PDA

View Full Version : Vinam 1. Lời hằng sống - Vinam
 2. Bên Mẹ mân côi - Vinam
 3. Can-vê chiều - Vinam
 4. Tình Mẹ thiết tha - Vinam
 5. Mẹ của lòng con - Vinam
 6. Trần gian ngày đó - Vinam
 7. Người từ bụi đất - Vinam
 8. Con phó thác - Vinam
 9. Cuộc tình bên Mẹ - Vi Nam
 10. Xin theo Thầy - Vinam
 11. Tình Ngài thiên thu - Vinam
 12. Người đến như mùa xuân - Vinam
 13. Xin Chúa thương - Vinam
 14. Tiếng hát trong Thần Linh - Vinam
 15. Đi loan báo - Vinam
 16. Bước theo Thần Khí - Vinam
 17. Tạ lễ - Vinam
 18. Xin Ngài tha thứ - Vinam
 19. Lời đoan nguyền - Vinam
 20. Lặng trầm - Vinam
 21. Lễ dâng đời con - Vinam
 22. Người sẽ đến - Vinam
 23. Hương hoa cõi lòng - Vinam
 24. Niềm vui bên Chúa - Vinam
 25. Tiếng hát từ đồng xanh - Vinam
 26. Hãy sống khoan dung - Vinam
 27. Hãy nhận con đi - Vinam
 28. Xin ca khen Danh Chúa - Vinam
 29. Tiếng ca hòa tiếng cười - Vinam
 30. Thầy là cây nho - Vinam
 31. Nhìn về Thánh Giá - Vinam
 32. Nhớ Bóng Thập Hình - Nguyễn Vân Nam
 33. Suy tôn Thánh Giá - Vinam
 34. Ngợi khen Giavê - Vinam
 35. Ngợi ca Thượng Đế - Vinam
 36. Ngày xuân bên Chúa - Vinam
 37. Hương lễ mới - Vinam
 38. Khi Chúa nhìn con - Vinam
 39. Giã từ - Vinam
 40. Hạnh phúc của con - Vinam
 41. Hãy cứ tin - Vinam
 42. Đời con có Chúa - Vinam
 43. Đời miệt mài dâng Cha - Vinam
 44. Dâng - Vinam
 45. Dâng đời - Vinam
 46. Của lễ ân tình - Vinam
 47. Của lễ tôn vinh - Vinam
 48. Con mãi tạ ơn Chúa - Vinam
 49. Con ơi Ta chờ - Vinam
 50. Chung lời tiến dâng - Vinam
 51. Con biết dâng gì - Vinam
 52. Con đi tìm - Vinam