PDA

View Full Version : Cha Mẹ 1. Tình cha nghĩa mẹ - Lm. Nguyễn Duy
 2. Ơn cha nghĩa mẹ - Giang Ân
 3. Tình mẹ 2 - Lm. Nguyễn Duy
 4. Nụ tầm xuân - Lm. Từ Duyên
 5. Cầu cho cha mẹ 10 - Phanxicô
 6. Cầu cho cha mẹ 9 - Phanxicô
 7. Cầu cho cha mẹ 8 - Phanxicô
 8. Cầu cho cha mẹ 7 - Phanxicô
 9. Cầu cho cha mẹ 6 - Phanxicô
 10. Cầu cho cha mẹ 5 - Phanxicô
 11. Cầu cho cha mẹ 4 - Phanxicô
 12. Cầu cho cha mẹ 3 - Phanxicô
 13. Cầu cho cha mẹ 2 - Phanxicô
 14. Cầu cho cha mẹ 1 - Phanxicô
 15. Công Ơn Sinh Thành - Lm. Phương Anh
 16. Kinh dâng cha mẹ - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 17. Lời kinh của mẹ - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 18. Nghĩa mẹ tình cha 3 - Sơn Dương
 19. Nghĩa mẹ tình cha 2 - Sơn Dương
 20. Nghĩa mẹ tình cha 1 - Sơn Dương
 21. Trái tim người mẹ - Lm. Mi Trầm
 22. Thảo hiếu - Đan Tâm
 23. Ơn cha nghĩa mẹ - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 24. Tình cha nghĩa mẹ - Sr. Trinh Nguyên
 25. Nhớ nguồn - Lm. Ân Đức
 26. Ơn cha nghĩa mẹ 2 - Đinh Công Huỳnh
 27. Bao la tình cha - Đinh Công Huỳnh
 28. Bao la tình Mẹ - Lm. Mi Trầm
 29. Tình Cha - Y Vân
 30. Công cha nghĩa mẹ - Lm. Nguyên Lễ
 31. Nhớ về tình mẹ cha - Trầm Hương.FMSR
 32. Tình nghĩa mẹ cha - Đinh Công Huỳnh
 33. Cầu nguyện cho cha mẹ - Lm. Dao Kim
 34. Thương nhớ mẹ cha - Mai Nguyên Vũ
 35. Cha mẹ con - Vũ Đình Ân
 36. Có Một Tình Yêu - Bạch Quỳnh
 37. Nghĩa mẹ tình cha 4 - Sơn Dương
 38. Nguyện cầu cho mẹ cha - Lm. Xuân Hy Vọng
 39. Công ơn cha mẹ - Lm. Mi Trầm
 40. Công ơn cha mẹ 2 - Anh Tuấn
 41. Công ơn cha mẹ 1 - Anh Tuấn
 42. Nguyện cầu cho mẹ cha 2 - Lm. Xuân Hy Vọng
 43. Nguyện cầu cho mẹ cha 3 - Lm. Xuân Hy Vọng
 44. Công Cha nghĩa Mẹ 4 – Anh Tuấn
 45. Nhớ mẹ – Lm. Duy Thiên
 46. Tiếng ru vào đời – Đinh Công Huỳnh
 47. Nguyện cầu cho cha mẹ - Lm. Nguyễn Duy
 48. Dâng kính cha mẹ - Phùng Minh Mẫn
 49. Dâng Chúa Mẹ Cha 10 – Lm. Phong Trần
 50. Dâng Chúa Mẹ Cha 9 – Lm. Phong Trần
 51. Dâng Chúa Mẹ Cha 8 – Lm. Phong Trần
 52. Dâng Chúa Mẹ Cha 7 – Lm. Phong Trần
 53. Dâng Chúa Mẹ Cha 6 – Lm. Phong Trần
 54. Dâng Chúa Mẹ Cha 5 – Lm. Phong Trần
 55. Dâng Chúa Mẹ Cha 4 – Lm. Phong Trần
 56. Dâng Chúa Mẹ Cha 3 – Lm. Phong Trần
 57. Dâng Chúa Mẹ Cha 2 – Lm. Phong Trần
 58. Dâng Chúa Mẹ Cha 1 – Lm. Phong Trần
 59. Thảo kính mẹ cha - Lm Nguyên Lễ