PDA

View Full Version : Chúa Kitô Vua 1. Giêsu Vua - Lm Huyền Linh
 2. Chúa là Vua - Liên Bình Định
 3. Giêsu Vua tình yêu - Lm. Thái Nguyên
 4. Chúa Kitô Vua vũ trụ - Lm. Nguyễn Duy
 5. Chúa là Vua - Sr. Hương Đan
 6. Hoan hô Vua Giê-su - Lm. Phạm Liên Hùng
 7. Giêsu - Hùng Lân
 8. Chúa Giêsu là Vua - Lm. Từ Duyên
 9. Lạy Chúa là Vua - Lm. Duy Thiên
 10. Suy tôn - Lm. Huyền Linh
 11. Hoan hô Vua Giêsu - Lm. Phạm Liên Hùng
 12. Hoan hô Vua Giêsu
 13. Giêsu Vua Tình Yêu - Phanxicô
 14. Christus Vincit - Aloys Kuno - T.CH
 15. Chúa Nhật 34 thường niên b - Tv 92- Lm. Thái Nguyên
 16. Hát lên bài ca mới - Lm. Duy Thiên
 17. Vinh quang Chúa Con - Thiên Duyên
 18. Ngày Chúa đến - Lm. Thái Nguyên
 19. Vua vũ trụ - Lm. Kim Long
 20. Chúa Kitô Vua - Lm. Quý Báu
 21. Vua tình yêu - Vũ Đình Ân
 22. Lạy Ngài xin nhớ đến con - Huỳnh Minh Kỳ
 23. Ca nhập lễ Chúa nhật XXXIV thường niên (Lễ KItô Vua) - Trần Minh
 24. Vua tình yêu - Vũ Đình Ân
 25. Giêsu Vua bình an – Đặng Đình Khoa
 26. Chúa Kitô Vua vũ trụ - Lm. Nguyễn Duy