PDA

View Full Version : Xuân Hy Vọng (Lm) 1. Lòng Thương Xót Chúa - Lm. Xuân Hy Vọng
 2. Lòng Thương Xót Chúa 2 - Lm. Xuân Hy Vọng
 3. Lòng Thương Xót Chúa 3 - Lm. Xuân Hy Vọng
 4. Lòng Thương Xót Chúa 4 - Lm. Xuân Hy Vọng
 5. Lòng Thương Xót Chúa 5 - Lm. Xuân Hy Vọng
 6. Lòng Thương Xót Chúa 6 - Lm. Xuân Hy Vọng
 7. Lòng Thương Xót Chúa 7 - Lm. Xuân Hy Vọng
 8. Lòng Thương Xót Chúa 8 - Lm. Xuân Hy Vọng
 9. Lòng Thương Xót Chúa 9 - Lm. Xuân Hy Vọng
 10. Lòng Thương Xót Chúa 10 - Lm. Xuân Hy Vọng
 11. Bước theo Ngài - Lm. Xuân Hy Vọng
 12. Ca mừng chư Thánh Tử Đạo Việt Nam - Lm. Xuân Hy Vọng
 13. Cánh đồng Truyền Giáo - Lm. Xuân Hy Vọng
 14. Cánh đồng Truyền Giáo (Nhiều bè) - Lm. Xuân Hy Vọng
 15. Dâng hiến đời con - Lm. Xuân Hy Vong
 16. Dâng hiến đời con (Nhiều bè) - Lm. Xuân Hy Vong
 17. Emmanuel - Lm. Xuân Hy Vọng
 18. Emmanuel (Nhiều bè) - Lm. Xuân Hy Vọng
 19. Giêsu người bạn tín trung - Lm. Xuân Hy Vọng
 20. Kết ước lứa đôi (Monotone) - Lm. Xuân Hy Vọng
 21. Kết ước lứa đôi (Polytone) - Lm. Xuân Hy Vọng
 22. Mẹ La Vang, Mẹ Việt Nam - Lm. Xuân Hy Vọng
 23. Ngôi Hai Giáng Sinh - Lm. Xuân Hy Vọng
 24. Nguyện cầu cho mẹ cha - Lm. Xuân Hy Vọng
 25. Niềm thành tín con dâng - Lm. Xuân Hy Vọng
 26. Về bên Mẹ La Vang - Lm. Xuân Hy Vọng
 27. Yêu như Giêsu 2 - Lm. Xuân Hy Vọng
 28. Nguyện cầu cho mẹ cha 2 - Lm. Xuân Hy Vọng
 29. Nguyện cầu cho mẹ cha 3 - Lm. Xuân Hy Vọng
 30. Dâng tiến Cha - Lm. Xuân Hy Vọng
 31. Lễ vật dâng Cha - Lm. Xuân Hy Vọng
 32. Kính Mừng Maria - Lm. Xuân Hy Vọng
 33. Cảm tạ hồng ân - Lm. Xuân Hy Vọng
 34. Cùng Chúa trao yêu thương - Lm. Xuân Hy Vọng
 35. Fatima Mẹ ơi! - Lm. Xuân Hy Vọng
 36. Lấy gì đền đáp Chúa đây - Lm. Xuân Hy Vọng
 37. Lời Kinh Mân Côi - Lm. Xuân Hy Vọng
 38. Tiến vào nhà Chúa - Lm. Xuân Hy Vọng
 39. Trở về bên Chúa - Lm. Xuân Hy Vọng
 40. Tình yêu giữa lòng Giáo hội - Lm. Xuân Hy Vọng
 41. Tổng Lãnh Thiên Thần - Lm. Xuân Hy Vọng
 42. Tựa nương Thánh Tâm - Lm. Xuân Hy Vọng