PDA

View Full Version : Nhạc Giới Trẻ 1. Những tấm bánh - Thanh Lâm (Lửa Hồng)
 2. Dấn thân ca - Lửa Hồng
 3. Theo Người - Nam Du
 4. Tự hỏi - Lê Đức Hùng
 5. Tôi theo một Người - Ý Vũ
 6. Hành trang người trẻ - Lm. Hoàng Đức
 7. Lời Chúa nguồn hạnh phúc - Nhóm Lửa Hồng
 8. Tình yêu Giêsu - Giang Ân
 9. Mối tình Giêsu 2 - Giang Ân
 10. Mối tình Giêsu - Giang Ân
 11. Tuổi trẻ và tương lai - Lm. Văn Chi
 12. Tuổi trẻ hành khúc - Lm. Phương Anh
 13. Nhìn về tương lai - Pm. Cao Huy Hoàng
 14. Lý tưởng đời tôi - Hoàng Phương
 15. Bước theo Giêsu - Lm. Nguyên Lễ