PDA

View Full Version : Nguyễn Bách 1. Người Samaritanô nhân hậu - Nguyễn Bách
 2. Bài ca ăn năn - Nguyễn Bách - Y. Chính
 3. Bài ca hồng phúc - Nguyễn Bách
 4. Bài ca khó nghèo - Nguyễn Bách
 5. Bài ca mão gai - Nguyễn Bách - Y. Chính
 6. Bài ca mông triệu - Nguyễn Bách
 7. Bài ca sống lại - Y. Chính - Lời: Nguyễn Bách
 8. Trên núi cao - Nguyễn Bách
 9. Khải hoàn ca - Nguyễn Bách
 10. Kho báu Nước Trời - Nguyễn Bách
 11. Theo ánh sao - Nguyễn Bách
 12. Cửa Chuồng Chiên – Nguyễn Bách
 13. Lời Chúa - Nguyễn Bách