PDA

View Full Version : Vương Diệu (Lm)  1. Lạy Cha rất thánh - Lm. Vương Diệu
  2. Con về với Mẹ La vang - Lm. Vương Diệu
  3. Kính chào Mẹ - Lm. Vương Diệu
  4. Kính lạy Bà - Lm. Vương Diệu
  5. Ôi Maria - Lm. Vương Diệu
  6. Theo Mẹ - Lm. Vương Diệu
  7. Từ vực sâu con kêu - Lm. Vương Diệu
  8. Dâng lên lễ vật - Lm. Vương Diệu