PDA

View Full Version : Hiếu kính Cha Mẹ 1. Khi Thái Sơn ngả bóng cuối trời - Trầm Hương FMSR
 2. Ngày không còn mẹ - Sr. Trầm Hương FMSR
 3. Phút biệt ly - Thiên Lý
 4. Cầu cho cha mẹ 2 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 5. Cha ơi! Cha ơi! - Anh Tuấn
 6. Ánh Sáng Đời Con - Đinh Công Huỳnh
 7. Ân Sâu Nghĩa Đầy - Đinh Công Huỳnh
 8. Ân Tình Mẹ Cha - Đinh Công Huỳnh
 9. Thương cha - Mai Nguyên Vũ
 10. Ơn nghĩa sinh thành - Dương Thiệu Tước
 11. Có Một Tình Yêu - Bạch Quỳnh
 12. Bài thơ tháng năm – Mai Nguyên Vũ
 13. Bông hồng vàng – Mai Nguyên Vũ
 14. Có còn không mẹ – Mai Nguyên Vũ
 15. Cha ơi – Mai Nguyên Vũ
 16. Thương cha – Mai Nguyên Vũ
 17. Tình Cha Cho Con - Thế Thông
 18. Thấy bóng Cha - Lm. Trọng Khẩn
 19. Mẹ đã đi rồi - Anh Tuấn
 20. Kinh cầu dâng người thân - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 21. Nước mắt mẹ ru - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 22. Bản Tango tình cha - Lm. Bạch Vân
 23. Lời kinh tiễn mẹ - Hàn Thư Sinh
 24. Nhớ người cha - Lm. La Thập Tự
 25. Tiễn đưa ca 2 – Hồng Bính
 26. Xin xót thương – Hồng Bính
 27. Nhớ về tổ tiên – Trương Thế Bạch
 28. Ông bà cha mẹ kính yêu! – Trương Thế Bạch
 29. Tình cha nghĩa mẹ - Trương Thế Bạch
 30. Ân tình Mẹ yêu – Quang Lâm
 31. Nói đi con – Lm. Nguyễn Duy
 32. Tình Mẹ Cha – Sr. Vũ Thị Kim Loan
 33. Kính nhớ tổ tiên – Phan Hùng
 34. Khóc mẹ - Lm Nguyên Lễ
 35. Nén hương ngày xuân - Sr. Hoàng Phương
 36. Lời ru của mẹ - Sr. Hoàng Phương