PDA

View Full Version : Trần Minh 1. Ca nhập lễ Chúa nhật XXXIV thường niên (Lễ KItô Vua) - Trần Minh
 2. Ca nhập lễ XXXIII thường niên - Trần Minh
 3. Ca nhập lễ XXXII thường niên - Trần Minh
 4. Ca nhập lễ XXXI thường niên - Trần Minh
 5. Ca nhập lễ XXX thường niên - Trần Minh
 6. Ca nhập lễ XXIX thường niên - Trần Minh
 7. Ca nhập lễ XXVIII thường niên - Trần Minh
 8. Ca nhập lễ XXVII thường niên - Trần Minh
 9. Ca nhập lễ XXVI thường niên - Trần Minh
 10. Ca nhập lễ XXV thường niên - Trần Minh
 11. Ca nhập lễ XXIV thường niên - Trần Minh
 12. Ca nhập lễ XXIII thường niên - Trần Minh
 13. Ca nhập lễ XXII thường niên - Trần Minh
 14. Ca nhập lễ XXI thường niên - Trần Minh
 15. Ca nhập lễ XX thường niên - Trần Minh
 16. Ca nhập lễ XIX thường niên - Trần Minh
 17. Ca nhập lễ XVIII thường niên - Trần Minh
 18. Ca nhập lễ XVII thường niên - Trần Minh
 19. Ca nhập lễ XV thường niên - Trần Minh
 20. Ca nhập lễ XIV thường niên - Trần Minh
 21. Ca nhập lễ XIII thường niên - Trần Minh
 22. Ca nhập lễ XII thường niên - Trần Minh
 23. Ca nhập lễ XI thường niên - Trần Minh
 24. Ca nhập lễ X thường niên - Trần Minh
 25. Ca nhập lễ IX thường niên - Trần Minh
 26. Ca nhập lễ VIII thường niên - Trần Minh
 27. Ca nhập lễ VII thường niên - Trần Minh
 28. Ca nhập lễ VI thường niên - Trần Minh
 29. Ca nhập lễ V thường niên - Trần Minh
 30. Ca nhập lễ IV thường niên - Trần Minh
 31. Ca nhập lễ III thường niên - Trần Minh
 32. Ca nhập lễ II thường niên - Trần Minh
 33. Ca nhập lễ I thường niên (Lễ Chúa chịu Phép Rửa) - Trần Minh