PDA

View Full Version : Dâng LễPages : [1] 2 3

 1. Lễ dâng tình yêu
 2. Tặng vật dâng Ngài - Lm. Nguyễn Duy
 3. Tiến dâng lên
 4. Bàn tay con
 5. Của lễ đời con
 6. Chẳng biết lấy gì - Lm. Thành Tâm
 7. Dâng lễ 15
 8. Lễ dâng
 9. Tấm lòng - Phanxicô
 10. Dâng lễ vật - Lm. Nguyễn Duy
 11. Dâng lên Chúa - Lm. Duy Thiên
 12. Giấc mơ chưa tròn - Nhất Chi Vũ
 13. Trầm hương dâng Chúa - Đinh Công Huỳnh
 14. Hiến lễ tình yêu - Thế Thông
 15. Tiến dâng lên - Phanxico
 16. Nguyện dâng lên Chúa - Lm. Nguyễn Duy
 17. Dâng trọn cuộc đời - Phanxicô
 18. Con dâng Chúa - Phanxico
 19. Tựa hạt miến - Lm. Mi Trầm
 20. Thân lúa miến - Mi Trầm
 21. Cùng Mẹ dâng hiến- Lm. Thái Nguyên
 22. Dâng Chúa một đời - Xuân Tưởng
 23. Bài ca dâng hiến - Sr. Trầm Hương - Lm. Dao Kim
 24. Như khói hương trầm - Sơn Dương
 25. Xin dâng - Sơn Dương
 26. Thành tâm dâng Chúa - Sơn Dương
 27. Kinh trầm dâng Chúa - Sơn Dương
 28. Dâng tiến Ngôi Hai - Sơn Dương
 29. Con xin dâng- Lm. Kim Long
 30. Con tiến dâng 1 - Lm. Kim Long
 31. Ca khúc trầm hương - Hùng Lân & Lm. Dao Kim
 32. Con xin tiến dâng 1- Lm. Nguyễn Duy
 33. Thượng tiến Gia-vê - Nguyễn Quang Hưng
 34. Dâng - Anh Tuấn
 35. Hiệp dâng - Anh Tuấn
 36. Khi cuộc đời là của lễ - Nhạc: Ánh Đăng + Lời Thiên Cung
 37. Khi cuộc đời là của lễ 5 - Lm. Ánh Đăng
 38. Ngàn lời chúc tụng - Ngọc Linh
 39. Lạy Cha rất thánh - Lm. Vương Diệu
 40. Dâng 6 - Trần Xuân Long
 41. Xin dâng - Ngọc Kôn
 42. Ca dâng cảm tạ - Thy Yên
 43. Dâng Ngài - Thy Yên
 44. Đầu năm dâng lễ - Thy Yên
 45. Lễ dâng - Thy Yên
 46. Tiến ca Phục Sinh - Cát Minh
 47. Bánh thơm rượu nồng - Giang Ân
 48. Tiến dâng lên - Giang Ân
 49. Tình con dâng Chúa - Giang Ân
 50. Con dâng của lễ - Giang Ân
 51. Dâng lên - Giang Ân
 52. Dâng lên Ngài - Giang Ân
 53. Giao ước cứu độ - Sơn Dương
 54. Đời con dâng Chúa - Sơn Dương
 55. Dâng đời con - Sơn Dương
 56. Nguyện xin dâng lên - Sơn Dương
 57. Xin tiến dâng lên Ngài - Sơn Dương
 58. Xin dâng tiến Ngài - Sơn Dương
 59. Thành tâm dâng Chúa - Sơn Dương
 60. Lòng cậy tin dâng Chúa - Sơn Dương
 61. Hy lễ con dâng - Giang Ân
 62. Hồn thơ dâng Chúa - Giang Ân
 63. Đây trái tim con - Giang Ân
 64. Dâng trái tim hồng - Giang Ân
 65. Lễ dâng Alleluia - Giang Ân
 66. Lễ dâng thống hối - Giang Ân
 67. Lễ vật đời con - Giang Ân
 68. Lễ vật Giáng sinh - Giang Ân
 69. Dâng Chúa đời trăm năm - Sơn Dương
 70. Dâng về Chúa xuân - Đinh Công Huỳnh
 71. Hiến lễ đầu mùa - Đinh Công Huỳnh
 72. Dâng lời cảm mến - Ngọc Linh
 73. Dâng tình - Ngọc Linh
 74. Ngàn lời ca dâng - Ngọc Linh
 75. Của lễ con dâng - Ngọc Linh
 76. Trên bàn thờ trần thế - Ngọc Linh
 77. Tựa trầm hương - Ngọc Linh
 78. Dâng Chúa bánh này - Lm. Quý Báu
 79. Dâng Ngài đời con - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 80. Của lễ con dâng - Liên Bình Định
 81. Hiến lễ tinh tuyền - Phạm Đức Huyến
 82. Lễ vật dâng Chúa - Phạm Đức Huyến
 83. Dâng Chúa Hài Nhi (2) - Lm. Thái Nguyên
 84. Dâng Chúa Hài Nhi (1) - Lm. Thái Nguyên
 85. Đêm đông dâng Chúa 1 - Lm. Thái Nguyên
 86. Của lễ con dâng - Lm. Thái Nguyên
 87. Hiến lễ đời con - Lm. Thái Nguyên
