PDA

View Full Version : Sơn Dương 1. Như khói hương trầm - Sơn Dương
 2. Hãy thắp sáng lên - Sơn Dương
 3. Nguồn vui cứu độ - Sơn Dương
 4. Thánh vịnh 22 - Sơn Dương
 5. Thánh vịnh 83 - Sơn Dương
 6. Xin dâng - Sơn Dương
 7. Thành tâm dâng Chúa - Sơn Dương
 8. Kinh trầm dâng Chúa - Sơn Dương
 9. Dâng tiến Ngôi Hai - Sơn Dương
 10. Một bài ca mới - Sơn Dương
 11. Hân hoan vui sướng - Sơn Dương
 12. Đi về nhà Chúa - Sơn Dương
 13. Giao ước cứu độ - Sơn Dương
 14. Đời con dâng Chúa - Sơn Dương
 15. Dâng đời con - Sơn Dương
 16. Nguyện xin dâng lên - Sơn Dương
 17. Xin tiến dâng lên Ngài - Sơn Dương
 18. Xin dâng tiến Ngài - Sơn Dương
 19. Thành tâm dâng Chúa - Sơn Dương
 20. Lòng cậy tin dâng Chúa - Sơn Dương
 21. Hân hoan bước bên nhau - Sơn Dương
 22. Ánh sáng tình yêu - Sơn Dương
 23. Dâng Chúa đời trăm năm - Sơn Dương
 24. Chúa là Đấng yêu thương - Sơn Dương
 25. Sao Chúa nỡ bỏ rơi tôi - Sơn Dương
 26. Hân hoan múc nước - Sơn Dương
 27. Địa cầu đầy ân sủng Chúa (ĐC đêm PS) - Sơn Dương
 28. Say men hồng ân - Sơn Dương
 29. Lễ dâng mọn hèn - Sơn Dương
 30. Xin dâng - Sơn Dương
 31. Dâng tiến Ngôi Hai - Sơn Dương
 32. Chúa đã yêu con - Sơn Dương
 33. Cảm tạ tình Chúa - Sơn Dương
 34. Con đường yêu thương - Sơn Dương
 35. Chúa là bình an - Sơn Dương
 36. Lấy gì đền đáp - Sơn Dương
 37. Nép vào lòng Chúa - Sơn Dương
 38. Thiên Chúa tình yêu - Sơn Dương
 39. Vang khúc ngợi khen - Sơn Dương
 40. Tình Chúa - Sơn Dương
 41. Nếu thiếu Ngài - Sơn Dương
 42. Yêu thương con - Sơn Dương
 43. Xin một lòng mến yêu - Sơn Dương
 44. Nghĩa mẹ tình cha 3 - Sơn Dương
 45. Nghĩa mẹ tình cha 2 - Sơn Dương
 46. Nghĩa mẹ tình cha 1 - Sơn Dương
 47. Đẹp thay tình yêu Chúa - Sơn Dương
 48. Tình Chúa chan hòa - Sơn Dương
 49. Chúa mãi là tình yêu - Sơn Dương
 50. Mến Chúa yêu người - Sơn Dương
 51. Chúa là nguồn sống - Sơn Dương
 52. Gặp nhau trong yêu thương - Sơn Dương
 53. Giêsu con tìm Ngài - Sơn Dương
 54. Chúa là nguồn cậy trông - Sơn Dương
 55. Con đường Giêsu - Sơn Dương
 56. Con vẫn luôn cậy Chúa - Sơn Dương
 57. Có một Giêsu - Sơn Dương
 58. Lời Chúa soi bước con - Sơn Dương
 59. Hãy thắp lên tình Chúa - Sơn Dương
 60. Đồng cỏ xanh (Tv 22) - Sơn Dương
 61. Khí cụ của Chúa - Sơn Dương
 62. Một lần Ngài đã đến - Sơn Dương
 63. Chúa biết rằng - Sơn Dương
 64. Con đi tìm Chúa - Sơn Dương
 65. Chúa là vĩnh hằng - Sơn Dương
 66. Ngày ấy Chúa gọi con - Sơn Dương
 67. Tình yêu trên Thánh giá - Sơn Dương
 68. Xin đừng xa con - Sơn Dương
 69. Tìm về nhan Chúa - Sơn Dương
 70. Vượt trên mọi tình yêu - Sơn Dương
 71. Nhìn lên Thánh giá - Sơn Dương
 72. Chiều xưa đó - Sơn Dương
 73. Xin tha thứ tội con - Sơn Dương
 74. Còn đó tình Giêsu - Sơn Dương
 75. Trao hiến tình yêu - Sơn Dương
 76. Tín thác nơi Chúa - Sơn Dương
 77. Con xin về bên Chúa - Sơn Dương
 78. Xin ơn cứu rỗi - Sơn Dương
 79. Dựng xây yêu thương - Sơn Dương
 80. Khúc ca hòa bình - Sơn Dương
 81. Con tim yêu thương - Sơn Dương
 82. Lúa chín đầy đồng - Sơn Dương
 83. Chúa dẫn bước ta - Sơn Dương
 84. Niềm tin vào đời - Sơn Dương
 85. Mẹ hằng cứu giúp - Sơn Dương
 86. Hoa mân côi - Sơn Dương
 87. Mẹ sầu bi - Sơn Dương
 88. Mừng bổn mạng Giuse - Sơn Dương
 89. Thập giá tình yêu - Sơn Dương
 90. Giới luật yêu thương - Sơn Dương
 91. Hạt bụi hư vô - Sơn Dương
 92. Vượt mãi thời gian - Sơn Dương
 93. Say men hồng ân 2 - Sơn Dương
 94. Xin dâng lên Chúa - Sơn Dương
 95. Ngày hồng phúc - Sơn Dương
 96. Một bài ca mới - Sơn Dương