PDA

View Full Version : Xuân Thảo (Lm) 1. CÁC TẦNG TRỜI - Lm. Xuân Thảo
 2. Con nâng tâm hồn lên - Lm. Xuân Thảo
 3. Nào hãy chúc tụng - Lm. Xuân Thảo
 4. Nhân chứng đức tin - Lm. Xuân Thảo – Hải Linh
 5. Tiếng gọi trong sa mạc - Lm. Xuân Thảo
 6. Xin kính chào - Lm. Xuân Thảo
 7. Vinh danh Ba Ngôi - Lm. Xuân Thảo
 8. Đêm nay No-el - Lm. Xuân Thảo - ĐÔ. Xuân Ly Băng
 9. Chỉ có một điều cần - Lm. Xuân Thảo
 10. Thánh ca ngợi khen (Magnificat) - Lm. Xuân Thảo
 11. Đức Kitô đã sống lại - Lm. Xuân Thảo
 12. Xin các thánh phù giúp - Lm. Xuân Thảo
 13. Các tầng trời - Lm. Xuân Thảo
 14. Kính mừng Thánh Antôn - Lm. Xuân Thảo
 15. Thánh vịnh 18 (CN3MC-B) - Xuân Minh
 16. Hạnh phúc - Lm. Xuân Thảo
 17. Biết bao là hạt lúa - Lm. Xuân Thảo
 18. Người cha nhân từ - Lm. Xuân Thảo
 19. Tiệc thánh gọi mời - Lm. La Thập Tự
 20. Chúa một niềm thương xót - Lm. Xuân Thảo
 21. Này chị Maria Mađalêna - Lm. Xuân Thảo
 22. Thần Linh Chúa - Lm. Xuân Thảo & Khoa Tâm