PDA

View Full Version : Các ThánhPages : [1] 2

 1. Hai người tiên phong
 2. Hai thánh tiên phong
 3. Con tin thưa Thầy - Lm Thành Tâm
 4. Ca mừng Chư Thánh - Lm. Nguyễn Duy
 5. Thánh Tôma Tiến sĩ - Quang Tịnh & Chính Trung
 6. Ca mừng Gioakim và Anna - Phạm Thuyên
 7. Chết vì Giêsu - Trần Xuân Long
 8. Ca mừng Thánh nữ Cêcilia - Trần Xuân Long
 9. Nhân chứng đức tin - Lm. Xuân Thảo – Hải Linh
 10. Vinh phúc các Thánh - Giang Ân
 11. Monica mẫu gương mẹ hiền - Lm. Nguyên Lễ
 12. Mừng kính thánh Monica - Lm. Nguyên Lễ
 13. Mẫu gương Monica - Lm. Nguyên Lễ
 14. Tình Chúa và quê hương - Lm. Ân Đức
 15. Tình nào lớn hơn - Lm. Ân Đức
 16. Monica người mẹ mẫu gương - Lm. Ân Đức
 17. An-Phong ca - Viết Chung
 18. Bài ca Phêrô - Viết Chung
 19. Hãy đến cùng Giuse - Viết Chung
 20. Monica hiền mẫu - Viết Chung
 21. Một mối tình - Viết Chung
 22. Người công chính - Viết Chung
 23. Người như bóng mát - Viết Chung
 24. Tạ ơn Thánh Cả - Viết Chung
 25. Tôn vinh chư vị - Viết Chung
 26. Trăm chi họ tiến lên - Viết Chung
 27. Bài ca Saolê - Viết Chung
 28. Người đến từ sa mạc - Lm. Nguyễn Duy
 29. Micae Tổng lãnh Thiên Thần - Thế Thông
 30. Thánh gia - Phanxicô
 31. Thánh Phaolô trở lại - Phanxicô
 32. Giuse bạn Đức Trinh Nữ - Sr. Hương Đan
 33. Chứng nhân niềm tin - Lm. Văn Chi
 34. Mừng kính Tổng Lãnh Thiên Thần - Sr. Hương Đan
 35. Dâng kính Thánh Phanxica - Lm. Văn Chi
 36. Nguyện cầu Thánh Anna - Lm. Văn Chi
 37. Nguyện cầu Thánh Cêcilia - Lm. Văn Chi
 38. Những bước chân nở hoa - Lm. Văn Chi
 39. Con yêu Chúa - Bạch Mai
 40. Cùng hát bài hùng ca - Lm. Phương Anh
 41. Cùng dâng lên hoa quả đầu mùa - Lm. Phương Anh
 42. Thầy Anrê Phú Yên - Lm. Phương Anh
 43. Hành khúc ra khơi - Lm. Phương Anh
 44. Hạt giống trong lòng đất mẹ - Lm. Phương Anh
 45. Thầy Anrê Phú Yên và giấc mơ tuổi trẻ - Lm. Phương Anh
 46. Những Giọt Máu Trong Lòng Đất Mẹ - Lm. Phương Anh
 47. Theo Gioan Tiền hô - Phương Anh
 48. Xem quả biết cây - Lm. Phương Anh
 49. Kinh cầu Thánh Phanxicô - Sebastian Temple
 50. Bài ca ngàn trùng - Lm. Kim Long
 51. Mừng bổn mạng Giuse - Sơn Dương
 52. Ca Mừng Thánh Nữ - Lm. Nguyễn Duy
 53. Anh Hùng Việt Nam - Lm. Kim Long
 54. Từng giọt lệ (T. Monica) - Lm. Kim Long
 55. Mừng các Thánh - Lm. Hoài Đức
 56. Chết vì yêu - Lm. Thanh Bình
 57. Tiếng nhạc oai hùng - Hải Linh
 58. Ngợi mừng các thánh
 59. Bia đá ngàn thu - Lm. Thái nguyên
 60. Anh hùng tử đạo - Hồ Khanh & Minh Hương
 61. Anh hùng Tử Đạo Việt Nam - Lm. Vũ Đình Trác
 62. Về bến thiêng đàng - Minh Đệ
 63. Giu-se xóm nhỏ - Ns. Phạm Đình Nhu & Nguyễn Khắc Tuần
