PDA

View Full Version : Nhập LễPages : [1] 2

 1. Con hân hoan - Lm. Kim Long
 2. Từ sớm mai
 3. Ai sẽ cho con - Lm. Kim Long
 4. Đến Với Chúa
 5. Lên Đền Thánh
 6. Về nơi đây
 7. Ca lên đi 4
 8. Ca lên đi 3
 9. Ca lên đi 2
 10. Xin trở nên thạch động
 11. Hát lên bài ca
 12. Con bước lên bàn thờ - Lm. Kim Long
 13. Ngàn dân ơi
 14. Đến trước nhan Ngài
 15. Bước vào cung thánh - Nguyên Kha
 16. Vào đền thánh
 17. Con sẽ hân hoan - Lm. Kim Long
 18. Chúa là sức mạnh
 19. Vinh danh Ba Ngôi
 20. Lên núi Sion
 21. Cửa công chính - Hoàng Khánh & Lm. Kim Long
 22. Ai cho hồn con - Lm. Kim Long
 23. Ca khúc lên đền
 24. Ca nhập lễ 9 - Lm. Nguyễn Văn Trinh
 25. Chúc tụng Chúa - Lm. Nguyễn Duy
 26. Con hân hoan - Lm. Nguyễn Duy
 27. Thiên Chúa phù trợ - Hải Ánh
 28. Hãy ca tụng Chúa - Lm Kim Long
 29. Hãy hát lên - Xuân Tưởng
 30. Ngợi ca - Xuân Tưởng
 31. Sion ơi - Xuân Tưởng
 32. Hãy thắp sáng lên - Sơn Dương
 33. Nguồn vui cứu độ - Sơn Dương
 34. Chung một niềm tin - Đỗ Vy Hạ
 35. Hãy ngợi khen - Đỗ Vy Hạ
 36. Hoan hô Chúa - Đỗ Vy Hạ
 37. Chung lời tạ ơn - Lm. Nguyễn Duy
 38. Con bước lên - Lm. Kim Long
 39. Ai mong tìm Chúa-Lm. Kim Long
 40. Ca lên đi 8 - Lm. Kim Long
 41. Con nâng tâm hồn lên - Lm. Xuân Thảo
 42. Nào hãy chúc tụng - Lm. Xuân Thảo
 43. Sáng danh - Thy Yên
 44. Hãy hân hoan - Cát Minh
 45. Cùng cất tiếng ca ngợi - Giang Ân
 46. Cùng nhịp bước - Giang Ân
 47. Một bài ca mới - Sơn Dương
 48. Hân hoan vui sướng - Sơn Dương
 49. Đi về nhà Chúa - Sơn Dương
 50. Đi về nhà Chúa - Giang Ân
 51. Khúc ca lên đền - Giang Ân
 52. Đi về nhà Chúa - Ngọc Linh
 53. Reo mừng lên - Lm. Thái Nguyên
 54. Quanh bàn thánh - Viết Chung
 55. Nơi Nhà Chúa - Viết Chung
 56. Vào thánh lễ - Lm. Nguyễn Duy
 57. Về nhà Cha - Lm. Nguyễn Duy
 58. Tiến về nhà Chúa - Viết Chung
 59. Ngợi ca - Lm. Nguyễn Duy
 60. Con xin dâng - Lm. Nguyễn Duy
 61. Kinh nguyện con dâng - Lm. Nguyễn Duy
 62. Hoan ca tạ ơn - Lm. Nguyễn Duy
 63. Tâm tư hân hoan - Lm. Nguyễn Duy
 64. Khúc hát yêu đời - Lm. Nguyễn Duy
 65. Lên đường về Nhà Cha - Mai Nguyên Vũ
 66. Ai lên núi Chúa - Hùng Lân
 67. Trèo lên cao sơn - Hùng Lân
 68. Xin trở nên thạch động - Hùng Lân
 69. Con vươn hồn lên - Hùng Lân
 70. Nào về đây 2 - Ngọc Khánh
 71. Lời kinh dâng Cha - Lm. Từ Duyên
 72. Hoàn cầu mừng vui - Lm. Tri Văn Vinh
 73. Mỗi một điều - Sao Biển
 74. Xin lắng tai - Thanh Lâm
 75. Bài ca chúc tụng - Sr. Trầm Hương, FMSR
 76. Hãy tung hô Chúa - Sr. Hương Đan
 77. Ca tụng Chúa - Lm. Văn Chi
 78. Bài ca lên đền - Lm. Văn Chi
 79. Vào cung điện Chúa - Lm. Văn Chi
 80. Đi về nhà Chúa - Lm. Văn Chi
 81. Về nhà Chúa - Lm. Văn Chi
 82. Hoan ca trong thánh đài - Lm. Văn Chi
 83. Ca ngợi Chúa - Lm. Văn Chi
 84. Vang tiếng ngợi khen - Đỗ Vy Hạ
 85. Cho con biết ăn năn - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 86. Ca Lên Đi 11- Lm. Kim Long
 87. Ca lên đi 11 - Lm Kim Long
 88. Ca lên đi 10 - Lm. Kim Long
 89. Ca lên đi 9 - Lm. Kim Long
