PDA

View Full Version : Vũ Đình Ân 1. Con đến bên Mẹ - Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân
 2. Hãy về bên Mẹ - Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân
 3. Hiền mẫu La Vang - Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân
 4. Hướng về La Vang - Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân
 5. Lời kinh mân côi - Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân
 6. Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam - Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân
 7. Tìm về La Vang - Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân
 8. Tước hiệu Mẹ La Vang - Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân
 9. Vinh quang Mẹ La Vang - Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân
 10. Yêu mến Mẹ La Vang - Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân
 11. Con yêu Mẹ - Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân
 12. Mẹ về Thiên cung - Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân
 13. Vâng sống như Mẹ - Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân
 14. Lễ tế đầu mùa - Vũ Đình Ân
 15. Con xin phó thác - Vũ Đình Ân
 16. Xin đổi thay - Vũ Đình Ân
 17. Xuân đã về - Vũ Đình Ân
 18. Dâng lên Ba Ngôi - Vũ Đình Ân
 19. Tôi đã thấy dòng nước - Vũ Đình Ân
 20. Hãy mau dọn đường - Vũ Đình Ân
 21. Linh mục tiến lễ - Vũ Đình Ân
 22. Thánh Cả Giuse - Vũ Đình Ân
 23. Mẹ ơi có nghe chăng - Vũ Đình Ân
 24. Mẹ là niềm tin - Vũ Đình Ân
 25. Lòng con hân hoan - Vũ Đình Ân
 26. Nâng chén tạ ơn - Vũ Đình Ân
 27. Giêsu nguồn dịu êm - Vũ Đình Ân
 28. Ca dâng lễ - Vũ Đình Ân
 29. Xin mở mắt môi con - Vũ Đình Ân
 30. Chúa ơi ở lại với con - Vũ Ðình Ân
 31. Chính Chúa - Vũ Đình Ân
 32. Mừng Thánh Monica - Lm. Hoài Đức – Vũ Đình Ân
 33. Chúa luôn xót thương - Vũ Đình Ân
 34. Hiến lễ mới - Vũ Đình Ân
 35. Ai cho con - Vũ Đình Ân
 36. Ai lên nhà Chúa - Vũ Đình Ân
 37. Ai vào nhà Chúa - Vũ Đình Ân
 38. Ẩn thân vào nhà Chúa – Vũ Đình Ân
 39. Trời cao 2 - Vũ Đình Ân
 40. Chúa về trời - Vũ Đình Ân
 41. Thánh Nữ Têrêsa - Vũ Đình Ân
 42. Cha mẹ con - Vũ Đình Ân
 43. Chân lý của Chúa - Vũ Đình Ân
 44. Chúa đã sống lại - Vũ Đình Ân
 45. Bánh miến rượu nho - Vũ Đình Ân
 46. Gia tài Nước Trời - Vũ Đình Ân
 47. Lời Ngài vẫn còn đó - Vũ Đình Ân
 48. Chúa nuôi hồn xác - Vũ Đình Ân
 49. Tâm sự với Mẹ - Vũ Đình Ân
 50. Xin thắp sáng - Vũ Đình Ân
 51. Tay cầm cành Ôliu - Vũ Đình Ân
 52. Thánh Anna - Vũ Đình Ân
 53. Thánh Augustinô - Vũ Đình Ân
 54. Thánh Đaminh ngọn đuốc trần gian - Vũ Đình Ân
 55. Thánh Đaminh vì Chúa quên mình - Vũ Đình Ân
 56. Thánh Gioan Lasan - Vũ Đình Ân
 57. Thánh Gioanna Antida - Vũ Đình Ân
 58. Thánh Martinô nhân ái - Vũ Đình Ân
 59. Thánh nữ Cêcilia - Vũ Đình Ân
 60. Thánh Vin-cen-tê - Vũ Đình Ân
 61. Thánh vịnh 32 - Vũ Đình Ân
 62. Thánh Vịnh 70 - Vũ Đình Ân
 63. Tiếng lòng ngợi ca - Vũ Đình Ân
 64. Tìm về Thánh Martinô - Vũ Đình Ân
 65. Tình Chúa cao sâu - Vũ Đình Ân
 66. Tình Chúa ngọt ngào - Vũ Đình Ân
 67. Tinh hoa lúa mì - Vũ Đình Ân
 68. Tình yêu Chúa bao la - Vũ Đình Ân
 69. Trong đêm vườn dầu - Vũ Đình Ân
 70. Vua tình yêu - Vũ Đình Ân
 71. Vua tình yêu - Vũ Đình Ân
 72. Xin dâng về Chúa - Vũ Đình Ân
 73. Xin được kết hiệp - Vũ Đình Ân
 74. Xin vâng theo Mẹ - Vũ Đình Ân
 75. Chúa hiện thân - Vũ Đình Ân
 76. Muôn khúc thánh ca - Vũ Đình Ân
 77. Chúa về trời - Vũ Đình Ân
 78. Chúa yêu con - Vũ Đình Ân
 79. Gương Thánh Gia - Vũ Đình Ân
 80. Chúa lên trời - Vũ Đình Ân
 81. Chúa rửa chân - Vũ Đình Ân
 82. Ca tiếp liên (Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống) - Vũ Đình Ân
 83. Thịt Máu Ta - Vũ Đình Ân
 84. Vua Chiến Thắng (ca tiếp liên) - Vũ Đình Ân
 85. Noel đã về đây - Vũ Đình Ân
 86. Nơi hang đá - Vũ Đình Ân
 87. Lời Chúa phán dạy – Vũ Đình Ân
 88. Xin phục hồi chúng con (Tv79) – Vũ Đình Ân
 89. Ban ơn cứu độ (Tv.84) - Vũ Đình Ân
 90. Tôi hớn hở biết bao (Lc 1) – Vũ Đình Ân
 91. Làm chứng cho Người - Vũ Đình Ân
 92. Tình thương Chúa (Tv.88) – Vũ Đình Ân
 93. Thiên thần truyền tin - Vũ Đình Ân
 94. Dâng lên bánh rượu - Vũ Đình Ân