 64. Người Cha hiền - Hồng Trần - Phạm Đình Đài
 65. Lạy Thánh Giu-se - Ns. Anh Tuấn
 66. Ngành vạn tuế - Ns. Hoa Anh
 67. Ai ra đi - Thế Thông
 68. Thánh Giuse lao động - Triệu Thành
 69. Trinh nữ khôn ngoan - Trầm Thiên Thu
 70. Thiên Thần bản mệnh - Phanxicô
 71. Mừng kính Thánh Anna - Sr. Trinh Nguyên
 72. Thánh Giuse quan thầy - Sr. Trinh Nguyên
 73. Vết tử hùng - Tâm Bảo + Văn Thi
 74. Kìa ai ánh hồng - Lm. Vinh Hạnh
 75. Thánh Gioan XXIII - Trầm Thiên Thu
 76. Cầu xin Thánh Giuse - Nguyễn Hùng Lân
 77. Chúng con hát về Người - Hồng Bính
 78. Giuse, người thợ vô danh - Minh Chiết
 79. Tâm sự Gioan Tẩy Giả - Lời: Đặng Xuân Thành _ Thơ: Minh Chiết
 80. Giuse lao động
 81. Cùng cha dâng lễ
 82. Xê-xi-li-a Suối nhạc máu hồng - Minh Chiết
 83. Thánh Phêrô Lê Tùy - Minh Chiết
 84. Thánh Nguyễn Văn Tự - Minh Chiết
 85. Tình ca Thánh Tự - Minh Chiết
 86. Tình ca Nhất Gia Tam Thánh - Minh Chiết
 87. Hoan ca Têrêsa - Thiên Lý
 88. Chứng nhân anh hùng - Lian
 89. Thánh Mátthia 14.5
 90. Têrêsa bé nhỏ - Đinh Công Huỳnh
 91. Thánh Giuse đã tin - Lm. Kim Long
 92. Giữa biển trần gian - Thăng Ca
 93. Thánh Giuse 1 - Hùng Lân
 94. Cha nhân từ - Hùng Minh - Kim Khánh
 95. Thánh Simon Phan Đắc Hoà - Hải Triều
 96. Bài ca Têrêsa - Việt Khôi
 97. Thánh Giuse 1 - Lm. Kim Long
 98. Thánh Stêphanô - Trần Hoà Yên
 99. Thánh Cả Giuse - Vũ Đình Ân
 100. Ngày lễ các Thánh - Tâm Bảo
 101. Cây cao bóng cả - Lm. Thái nguyên
 102. Thánh Giuse bầu cử - Thế Thông
 103. Giuse cha nhân hiền - Lm. MJ Trường Luân CSsR
 104. Ca mừng thánh Giuse - Lm. Từ Duyên
 105. Ca nguyện Thánh Giuse - Viết Chung
 106. Thánh Giuse 2 - Lm. Kim Long
 107. Hài nhi tên Gioan
 108. Mừng Cha Thánh - Thế Thông
 109. Gương Thánh Gia - Thiên Lý
 110. Lạy Cha Giuse - Đại Hồng - Nguyễn Minh Trí
 111. Nguyện xin Thánh Maximi lien Kolbe - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 112. Vượt gian lao vào cõi phúc - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 113. Thánh Phanxicô Assisi - Anh Tuấn
 114. Lòng trung nghĩa - Nguyễn Bang Hanh
 115. Người được chúc phúc - Lm. Nguyễn Duy
 116. Kính mừng Thánh Giuse - Lm. Từ Duyên
 117. Duyên tình Thánh Giuse Mẹ Maria - Minh Chiết
 118. Têrêsa Hài đồng - Nguyễn Văn Hiển
 119. Ca mừng các Thánh - Hoài Chiên
 120. Lễ vật hy sinh - Đinh Công Huỳnh
 121. Kính Thánh tông đồ - Lm. Nguyễn Duy
 122. Nào cùng vui - Hoàng Vũ
 123. Kính dâng muôn thiên thần - Lm. Nguyễn Duy
 124. Thánh Gioan tiền hô - Lm. Kim Long
 125. Có một người - Lm. Phạm Đình Nhu
 126. Gioan tiền hô - Lm. Thái Nguyên
 127. Theo gót Gioan tiền hô - Lm. Phương Anh
