PDA

View Full Version : Minh Tâm 1. Hai thánh tiên phong
 2. Chúa thánh hiến con - Minh Tâm
 3. Vào nhà Chúa - Minh Tâm
 4. Ca ngợi Chúa Ba Ngôi - Minh Tâm
 5. Bài ca yêu thương - Minh Tâm
 6. Hồng ân bao la - Minh Tâm
 7. Bài ca bác ái - Minh Tâm
 8. Gương mặt Chúa thương xót - Minh Tâm
 9. Nơi con nương ẩn (Ý Tv. 89) - Minh Tâm
 10. Thánh vịnh 88 - Minh Tâm
 11. Thánh vịnh 28 – Minh Tâm