 88. Đêm đông dâng Chúa 2 - Lm. Thái Nguyên
 89. Của lễ con dâng - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 90. Lễ dâng - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 91. Một niềm phó thác - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 92. Xin dâng lên - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 93. Xin dâng 2 - Lm. Ân Đức
 94. Dâng tuổi thơ - Đinh Công Huỳnh
 95. Của lễ con dâng
 96. Lễ dâng chân thành - Viết Chung
 97. Lễ dâng hiệp nhất - Viết Chung
 98. Dâng ngọn nến hồng - Viết Chung
 99. Dâng với Mẹ - Viết Chung
 100. Đây của lễ - Viết Chung
 101. Lễ dâng cuộc đời - Viết Chung
 102. Lễ dâng hy vọng - Viết Chung
 103. Dâng lên bàn thánh - Viết Chung
 104. Lễ dâng tuổi xuân - Viết Chung
 105. Lễ dâng trông đợi - Viết Chung
 106. Lễ dâng trẻ thơ - Viết Chung
 107. Lễ dâng tình yêu - Viết Chung
 108. Khói hương chân tình - Viết Chung
 109. Mồ hôi và nước mắt - Viết Chung
 110. Nén hương lòng - Viết Chung
 111. Bánh thơm rượu nồng - Lm. Nguyễn Duy
 112. Từng giọt rượu - Lm. Nguyễn Duy
 113. Từ ruộng đất - Viết Chung
 114. Với của lễ - Viết Chung
 115. Đây chút tình con - Viết Chung
 116. Lễ dâng mùa Giáng Sinh - Viết Chung
 117. Lễ dâng mùa cứu độ - Viết Chung
 118. Man mác hương trầm - Viết Chung
 119. Ngạt ngào khói hương - Viết Chung
 120. Của lễ con dâng - Lm. Nguyễn Duy
 121. Lời dâng - Lm. Nguyễn Duy
 122. Của lễ yêu thương - Lm. Nguyễn Duy
 123. Dâng - Lm. Nguyễn Duy
 124. Dâng lên Chúa - Lm. Nguyễn Duy
 125. Dâng niềm tin yêu
 126. Tặng vật dâng Ngài - Lm. Nguyễn Duy
 127. Xin dâng - Lm. Nguyễn Duy
 128. Rượu nồng bánh thơm - Ngọc Khánh
 129. Dâng hồn xác - Hùng Lân
 130. Kính dâng Ba Ngôi - Lm. Tri Văn Vinh
 131. Rượu bánh bốn mùa - Phanxicô
 132. Dâng Chúa đêm nay - Phanxicô
 133. Cùng tiến dâng - Phanxicô
 134. Dâng lên Chúa - Phanxicô
 135. Còn gì dâng Ngài - Phanxicô
 136. Dâng Người - Phanxicô
 137. Dâng niềm cảm mến - Phanxicô
 138. Lễ vật tri ân - Sr. Hương Đan
 139. Dâng Ngài tình son - Sr. Hương Đan
 140. Cùng tiến dâng - Sr. Hương Đan
 141. Dâng Ngài - Sr. Hương Đan
 142. Xin dâng lên Ngài - Sr. Hương Đan
 143. Kinh dâng lễ - Lm. Văn Chi
 144. Lễ dâng ân tình - Lm. Văn Chi
 145. Lễ vật huyền siêu - Lm. Văn Chi
 146. Hương kinh dạt dào - Lm. Văn Chi
 147. Hy lễ cuộc đời - Lm. Văn Chi
 148. Lời dâng - Lm. Văn Chi
 149. Lời kinh tiến dâng - Lm. Văn Chi
 150. Dâng lễ vật toàn thiêu - Lm. Văn Chi
 151. Dâng về Chúa - Lm. Văn Chi
 152. Hương tình dâng hiến - Liên Bình Định
 153. Xin Chúa nhận lễ dâng - Phanxicô
 154. Tựa làn trầm hương - Đỗ Vy Hạ
 155. Cùng dâng lên hoa quả đầu mùa - Lm. Phương Anh
 156. Hiệp dâng với Mẹ 2 - Lm. Phương Anh
 157. Hiệp dâng với Mẹ 1 - Lm. Phương Anh
 158. Nếu con chợt nhớ - Phương Anh
 159. Lễ dâng mọn hèn - Sơn Dương
 160. Xin dâng - Sơn Dương
 161. Dâng tiến Ngôi Hai - Sơn Dương
 162. Con xin tiến dâng - Lm. Kim Long
 163. Chúng con dâng - Lm. Kim Long
 164. Đây bánh miến - Lm. Kim Long
 165. Giờ Đây Chúng Con - Lm. Kim Long
 166. Lễ vật đêm nay - Lm. Kim Long
 167. Lễ vật hôm nay - Lm. Kim Long
 168. Lời Chân Thành - Lm. Kim Long