 128. Theo gương Gioan Tiền hô - Lm. Thái Nguyên
 129. Gioan Tẩy Giả - Trầm Thiên Thu
 130. Gioan Tiền Hô - Lm. Thanh Bình
 131. Gioan Tiền Hô - Mai Nguyên Vũ
 132. Kính Thánh Gioan tiền hô
 133. Huyền thoại Gioan - Hải Nguyễn
 134. Vì một niềm tin - Lm. Mi Trầm
 135. Ca mừng Thánh Piô X - Ngọc Linh
 136. Hai vì sao sáng - Phanxicô
 137. Thánh Phêrô và Phaolô - Lm. Phạm Liên Hùng
 138. Một triều thiên - Vĩnh Ân
 139. Mừng hai thánh Tông đồ - Lm. Mi Trầm
 140. Hai vị Thánh - Hải Nguyễn
 141. Mừng Thánh Phêrô và Phaolô - Sơn Ca Linh
 142. Thánh tông đồ - Lm. Kim long
 143. Mừng Thánh Monica - Ngọc Linh
 144. Têrêsa bông hồng tình thương - Jos. Hoàng Phúc
 145. Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự - Phanxicô
 146. Niềm tin kiêu hùng - Đinh Công Huỳnh
 147. Nguyện cầu Thánh Gia - Lm. Từ Duyên
 148. Thánh Anna và Gioakim - Khương Huệ
 149. Mừng Thánh nhân - Lm. Nguyễn Duy
 150. Mừng Thánh Monica - Lm. Hoài Đức – Vũ Đình Ân
 151. Mừng kính Thánh Monica - Lm. Từ Duyên
 152. Tấm gương mẫu hiền - Sr. Trầm Hương, FMSR
 153. Máu hiến dâng - Lm. Thái Nguyên
 154. Xin cho trái tim con - Ân Duy
 155. Tổng Lãnh Thiên Thần Micae - Lm. Từ Duyên
 156. Tổng lãnh Thiên Thần - Lm. Kim Long
 157. Thánh nữ Têrêsa - Trần Ngân
 158. Chúa là nơi con nương tựa - Lm. Hoàng Kim
 159. Hãy đến lãnh nhận - Hoài Bắc
 160. Gương kiên trung - Thánh ca Ý – Lời: Hèn Mọn
 161. Anh hùng tử đạo - Minh Hương - Hồ Khanh
 162. Người làm chứng - Lm. Thái Nguyên
 163. Kính mừng Thánh Antôn - Lm. Xuân Thảo
 164. Hãy đến cùng Thánh Giuse - Phanxicô
 165. Thánh Tử Đạo - Lm. Huy Hoàng
 166. Ngày vui Gioan chào đời
 167. Mừng thánh bổn mạng - Hoài Chiên
 168. Anrê Phú Yên - Lm. Trương Đình Hiền
 169. Đẹp thay - Lm. Mi Trầm
 170. Mừng chư thánh - Lm. Kim Long
 171. Anh hùng Việt Nam - Hạ Đăng
 172. Noi gương thánh nhân - Lm. Nguyễn Duy
 173. Thánh Phêrô 2 - Lm. Kim Long
 174. Thánh nữ Têrêsa - Lm. Nguyễn Duy
 175. Thánh Giuse - Hoàng Thanh
 176. Lạy Thánh Giuse - Minh Đệ
 177. Thánh cả Giuse - Lạng Tử
 178. Thánh Giuse
 179. Thánh Giuse - Lm. Kim Long
 180. Thánh Giuse 2 - Lm. Kim Long
 181. Tiếng vang - Trần Hùng Dũng
 182. Monica người mẹ mẫu gương - Ngọc Linh
 183. Thánh Laurensô - Sr. Trầm Hương
 184. Thánh Đa Minh - Nguyễn Khắc Xuyên
 185. Thánh Têrêsa - Nguyễn Khắc Xuyên
 186. Mưa hoa hồng - Sr. Teresa
 187. Nụ hồng bé nhỏ - Lm. Fa Thăng
 188. Thánh Nữ Têrêsa - Phanxicô
 189. Bay vút cao - Hải Triều
 190. Têrêsa Chúa Giêsu - Đinh Công Huỳnh
 191. Thánh Nữ Têrêsa - Lm. Hoài Đức
 192. Thánh nữ Têrêsa - Lm. DUYLINH.PHN
