PDA

View Full Version : Phan Hùng 1. Kiếp tro bụi - Phan Hùng
 2. Chúa giàu lòng xót thương – Simon Phan Hùng
 3. Dâng Chúa xót thương - Simon Phan Hùng
 4. Nghe lời Chúa phán - Phan Hùng
 5. Ca khúc tạ ơn – Phan Hùng
 6. Của lễ giao hòa – Phan Hùng
 7. Chiều tím Canvê – Phan Hùng
 8. Cung đàn của Chúa – Phan Hùng
 9. Dâng ngày cho Chúa – Phan Hùng
 10. Sự sống đã đổi thay – Phan Hùng
 11. Tình yêu của Chúa – Phan Hùng
 12. Thập tự vinh quang – Phan Hùng
 13. Trở về với Cha – Phan Hùng
 14. Đại dương tình thương – Phan Hùng
 15. Dấu ấn Ba Ngôi – Phan Hùng
 16. Kêu cầu Chúa – Phan Hùng
 17. Xin Ngài hãy cứu giúp con – Phan Hùng
 18. Đời con có Chúa – Phan Hùng
 19. Tình Chúa yêu con – Phan Hùng
 20. Nghỉ yên trong Chúa – Phan Hùng
 21. Tình Chúa Giáng Sinh – Simon Phan Hùng
 22. Vâng theo tiếng gọi – Phan Hùng
 23. Tìm về bên Chúa – Phan Hùng
 24. Ông già Noel vui - Simon Phan Hùng
 25. Nhìn lên máng cỏ - Simon Phan Hùng
 26. Nguồn ánh sáng cứu tinh – Simon Phan Hùng
 27. Ngước nhìn Mẹ Tà Pao – Phan Hùng
 28. Nghe lời Chúa phán – Simon Phan Hùng
 29. Nén hương dâng Mẹ Tà Pao – Phan Hùng
 30. Mừng ngày Chúa đến – Simon Phan Hùng
 31. Mẹ yêu thương – Phan Hùng
 32. Mẹ Tà Pao – Simon Phan Hùng
 33. Mẹ đẹp xinh – Simon Phan Hùng
 34. Lời kinh đêm dâng Mẹ - Phan Hùng
 35. Kính nhớ tổ tiên – Phan Hùng
 36. Hồng ân linh mục – Phan Hùng