 169. Máu Chiên Bò - Lm. Kim Long
 170. Mỗi Lời Kinh - Lm. Kim Long
 171. Này Con Đến - Lm. Kim Long
 172. Này Từng Giọt Rượu - Lm. Kim Long
 173. Nguyện cầu Chúa chí ái - Lm. Kim Long
 174. Như trầm hương - Lm. Kim Long
 175. Lễ dâng hôm nay - Lm. Kim Long
 176. Từng Giọt Rượu - Lm. Kim Long
 177. Xin dâng lên Ngài - Lm. Kim Long
 178. Tiến Dâng - Lm. Kim Long
 179. Dâng bánh rượu - Nguyễn Văn
 180. Lạy Chúa con xin dâng - Lan Thanh
 181. Xin dâng lên Chúa - Sơn Dương
 182. Xin Chúa Thiên Đình - Lm. Kim Long
 183. Con sẽ dâng chén cứu độ - Nguyên Kha
 184. Dâng Chúa bánh này - Lm. Quý Báu
 185. Lễ dâng hòa bình
 186. Lễ dâng mọn hèn - Hoài Bắc
 187. Trên đỉnh đồi Canvê - Nguyên Phong
 188. Tình Cha - Hải Ánh
 189. Dâng lên - Sr. Trinh Nguyên
 190. Tình Chúa chiều xưa - Trầm Thiên Thu
 191. Cùng tiến dâng - Nguyên Kha
 192. Dâng bánh rượu - Nguyễn Duy Vi
 193. Của lễ tiến dâng - Trường Giang
 194. Dâng Chúa - Phanxicô
 195. Dâng hết tâm hồn - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 196. Như xưa - Lm. Kim Long
 197. Dâng lên Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 198. Xin dâng lên (2) - Lm. Mi Trầm
 199. Xin dâng lên Cha - Trần Hòa Yên
 200. Của lễ hiến dâng - Lm. Thái Nguyên
 201. Dâng lên Ngài - Lm. Thái Nguyên
 202. Trên đĩa thánh - Lm. Mi Trầm
 203. Dâng đời tình thương - Việt Khôi
 204. Lời trầm hương - Trăng Huyền Thoại
 205. Xin dâng lên - Hoàng Vũ
 206. Cùng cha dâng lễ
 207. Lễ dâng - Lm. Thái Nguyên
 208. Thay của lễ dâng - Lm. Nguyễn Duy
 209. Con muốn dâng - Cao Huy Hoàng
 210. Dâng tim yêu - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 211. Sứ thần hiệp dâng - Hồng Trần Phạm Ðình Ðài
 212. Lễ vật thái hòa - Phanxicô
 213. Lễ dâng hiệp nhất - Quốc Thái
 214. Dâng lễ tạ ơn
 215. Dâng bánh và rượu - Đinh Công Huỳnh
 216. Dâng lên Ba Ngôi - Vũ Đình Ân
 217. Dâng lễ với Mẹ - Nguyên Kha
 218. Xin dâng cuộc đời con - Ngọc Linh
 219. Lễ dâng một đời - Vũ Văn Lịch
 220. Xin dâng lên - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh
 221. Xin dâng Chúa - Ninh Doãn Hùng
 222. Dâng lên Chúa - Nguyên Kha
 223. Dâng trọn cho Ngài - Trầm Thiên Thu
 224. Hương kinh nhiệm mầu - Đỗ Vy Hạ
 225. Hiến lễ tình yêu - Hoài Bắc
 226. Hiến lễ chúc tụng - Sr. Chu Linh, OP
 227. Của lễ tình yêu - Hiếu Anh
 228. Tiến ca Phục Sinh 2
 229. Đây hy lễ - Kim Long
 230. Dâng lên Chúa - Hải Nguyễn
 231. Hiến lễ con dâng - Ngọc Khánh
 232. Lấy gì trả lại Chúa - Lm. Kim Long
 233. Lễ dâng
 234. Thành tâm dâng Chúa - Lm. Kim Long
 235. Theo hương trầm - Đỗ Vy Hạ
 236. Thượng tiến Giavê - Nguyễn Quang Hưng
 237. Hương thơm - Lm. Vinh Hạnh
 238. Hiến lễ Phục sinh - Đinh Công Huỳnh
 239. Linh mục tiến lễ - Vũ Đình Ân
 240. Hy lễ nhân sinh - Đinh Công Huỳnh
 241. Dâng Cha của lễ - Trần Hòa Yên
 242. Có gì để dâng - Lm. Từ Duyên
 243. Lễ dâng các linh hồn - Đinh Công Huỳnh
 244. Xin dâng lên 6 - Lm. Mi Trầm
 245. Tiến dâng Cha
 246. Xin dâng Cha - Lm. Nguyễn Duy
 247. Bài ca dâng lễ - Lm. Thành Tâm
 248. Lễ vật phục vụ - Lm. Mi Trầm
 249. Đời con có Chúa - Kim Ân & Thanh Liên
 250. Lễ dâng mong đợi - Lm. Nguyễn Duy