 193. Thánh nữ Têrêsa - Nguyên Kha
 194. Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng - Hải Ánh
 195. Têrêsa Hài Đồng - Quốc Thái
 196. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
 197. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu - Đinh Công Huỳnh
 198. Têrêsa Hài Đồng Giêsu - Viễn Xứ
 199. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
 200. Thánh Nữ Têrêsa - Vũ Đình Ân
 201. THÁNH TÊRÊSA - Lm. Thái Nguyên
 202. Têrêsa ươm ngát nụ hồng - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 203. Thánh Mat-thêu tông đồ Thánh Sử - Thiên Duyên
 204. Phanxicô Assisi Người Nghèo Của Thiên Chúa - Hải Nguyễn
 205. Thánh Têrêsa 4 - Lm. Kim Long
 206. Thánh Têrêsa 3 - Lm. Kim Long
 207. Thánh Têrêsa 2 - Lm. Kim Long
 208. Thánh Têrêsa 1 - Lm. Kim Long
 209. Người nghèo của Thiên Chúa - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 210. Noi gương Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu - Đinh Công Huỳnh
 211. Niềm tin kiêu hùng - Lm. Mi Trầm
 212. Mừng hai thánh Tông đồ
 213. Người mẹ Monica - Lm. DUYLINH.PHN
 214. Một đời nhân chứng - Lm. Thái Nguyên
 215. Ca mừng chư Thánh Tử Đạo Việt Nam - Lm. Xuân Hy Vọng
 216. Ông thánh Gioan - Lm. Nguyễn Duy
 217. Đấng cao trọng - Đinh Công Huỳnh
 218. Chị Thánh Têrêsa - Giang Ân
 219. Thánh Cêcilia - Lm. Hoài Chiên
 220. Hãy đến lãnh nhận - Hoài Bắc
 221. Thánh Đaminh - Lm. Kim Long
 222. Thánh Giuse bầu cử - Hải Linh & Minh Đệ
 223. Người đã gọi tôi - Trầm Hương. FMSR
 224. Tổng lãnh thiên thần
 225. Vinh quang Các Thánh Tử đạo Việt Nam – Ân Duy
 226. Thánh Đaminh Savio - Lm. Tri Ân Ca
 227. Tổng Lãnh Thiên Thần - Lm. Xuân Hy Vọng
 228. Bạn nghèo của Chúa - Viết Chung
 229. Sinh nhật thánh Gioan - Lm. Bạch Vân
 230. Thánh Anna - Vũ Đình Ân
 231. Thánh Augustinô - Vũ Đình Ân
 232. Thánh Đaminh ngọn đuốc trần gian - Vũ Đình Ân
 233. Thánh Đaminh vì Chúa quên mình - Vũ Đình Ân
 234. Thánh Gioan Lasan - Vũ Đình Ân
 235. Thánh Gioanna Antida - Vũ Đình Ân
 236. Thánh Martinô nhân ái - Vũ Đình Ân
 237. Thánh nữ Cêcilia - Vũ Đình Ân
 238. Thánh Vin-cen-tê - Vũ Đình Ân
 239. Tiếng lòng ngợi ca - Vũ Đình Ân
 240. Tìm về Thánh Martinô - Vũ Đình Ân
 241. Thánh Phêrô 3 - Lm. Kim Long
 242. Thánh Phêrô 1 - Lm. Kim Long
 243. Thánh Phaolô - Lm. Kim Long
 244. Bước tử hùng - Đinh Công Lý
 245. Máu hồng tử đạo - Thanh Lâm
 246. Từ giòng máu anh hùng - Lm. Phương Anh
 247. Hiến dâng máu đào - Đinh Công Huỳnh
 248. Đoàn người anh dũng - Đinh Công Huỳnh
 249. Nguyện xin Thánh Cêcilia - Đinh Công Huỳnh
 250. Dòng máu anh hùng - Đinh Công Huỳnh