PDA

View Full Version : Thy Yên 1. Tạ ơn Chúa với Mẹ
 2. Đức Mẹ La Vang 2 - Thy Yên
 3. Bao giờ - Thy Yên
 4. Ca dâng cảm tạ - Thy Yên
 5. Cha vẫn hoài yêu - Thy Yên
 6. Chỉ nương nhờ Chúa - Thy Yên
 7. Chúa Ba Ngôi - Thy Yên
 8. Dâng chúc - Thy Yên
 9. Dâng hiến - Thy Yên
 10. Dâng Ngài - Thy Yên
 11. Đầu năm dâng lễ - Thy Yên
 12. Lễ dâng - Thy Yên
 13. Nỗi niềm - Thy Yên
 14. Sáng danh - Thy Yên
 15. Suy tưởng - Thy Yên
 16. Tình yêu gia đình - Thy Yên
 17. Xin cảm tạ - Thy Yên
 18. Khúc ca tạ ơn - Thy Yên
 19. Về La Vang - Thy Yên
 20. Chúa đã nhìn thấy hết - Thy Yên
 21. Lời kinh đầu xuân - Thy Yên
 22. Khúc hát tạ ơn - Thy Yên
 23. Tin yêu dâng hiến - Thy Yên
 24. Chúa quá nhân từ - Thy Yên
 25. Con mến tin Ngài - Thy Yên
 26. Thánh Thể cao siêu - Thy Yên
 27. Tình yêu Chúa - Thy Yên
 28. Tình Chúa - Thy Yên
 29. Khát vọng - Thy Yên
 30. Kiếp người - Thy Yên
 31. Hãy đưa con về - Thy Yên
 32. Mẹ là mùa xuân - Thy Yên