 90. Ca lên đi 7 - Lm. Kim Long
 91. Ca lên đi 6 - Lm. Kim Long
 92. Ca lên đi 5 - Lm. Kim Long
 93. Ca lên đi 1 - Lm. Kim Long
 94. Bài Ca Tôn Vinh - Lm. Kim Long
 95. Nguyện chư dân tán tụng - Lm. Kim Long
 96. Con muốn ca tụng - Lm. Kim Long
 97. Chỉ Một Chúa - Lm. Kim Long
 98. Dẫn bước con đi - Lm. Kim Long
 99. Hãy Đến - Lm. Kim Long
 100. Hãy trỗi dậy - Lm. Kim Long
 101. Hỡi Thế Trần - Lm. Kim Long
 102. Hồn con sẵn sàng - Lm. Kim Long
 103. Tầng Trời Cao - Lm. Kim Long
 104. Thực vui biết bao - Lm. Kim Long
 105. Vào Đền Thờ - Lm. Kim Long
 106. Vào Nơi Thánh Cung - Lm. Kim Long
 107. Từ hừng sáng - Lm. Kim Long
 108. Tôi mừng vui - Lm. Kim Long
 109. Tôi muốn hát bài ca - Lm. Kim Long
 110. Tôi ngước mắt cao - Lm. Kim Long
 111. Xin mãi tán dương - Lm. Kim Long
 112. Tim dâng ý thơ - Lm. Kim Long
 113. Tôi chỉ ước trông - Lm. Kim Long
 114. Vỗ tay lên - Lm. Kim Long
 115. Về đây hỡi người - Lan Thanh
 116. Từ sớm mai – Lm. Kim Long
 117. Lời nguyện đầu tiên - Trung Chính
 118. Lối Ngài bước đi - Cao Huy Hoàng
 119. Bước vào - Lm. Phạm Liên Hùng
 120. Nào ta hân hoan
 121. Thôi - Lm. Nguyễn Duy
 122. Hồi chuông thánh thót - Lm. Từ Duyên
 123. Nhanh lên nào
 124. Đến với con
 125. Vui ca lên - Hoàng Kim
 126. Về nhà Cha - Anh Tuấn
 127. Ôi Lễ Misa - Lm. Kim Long
 128. Về nhà Chúa - Mi Giáng
 129. Cung thánh huyền linh - Đinh Công Huỳnh
 130. Khi con đi về - Lm. Nguyễn Văn Trinh
 131. Vui lên
 132. Tiến vào thánh cung - Phanxicô
 133. Cảm mến tình Cha - Lm. Thái Nguyên
 134. Về bên Cha - Lm. Nguyễn Duy
 135. Trước nhan Chúa - Viết Chung
 136. Về nhà Chúa ta - Đinh Công Huỳnh
 137. Reo vang lên - Mattinô
 138. Ca Nhập Lễ - (Lễ Mình Thánh Chúa)
 139. Vào nhà Chúa - Minh Tâm
 140. Ngợi khen Chúa - Hoàng Luật
 141. Về nhà Chúa - Lm. Kim Long
 142. Nào về đây
 143. Cất tiếng hát - Anh Tuấn
 144. Trăm triệu lời ca - Lm. Tiến Dũng
 145. Niềm vui thiết tha - Phanxicô
 146. Hòa tiếng hát ngợi khen - Việt Khôi
 147. Dâng thánh lễ - Lm. Huy Hoàng
 148. Hãy hát lên - Anh Tuấn
 149. Than van - Trầm Thiên Thu
 150. Lời kinh trong sương mai - Minh Chiết
 151. Con bước lên bàn thờ - Lm. Kim Long
 152. Tiến lên đền thánh - Đinh Công Huỳnh
 153. Cất tiếng ca mừng (Tv. 65) - Hoài Bắc
 154. Lòng con hân hoan - Vũ Đình Ân
 155. Lòng hân hoan - Đinh Công Huỳnh
 156. Hãy đến cung chúc (Tv. 94) - Lm. Kim Long
 157. Đến trước nhan Ngài - Ngọc Linh
 158. Ca vang ngày mới - Lm. Nguyễn Duy
 159. Vào đền thánh - Lm. Phạm Liên Hùng
 160. Giêsu Kitô - Lm. Từ Duyên
 161. Về nhà Cha - Trọng Nhân
 162. Bài ca mới - Lm. Kim Long
 163. Hát lên một bài ca mới - Lm. Vinh Hạnh
 164. Hãy ca khen Chúa - Lm. Kim Long
 165. Bài ca vũ trụ - Lm. Thành Tâm
 166. Hãy hát lên - Lm. Kim Long
 167. Hồn ơi hãy ca tụng - Lm. Kim Long
 168. Hát lên ca tụng - Lm. Kim Long
 169. Cảm mến tình Cha - Lm. Thành Tâm
 170. Gia liêm hỡi - Lm. Kim Long
 171. Giây phút diệu huyền - Lm. Kim Long
 172. Dâng Thánh lễ 2 - Lm. Huy Hoàng
