PDA

View Full Version : Trùng Dương 1. Mẹ hằng cứu giúp - Trùng Dương
 2. Mẹ khóc thương con người - Trùng Dương
 3. Quỳ đây khấn dâng lên Mẹ - Trùng Dương
 4. Tháng 10 tháng Mân côi - Trùng Dương
 5. Mẹ Lavang - Trùng Dương
 6. Bước theo Mẹ - Trùng Dương
 7. Mẹ ơi xin hãy xót thương - Trùng Dương
 8. Con dâng lên Mẹ - Trùng Dương
 9. Mẹ lên Trời - Trùng Dương
 10. Cho con kêu tên Mẹ - Trùng Dương
 11. Mẹ đã đi qua đường trần - Trùng Dương
 12. Kính chào Mẹ - Trùng Dương
 13. Mẹ là Nữ vương bình an - Trùng Dương
 14. Qua đường thập giá mới tới vinh quang - Trùng Dương
 15. Chúa đã thương gọi con về - Trùng Dương
 16. Chúa ơi phận người ra đi - Trùng Dương
 17. Cát bụi - Trùng Dương
 18. Lạy Chúa xin hãy xót thương - Trùng Dương
 19. Từ vực sâu - Trùng Dương
 20. Xin chào mọi người ở lại - Trùng Dương
 21. Từ u tối vực sâu - Trùng Dương
 22. Đời người phôi pha - Trùng Dương
 23. Như cơn gió thoáng qua - Trùng Dương
 24. Từ vực sâu u tối - Trùng Dương
 25. Một đời người - Trùng Dương
 26. Thân phận con người - Trùng Dương
 27. Trời cao ơi - Trùng Dương
 28. Tưởng rằng có lúc - Trùng Dương
 29. Trần thế Chúa đã đi qua - Trùng Dương
 30. Tình yêu Thập tự - Trùng Dương
 31. Cho con đến trên đồi Canvê - Trùng Dương
 32. Phó thác - Trùng Dương
 33. Hình như là thử thách - Trùng Dương
 34. Lời Chúa - Trùng Dương
 35. Một đời ngợi ca - Trùng Dương
 36. Suy tưởng - Trùng Dương
 37. Lời Ngài gọi cuối chân mây - Trùng Dương