42. Xin Chúa xót thương - Lm. Trọng Khẩn
 43. Tiễn biệt người mục tử - Lm. Trọng Khẩn
 44. Bài ca mùa đông - Lm. Trọng Khẩn
 45. Nếu như con nhớ - Lm. Trọng Khẩn
 46. Xin đừng bỏ con - Lm. Trọng Khẩn
 47. Dâng nến - Lm. Trọng Khẩn
 48. Gặp Chúa trên quê hương - Lm. Trọng Khấn
 49. Chúa thương miền Trung - Lm. Trọng Khẩn
 50. Chúa đến rồi - Lm. Trọng Khẩn
 51. Người giận mà thương - Lm. Trọng Khẩn
 52. Nhìn lên Thập giá - Lm. Trọng Khẩn
 53. Tình Chúa thương con - Lm. Trọng Khẩn
 54. Tình yêu tuyệt đối - Lm. Trọng Khẩn
 55. Thấy bóng Cha - Lm. Trọng Khẩn
 56. Vững bước theo Thầy - Lm. Trọng Khẩn
 57. Đẹp mãi như mơ - Lm. Trọng Khẩn
 58. Đời con có Chúa - Lm. Trọng Khẩn
 59. Đi theo Chúa - Lm. Trọng Khẩn
 60. Đường tình yêu - Lm. Trọng Khẩn