 173. Tôi vui mừng (Tv. 121) - Cao Thanh Hoàng
 174. Xin mở miệng con - Lm. Nguyễn Duy
 175. Những kẻ tìm Chúa - Ngọc Báu
 176. Đi về nhà Chúa - Sr. Trầm Hương
 177. Dâng lên Ngài
 178. Tới bàn thờ Thiên Chúa - Lm. Kim Long
 179. Chúc tụng và tôn vinh - Lm. Kim Long
 180. Về đây hát - Ngọc Linh
 181. Lên đền Ngài - Lm. Thái Nguyên
 182. Ai vào nơi cung thánh - Lm. Kim Long
 183. Bài ca chúc tụng - Liên Bình Định
 184. Bước vào cung thánh - Ngọc Linh
 185. Bước vào Nhà Chúa - Xuân Kính
 186. Ca nhập lễ giáng sinh 24-12 - Hải Nguyễn
 187. Ca nhập lễ giáng sinh 25-12 - Hải Nguyễn
 188. Ca Nhập Lễ Truyền Thống - Hải Nguyễn
 189. Các tầng trời - Lm. Xuân Thảo
 190. Chúc tụng Chúa đi - Cao Minh Thắng
 191. Quyền năng Chúa - Martinô
 192. Lên Đền Thánh - Thế Thông
 193. Nào ta mau đến - Thế Thông
 194. Tiến vào nhà Chúa - Thế Thông
 195. Tiến về nhà Cha - Thế Thông
 196. Trước nhan Vua Trời - Thế Thông
 197. Vui vào nhà Chúa - Thế Thông
 198. Êm đềm biết bao - Lm. Nguyễn Duy
 199. Hãy đến reo mừng - Lm. Nguyễn Duy
 200. Một bài ca mới - Sơn Dương
 201. Ôi vui sướng - Kim Long
 202. Ngài là dũng lực (Tv 17) – Lm. Phương Anh
 203. Lạy Chúa con sẽ tiến lên – Nguyên Thanh
 204. Bến bờ yêu thương - Lm. Nguyễn Duy
 205. Tôi vui mừng
 206. Ai cho con - Vũ Đình Ân
 207. Ai lên nhà Chúa - Vũ Đình Ân
 208. Ai vào nhà Chúa - Vũ Đình Ân
 209. Ẩn thân vào nhà Chúa – Vũ Đình Ân
 210. Ai yêu mến Thầy – Lm. Mi Trầm
 211. Ý thơ tuyệt vời – Lm. Nguyễn Duy
 212. Hãy tiến vào - Lan Thanh
 213. Hoà tiếng hát ngợi khen - Việt Khôi
 214. Con sẽ bước lên bàn thờ - Lm. Hoàng Phúc & Hoàng Ngô
 215. Hồn con vươn lên - Hùng Lân
 216. Hỡi dân tư tế - Lm. Hoàng Kim
 217. Khúc nhạc đời con - Quốc Vũ
 218. Khúc Hát Lên Đền - Lm. Sơn Ca Linh
 219. Nguồn ánh sáng - Lm. Mi Trầm
 220. Trời và trái đất
 221. Vào cung điện Chúa - Nguyên Kha
 222. Về nhà Chúa - Lm. Nguyễn Duy
 223. Xin giải thoát con - Đỗ Vi Hạ
 224. Nhịp Bước Lên Đền - Đinh Công Huỳnh
 225. Bài ca mới - Lm. Hoàng Kim
 226. Nhà Thiên Chúa - Nguyên Kha
 227. Lên đền thánh Chúa - Sr. Trầm Hương
 228. Đón chào ngày mới - Lm. Duy Thiên
 229. Vào đền thánh - Lm. Phạm Liên Hùng
 230. Ngát hương cứu độ - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 231. Tiếng hát từ đồng xanh - Vinam
 232. Ca tụng Chúa - Chu Văn Quang
 233. Ca nhập lễ 4 - Lm. Nguyễn Văn Trinh
 234. Hỡi Dân Sion - Sr. Trầm Hương
 235. Trong Đền Thờ Chúa - Sr. Trầm Hương
 236. Vui sướng biết bao - Đinh Công Huỳnh
 237. Hiệp lòng dâng lên Chúa - Phụng Ca
 238. Con hân hoan đi tìm - Lm. Mi Trầm
 239. Đàn ca lên
 240. Vào thánh đài - Lm. Nguyễn Duy
 241. Muôn tạo vật ơi - Ngọc Kôn
 242. Hãy vui mừng 2 - Lm. Thành Tâm
 243. Hoan ca
 244. Hãy tiến vào - Lm. Hoàng Luật
 245. Vào đền thánh - Lm. Kim Long
 246. Tiến vào nhà Chúa - Lm. Xuân Hy Vọng
 247. Nhịp bước tiến về - Trần Hoà Yên
 248. Reo vui mừng
 249. Xin ca khen Danh Chúa - Vinam
 250. Suy tôn Thánh Giá - Vinam