PDA

View Full Version : Trương Thế Bạch 1. Mẹ Nữ Trinh Vương - Trương Thế Bạch
 2. Hoa Mân Côi con dâng Mẹ - Trương Thế Bạch
 3. Kinh Mân Côi dâng Mẹ - Trương Thế Bạch
 4. Lần đầu đón Chúa - Trương Thế Bạch
 5. Xin cứu vớt linh hồn con - Trương Thế Bạch
 6. Biết khi nào Chúa đến – Trương Thế Bạch
 7. Năm sắc hoa dâng Mẹ - Trương Thế Bạch
 8. Hái hoa tặng Mẹ - Trương Thế Bạch
 9. Tình Chúa quá bao la – Trương Thế Bạch
 10. Xin Chúa Thánh Thần ngự đến - Trương Thế Bạch
 11. Nhiệm mầu cao siêu – Trương Thế Bạch
 12. Tuyên xưng Chúa Ba Ngôi – Trương Thế Bạch
 13. Niềm vui khải hoàn – Trương Thế Bạch
 14. Ca Tiếp Liên Lễ Hiện Xuống – Trương Thế Bạch
 15. Dâng lễ Phục Sinh – Trương Thế Bạch
 16. Nhìn lên cây thánh giá – Trương Thế Bạch
 17. Tình yêu Phục Sinh – Trương Thế Bạch
 18. Giọt lệ thống hối – Trương Thế Bạch
 19. Dọn đường Chúa đến – Trương Thế Bạch
 20. Mừng Thánh Giuse – Trương Thế Bạch
 21. Nhớ về tổ tiên – Trương Thế Bạch
 22. Ông bà cha mẹ kính yêu! – Trương Thế Bạch
 23. Tình cha nghĩa mẹ - Trương Thế Bạch
 24. Về bên Mẹ - Trương Thế Bạch
 25. Thánh vịnh 103 (Lễ Hiện Xuống) – Trương Thế Bạch
 26. Dọn đường Chúa đến – Trương Thế Bạch
 27. Ai vả má này... - Trương Thế Bạch
 28. Sự sáng thế gian – Trương Thế Bạch
 29. Giọt lệ ăn năn – Trương Thế Bạch
 30. Bước con trở về - Trương Thế Bạch
 31. Xin mở cho con – Trương Thế Bạch
 32. Giếng nước trường sinh – Trương Thế Bạch
 33. Đường thập giá đường tình yêu – Trương Thế Bạch
 34. Tuyên xưng danh Thầy – Trương Thế Bạch
 35. Người gieo giống – Trương Thế Bạch
 36. Cỏ lùng và hạt giống tốt – Trương Thế Bạch
 37. Lời nguyện dâng – Trương Thế Bạch
 38. Tiến dâng lên rượu bánh này
 39. Có gì mà dâng Chúa – Trương Thế Bạch
 40. Dâng cuộc đời con – Trương Thế Bạch
 41. Đời con dâng Chúa – Trương Thế Bạch
 42. Dâng Mẹ chuỗi ngọc mân côi – Trương Thế Bạch
 43. Cây bút chì trong tay Chúa – Trương Thế Bạch
 44. Ánh mắt yêu thương – Trương Thế Bạch
 45. Ai nâng lên sẽ bị hạ xuống – Trương Thế Bạch
 46. Bao ngày mong đợi – Trương Thế Bạch
 47. Bên Mẹ yêu thương – Trương Thế Bạch
 48. Bên nhau nguyện cầu – Trương Thế Bạch
 49. Da-kêu gặp Chúa biến đổi cuộc đời – Trương Thế Bạch
 50. Giây phút thần tiên – Trương Thế Bạch
 51. Xin thương xót con – Trương Thế Bạch
 52. Xin theo Ngài suốt đời – Trương Thế Bạch
 53. Về với Chúa - Trương Thế Bạch
 54. Xin Chúa nối kết chúng con – Trương Thế Bạch
 55. Xin Ngài đến thăm – Trương Thế Bạch
 56. Hãy tỉnh thức và sẵn sàng – Trương Thế Bạch
 57. Hạnh phúc trong con – Trương Thế Bạch
 58. Kiên trì trong cầu nguyện – Trương Thế Bạch
 59. Làm sao con biết – Trương Thế Bạch
 60. Làm sao con dám quên – Trương Thế Bạch
 61. Làm sao con hiểu hết – Trương Thế Bạch
 62. Lòng xót thương của Chúa – Trương Thế Bạch
 63. Nào ai suy thấu – Trương Thế Bạch
 64. Ngồi bên chân Chúa – Trương Thế Bạch
 65. Noel đêm trời huyền diệu – Trương Thế Bạch
 66. Ngợi ca tình Chúa – Trương Thế Bạch
 67. Nguyện Chúa chúc phúc (Tv. 127) – Trương Thế Bạch
 68. Người phú hộ dại khờ – Trương Thế Bạch
 69. Nhà phú hộ và La-da-rô – Trương Thế Bạch
 70. Ôi tình yêu Chúa – Trương Thế Bạch
 71. Qua cửa hẹp vào Nước Trời – Trương Thế Bạch
 72. Tìm đến Chúa – Trương Thế Bạch
 73. Tình của Chúa cao vời – Trương Thế Bạch
 74. Tình Cha – Trương Thế Bạch
 75. Tình Ngài cao quý – Trương Thế Bạch
 76. Tình yêu Chúa Trời – Trương Thế Bạch
 77. Từ bỏ mình đi theo Chúa – Trương Thế Bạch
 78. Tiếng Chúa kêu mời – Trương Thế Bạch.
 79. Tin tưởng vào Chúa - Trương Thế Bạch