PDA

View Full Version : Nhạc Noel  1. Mùa cứu thế - Lm. Nguyễn Duy
  2. Đường đi Belem
  3. Trọn nghĩa yêu thương - Phạm Quang
  4. Tango Noel - Giang Ân
  5. Vũ điệu Tây Nguyên - Giang Ân
  6. Đêm kỳ diều - Vũ Đức Nghiêm
  7. Ông già Noel vui - Simon Phan Hùng
  8. Nhìn lên máng cỏ - Simon Phan Hùng
  9. Mừng ngày Chúa đến – Simon Phan Hùng