PDA

View Full Version : Viết Chung 1. Khúc hát vượt qua - Viết Chung
 2. Kinh kính mừng - Viết Chung
 3. Ánh sáng cứu độ - Viết Chung
 4. An-Phong ca - Viết Chung
 5. Bài ca Phêrô - Viết Chung
 6. Bánh từ trời - Viết Chung
 7. Lễ dâng chân thành - Viết Chung
 8. Lễ dâng hiệp nhất - Viết Chung
 9. Dâng ngọn nến hồng - Viết Chung
 10. Dâng với Mẹ - Viết Chung
 11. Đây của lễ - Viết Chung
 12. Hãy thống hối - Viết chung
 13. Hướng nhìn Chúa - Viết Chung
 14. Lễ dâng cuộc đời - Viết Chung
 15. Lễ dâng hy vọng - Viết Chung
 16. Dâng lên bàn thánh - Viết Chung
 17. Nước mắt - Viết Chung
 18. Chung khúc phúc cho ai - Viết Chung
 19. Quanh bàn thánh - Viết Chung
 20. Sao Người gọi tôi - Viết Chung
 21. Hãy đến cùng Giuse - Viết Chung
 22. Lời trường sinh - Viết Chung
 23. Lời tạ ơn - Viết Chung
 24. Lễ dâng tuổi xuân - Viết Chung
 25. Lễ dâng trông đợi - Viết Chung
 26. Lễ dâng trẻ thơ - Viết Chung
 27. Lễ dâng tình yêu - Viết Chung
 28. Khói hương chân tình - Viết Chung
 29. Mồ hôi và nước mắt - Viết Chung
 30. Monica hiền mẫu - Viết Chung
 31. Một cành Đàn hương - Viết Chung
 32. Một mối tình - Viết Chung
 33. Mùa xuân Maria - Viết Chung
 34. Mùa xuân viên mãn - Viết Chung
 35. Nén hương lòng - Viết Chung
 36. Ngày hồng tươi - Viết Chung
 37. Người công chính - Viết Chung
 38. Người đã chọn tôi - Viết Chung
 39. Nơi Nhà Chúa - Viết Chung
 40. Người như bóng mát - Viết Chung
 41. Người từ đâu tới - Viết Chung
 42. Sống bên Mẹ - Viết Chung
 43. Tạ ơn Chúa - Viết Chung
 44. Tạ ơn Thánh Cả - Viết Chung
 45. Thăm viếng - Viết Chung
 46. Thánh gia - Viết Chung
 47. Tôi vẫn trông cậy vào Ngài - Viết Chung
 48. Tôn vinh chư vị - Viết Chung
 49. Trái tim thủy chung - Viết Chung
 50. Trái tim Chúa Giêsu - Viết Chung
 51. Trăm chi họ tiến lên - Viết Chung
 52. Trên đường thanh tẩy - Viết Chung
 53. Trong âm thầm - Viết Chung
 54. Từ ruộng đất - Viết Chung
 55. Với của lễ - Viết Chung
 56. Xin ở với con - Viết Chung
 57. Xin ban hồng ân cứu độ - Viết Chung
 58. Từng phút từng giây - Viết Chung
 59. Lắng nghe - Viết Chung
 60. Dâng Mẹ tình yêu - Viết Chung
 61. Đây chút tình con - Viết Chung
 62. Hãy thức tỉnh - Viết chung
 63. Bài ca Saolê - Viết Chung
 64. Phúc đức thay - Viết Chung
 65. Không gì làm thay đổi - Viết Chung
 66. Mẹ Hằng Cứu Giúp - Viết Chung
 67. Mẹ lên Trời - Viết Chung
 68. Khắp nơi bờ cõi - Viết Chung
 69. Lễ dâng mùa Giáng Sinh - Viết Chung
 70. Lễ dâng mùa cứu độ - Viết Chung
 71. Man mác hương trầm - Viết Chung
 72. Ngạt ngào khói hương - Viết Chung
 73. Ngọn đèn khêu cao - Viết Chung
 74. Phượng Hoàng ca - Viết Chung
 75. Tiến về nhà Chúa - Viết Chung
 76. Kinh cầu Giáng Sinh - Viết Chung
 77. Trong cánh tay Mẹ hiền - Viết Chung
 78. Bài ca Maria - Viết Chung
 79. Hướng lên Mẹ - Viết Chung
 80. Vòng hoa Môi Khôi - Viết Chung
 81. Trước nhan Chúa - Viết Chung
 82. Alleluia Con xin lắng nghe - Viết Chung
 83. Ca nguyện Thánh Giuse - Viết Chung
 84. Dâng Mẹ đời con - Viết Chung
 85. Đấng từ bi - Viết Chung
 86. Cầu hồn - Viết Chung
 87. Chúa Chiên Lành - Viết Chung
 88. Hãy mở lòng ra - Viết Chung
 89. Đã đến mùa cứu rỗi - Viết Chung
 90. Bằng tất cả tình yêu - Viết Chung
 91. Lương thực của con - Viết Chung
 92. Của lễ tình yêu - Viết Chung
 93. Dâng Con 2 - Viết Chung
 94. Cho nhau mùa xuân – Viết Chung
 95. Bạn nghèo của Chúa - Viết Chung
 96. Hy lễ vượt qua - Viết Chung