PDA

View Full Version : Từ Duyên (Lm) 1. Con luôn cần Chúa – Lm. Từ Duyên
 2. Tình Chúa yêu con 1- Lm. Từ Duyên
 3. Cho con biết yêu thương – Lm. Từ Duyên
 4. Lời kinh hòa bình – Lm. Từ Duyên
 5. Lời kinh dâng Cha - Lm. Từ Duyên
 6. Bài ca bác ái - Lm. Từ Duyên
 7. Bài ca yêu thương - Lm. Từ Duyên
 8. Cúi đầu ăn năn - Lm. Từ Duyên
 9. Hãy dọn đường Chúa - Lm. Từ Duyên
 10. Nụ tầm xuân - Lm. Từ Duyên
 11. Mừng Mẹ mân côi - Lm. Từ Duyên
 12. Tình Cha yêu con - Lm Từ Duyên
 13. Chúa Giêsu là Vua - Lm. Từ Duyên
 14. Tình thương người cha - Lm. Từ Duyên
 15. Nào ai suy thấu - Lm. Từ Duyên
 16. Giêsu! Chúa bao dịu hiền - Lm. Từ Duyên
 17. Khi con gặp Ngài - Lm. Từ Duyên
 18. Hồi chuông thánh thót - Lm. Từ Duyên
 19. Kinh khúc - Lm. Từ Duyên
 20. Con đây vẫn tin – Thánh vịnh 1 - Lm. Từ Duyên
 21. Có gì để dâng - Lm. Từ Duyên
 22. Nguyện cầu Chúa - Lm. Từ Duyên
 23. Nguyện cầu - Lm. Từ Duyên
 24. Lắng nghe Lời Chúa - Lm. Từ Duyên
 25. Ca mừng thánh Giuse - Lm. Từ Duyên
 26. Mình máu Chúa - Lm. Từ Duyên
 27. Một mùa xuân mới - Lm. Từ Duyên
 28. Mừng ngợi khen - Lm. Từ Duyên
 29. Thánh Thần Chúa 1 - Lm. Từ Duyên
 30. Thánh Thần Chúa 2 - Lm. Từ Duyên
 31. Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa - Lm. Từ Duyên
 32. Nhạc khúc yêu thương - Lm. Từ Duyên
 33. Giêsu Kitô - Lm. Từ Duyên
 34. Kính mừng Thánh Giuse - Lm. Từ Duyên
 35. Đêm nay Noel - Lm. Từ Duyên
 36. Suy tôn tình Chúa - Lm. Từ Duyên
 37. Đời con xám hối - Lm. Từ Duyên
 38. Thân phận đời người - Lm. Từ Duyên
 39. Đôi tay này - Lm. Từ Duyên
 40. Con tin Chúa - Lm. Từ Duyên
 41. Dâng lên Cha - Lm. Từ Duyên
 42. Con ngợi khen Cha - Lm: Từ Duyên
 43. Nếu không có Ngài - Lm. Từ Duyên
 44. Chúa vẫn yêu thương - Lm: Từ Duyên
 45. Mùa chay thánh - Lm: Từ Duyên
 46. Chúa tình thương - Lm: Từ Duyên
 47. Nguyện cầu Thánh Gia - Lm. Từ Duyên
 48. Mừng kính Thánh Monica - Lm. Từ Duyên
 49. Tổng Lãnh Thiên Thần Micae - Lm. Từ Duyên
 50. Chỉ là phù hoa - Lm. Từ Duyên
 51. Chúa sẽ đến - Lm. Từ Duyên
 52. Khi Cha thương gọi - Lm. Từ Duyên
 53. Kiếp người - Lm. Từ Duyên
 54. Mong đợi - Lm. Từ Duyên
 55. Phận người - Lm. Từ Duyên
 56. Thân tôi cát bụi - Lm. Từ Duyên
 57. Trình diện Chúa - Lm. Từ Duyên
 58. Từ nơi thương đau - Lm. Từ Duyên
 59. Vực sâu thương đau - Lm. Từ Duyên
 60. Xin nghe con cầu khấn - Lm. Từ Duyên
 61. Chúa là Đấng từ bi - Lm. Từ Duyên
 62. Nhưng con tin - Lm. Từ Duyên
 63. Một ngày mai - Lm. Từ Duyên
 64. Xin đưa con về - Lm. Từ Duyên
 65. Con mong Chúa - Lm. Từ Duyên
 66. Một đời chờ mong - Lm. Từ Duyên
 67. Trời cao Chúa hỡi - Lm. Từ Duyên
 68. Trời cao - Lm. Từ Duyên
 69. Chúa muốn con - Lm. Từ Duyên
 70. Chỉ dạy con - Lm. Từ Duyên
 71. Chúa lên Trời - Lm. Từ Duyên
 72. Tình Chúa tình người - Lm. Từ Duyên
 73. Không chỉ bảy lần - Lm. Từ Duyên
 74. Con đi theo Chúa - Lm. Từ Duyên
 75. Xin cho con một trái tim - Lm. Từ Duyên
 76. Con vẫn mong chờ - Lm. Từ Duyên
 77. Kinh thú nhận - Lm. Từ Duyên
 78. Tình ca từ đáy tim - Lm. Từ Duyên
 79. Rửa chân cho nhau - Lm. Từ Duyên
 80. Bài ca truyền giáo - Lm. Từ Duyên
 81. Tình yêu Giêsu - Lm. Từ Duyên
 82. Tình yêu đích thực - Lm. Từ Duyên
 83. Ai là anh em tôi – Từ Duyên & Phương Anh
 84. Đời con sám hối – Lm. Từ Duyên
 85. Chiều xưa trên Thánh Giá – Lm. Từ Duyên
 86. Con còn nhớ – Từ Duyên