PDA

View Full Version : Chúa Ba Ngôi 1. Vinh danh Ba Ngôi
 2. Thượng tiến Gia-vê - Nguyễn Quang Hưng
 3. Nào hãy chúc tụng - Lm. Xuân Thảo
 4. Vinh danh Ba Ngôi - Lm. Xuân Thảo
 5. Chúa Ba Ngôi - Thy Yên
 6. Mầu nhiệm Ba Ngôi - Lm. Thái Nguyên
 7. Suối nguồn tình yêu - Lm. Thái Nguyên
 8. Vinh danh Chúa Ba Ngôi - Lm. Nguyễn Duy
 9. Vinh quang Chúa - Hùng Lân
 10. Một giọt sương - Hùng Lân
 11. Kính dâng Ba Ngôi - Lm. Tri Văn Vinh
 12. Ngợi khen Ba Ngôi (Muôn tạo vật ơi) - Phanxicô
 13. Ngợi khen Ba Ngôi - Đỗ Vy Hạ
 14. Lễ Chúa Ba Ngôi - Lm. Thái Nguyên
 15. Ba Ngôi Thiên Chúa - Cao Minh Thắng
 16. Dâng lên Ba Ngôi - Vũ Đình Ân
 17. Mầu nhiệm Ba Ngôi - Thành Nam
 18. Thiên Chúa Ba Ngôi - Lm. Quý Báu
 19. Sống mầu nhiệm Ba Ngôi - Lm. Thái Nguyên
 20. Ca ngợi Chúa Ba Ngôi - Minh Tâm
 21. Con tin mến - Lm. Mi Trầm
 22. Thánh ca Danien - Đỗ Vy Hạ
 23. Chúc tụng Ba Ngôi - Lữ Hành
 24. Lễ Chúa Ba Ngôi - Hải Triều
 25. Vinh Danh Ba Ngôi - Lm. Thái Nguyên
 26. Tôn vinh Chúa muôn đời - Đinh Công Huỳnh
 27. Dòng lịch sử hồng ân - Lm. Phương Anh
 28. Trong tình yêu Ba Ngôi - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 29. Tôn vinh Chúa Ba Ngôi - Kim Đường
 30. Chúa Ba Ngôi hiện diện trong ta - Lm. Kim Long
 31. Ca khen danh Chúa – Đinh Thanh Hiền
 32. Tuyên xưng Chúa Ba Ngôi – Trương Thế Bạch
 33. Tin vào Con Chúa - Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
 34. Tạ ơn Ba Ngôi – La Thập Tự
 35. Dấu ấn Ba Ngôi – Phan Hùng
 36. Chúc Tụng Ba Ngôi 3 - Ánh Đăng
 37. Chúc Tụng Ba Ngôi 2 - Ánh Đăng
 38. Chúc Tụng Ba Ngôi 1 - Ánh Đăng