PDA

View Full Version : Thiếu Nhi 1. Họp mừng danh Chúa - Anh Tuấn
 2. Trung thu dâng Chúa - Anh Tuấn
 3. Xin dâng Cha - Anh Tuấn
 4. Hồn thơ dâng Chúa - Giang Ân
 5. Dâng tuổi thơ - Đinh Công Huỳnh
 6. Của lễ con dâng
 7. Dâng bông hoa nhỏ - Lm. Kim Long
 8. Lễ dâng trẻ thơ - Viết Chung
 9. Mời Chúa vui trung thu - Hoàng Thúy Hồng
 10. Ngày Trung Thu - Phanxicô
 11. Tình mẹ 2 - Lm. Nguyễn Duy
 12. Người trung tín - Lm. Nguyễn Duy
 13. Khúc ca hiển linh - Lm. Nguyễn Duy
 14. Gia đình thánh - Lm. Nguyễn Duy
 15. Đường đến Cha - Lm. Nguyễn Duy
 16. Con đường bé nhỏ - Phanxicô
 17. Mùa xuân tuổi thơ - Phanxicô
 18. Tuổi thơ dâng Chúa - Phanxicô
 19. Dâng Mẹ tuổi thơ 2 - Lm. Phương Anh
 20. Tuổi thần tiên - Lm. Phương Anh
 21. Xin dâng Ngài - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 22. Với bước chân bé nhỏ - Lm. Mi Trầm
 23. Bánh thiêng bởi Trời - Lm. Nguyễn Duy
 24. Đẹp như trăng rằm - Lm. Nguyễn Duy
 25. Như một vầng trăng - Lm. Nguyễn Duy
 26. Con rước đèn
 27. Lần đầu tiên
 28. Rước Chúa lần đầu
 29. Những người có công
 30. Con không có gì
 31. Chúa yêu bé thơ - Hải Linh
 32. Mừng trung thu - Đan Tâm
 33. Một cánh hoa trăng - Lm. Nguyễn Duy
 34. Được rước Chúa
 35. Dâng lên Chúa tuổi trẻ - Lm. Nguyễn Duy
 36. Tâm tình con ngoan - Phạm Quang
 37. Thiếu nhi yêu Chúa - Lm. Nguyễn Duy
 38. Con đến nhà thờ - Lm. Quang Uy
 39. Con chào Chúa con về
 40. Thiếu nhi dâng lễ - Lm. Nguyễn Duy
 41. Lần đầu đón Chúa - Trương Thế Bạch
 42. Chung nhịp bước
 43. Cầu cho thiếu nhi (Tết Trung Thu) - Lm. Nguyễn Duy
 44. Của lễ dâng - Thiên Uyên
 45. Như ngàn sao
 46. Của lễ đời con - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 47. Chúa muốn con - Lm. Từ Duyên
 48. Vòng tay cho người - Lm. Duy Thiên
 49. Đêm nay trung thu - Lm. Vũ Đức Hiệp
 50. Lễ dâng đêm trung thu - Lm. Vũ Đức Hiệp
 51. Người con hoang đàng - Lm. Duy Thiên
 52. Tuổi thơ dâng Chúa - Lm. Thanh Bình
 53. Vầng trăng Chúa thương ban - Lm. Nguyễn Phước Hưng
 54. Chúa kêu mời - Lm. Duy Thiên
 55. Chung một niềm tin - Lm. Duy Thiên
 56. Đường về đất hứa - Lm. Duy Thiên
 57. Bài ca Thiếu Nhi Thánh Thể - Kim Đường
 58. Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ – Lm. Nguyễn Duy