PDA

View Full Version : Ca Nguyện - Hiệp LễPages : [1] 2 3 4 5 6

 1. Tin Chúa ở trong đời - Phanxicô
 2. Tâm ca Mai Đệ Liên - Lm. Văn Chi
 3. Vì đã yêu nhiều
 4. Kinh hòa bình
 5. Xin tri ân - Lm. Thành Tâm
 6. Tâm tình ca 3
 7. Lục huyền cầm tấu vang
 8. Chúa phải lớn lên
 9. Ca tụng Chúa
 10. Trong trái tim Chúa yêu - Phanxicô
 11. Người đã cất bước - Lm. Tri Văn Vinh
 12. Chứng nhân tình yêu
 13. Thắp sáng lên
 14. Ca khúc hồng ân 1
 15. Đi theo Chúa
 16. Lạy Thầy con xin đi theo
 17. Lời hằng sống - Vinam
 18. Yêu thương cho người
 19. Lửa hồng ngàn đời
 20. Bao la tình Chúa
 21. Hãy đến với Ta
 22. Tình Chúa
 23. Bỏ Ngài con biết theo ai?
 24. Con chỉ là tạo vật
 25. Một thoáng mây bay
 26. Tình con dâng Chúa
 27. Người Samaritanô nhân hậu - Nguyễn Bách
 28. Con hướng về Chúa
 29. Biết Chúa, biết con - Lm. Ân Đức
 30. Lắng nghe Lời Chúa - Lm. Nguyễn Duy
 31. Tình thương của Chúa - Lm. Phương Anh
 32. Cho tình tôi nguyên vẹn - Lm. Nguyễn Duy
 33. Tình thương nhiệm mầu - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 34. Ở lại trong Đức Kitô - Sr. Trầm Hương
 35. Khúc cảm tạ - Mai Nguyên Vũ
 36. Hãy theo Thầy - Lm. Nguyễn Duy
 37. Con luôn cần Chúa – Lm. Từ Duyên
 38. Lắng nghe lời Chúa - Lm. Nguyễn Duy
 39. Ngài đã thương ban - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 40. Bài ca hiệp nhất - Lm Thành Tâm
 41. Vào đời - Lm Thành Tâm
 42. Tình ca muôn thuở - Ngọc Linh
 43. Vào đời với Chúa - 7 Thứ
 44. Ru con vào đời - Hương Điền
 45. Yêu cuộc sống này - Phanxicô
 46. Chúa Là Tình Yêu - Lm. Trọng Nhân
 47. Chúa là Người trồng hoa - Phanxicô
 48. Tình yêu Thánh giá - Lm. Nguyễn Duy
 49. Chúa luôn còn mãi - Phanxico
 50. Đến muôn đời - Đàm Ninh Hoa
 51. Cho con vững tin – Lm. Nguyễn Duy
 52. Dấu chân Ngài - Phanxico
 53. Cho con biết yêu thương – Lm. Từ Duyên
 54. Chúa nhân hậu - Xuân Tưởng
 55. Chúa thương người - Xuân Tưởng
 56. Con đến với Chúa đây - Xuân Tưởng
 57. Con mơ ngày nào - Xuân Tưởng
 58. Dâng Chúa một đời - Xuân Tưởng
 59. Đến bao giờ - Xuân Tưởng
 60. Giang đôi tay - Xuân Tưởng
 61. Hãy đến với Ngài - Xuân Tưởng
 62. Ngàn năm rất xa - Xuân Tưởng
 63. Tìm đâu chân lý - Xuân Tưởng
 64. Muôn đời yêu thương - Xuân Tưởng
 65. Ôi nhiệm mầu - Xuân Tưởng
 66. Lời thiêng - Xuân Tưởng
 67. Phó thác - Kiều Linh
 68. Càm mến tình Ngài - Anh Tuấn
 69. Đi theo Ngài - Anh Tuấn
 70. Hãy vui lên - Anh Tuấn
 71. Hỡi nhân trần - Anh Tuấn
 72. Lời kinh hòa bình – Lm. Từ Duyên
 73. Trong bóng cánh Chúa
 74. Tôi tin Chúa thương tôi - Anh Tuấn
 75. Xin dạy con - Anh Tuấn
 76. Mạch sống - Anh Kha
 77. Chúa nhìn con - Duy Tân
 78. Từ bây giờ - Lm. Oanh Sông Lam
 79. Tình ca vô tận – Ngọc Kôn
 80. Từ muôn thuở - Lm. Kim Long
 81. Nếu Chúa là - Lm. Kim Long
 82. Xin ban thêm lòng tin - Lm. Mi Trầm
 83. Biến đổi đời con - Lm. Thái Nguyên
 84. Bốn mùa yêu thương - Lm. Nguyễn Duy
 85. Đồng xanh thơ - Cao Huy Hoàng
 86. Cho con yêu đời yêu người - Phanxicô
 87. Nếu - Lm. Thành Tâm
 88. Tình Ngài 1 - Trần Xuân Long
 89. Khẩn cầu 3 - Trần Xuân Long
 90. Khẩn cầu 2 - Trần Xuân Long
 91. Cha vẫn hoài yêu - Thy Yên
 92. Chỉ nương nhờ Chúa - Thy Yên
 93. Dâng chúc - Thy Yên
 94. Dâng hiến - Thy Yên
 95. Dâng Ngài - Thy Yên
 96. Nỗi niềm - Thy Yên
 97. Suy tưởng - Thy Yên
 98. Xin cảm tạ - Thy Yên
 99. Khúc ca tạ ơn - Thy Yên
 100. Nếm thừ mà xem - Cát Minh
 101. Chúa là nguồn ánh sáng - Cát Minh
 102. Từ thuở hoang sơ - Miên Ly
 103. Có Chúa trong đời - Giang Ân
 104. Chúa là tất cả đời con - Giang Ân
 105. Chúa biết tâm tư con - Giang Ân
 106. Chúa hiểu lòng con - Giang Ân
 107. Chỉ một tình yêu - Giang Ân
 108. Cậy trông nơi Chúa thôi - Giang Ân
 109. Tâm hồn khao khát Chúa - Giang Ân
 110. Tình Chúa cao vời - Giang Ân
 111. Con cần Chúa - Giang Ân
 112. Con tim thao thức - Giang Ân
 113. Cuộc sống - Giang Ân
 114. Khúc ca cảm tạ - Giang Ân
 115. Đường tình yêu - Giang Ân
 116. Làm sao con biết - Giang Ân
 117. Lấy gì đền đáp - Giang Ân
 118. Hãy xin sẽ cho - Phanxicô
 119. Suối nguồn tình yêu - Giang Ân
 120. Ánh sáng tình yêu - Sơn Dương
 121. Chúa là Đấng yêu thương - Sơn Dương
 122. Bao la tình Chúa - Đinh Công Huỳnh
 123. Tình Ngài cao siêu - Đinh Công Huỳnh
 124. Tri ân tình Chúa - Đinh Công Huỳnh
 125. Trong dòng sông ơn thánh - Đinh Công Huỳnh
 126. Nương bóng Chúa - Ngọc Linh
 127. Chúa là cuộc sống của con - Ngọc Linh
 128. Tình Ngài bao la - Ngọc Linh
 129. Tình Thiên Chúa - Phanxico
 130. Tri ân tình Chúa - Ngọc Linh
 131. Yêu không thay đổi thương không hề vơi - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 132. Ngài ở nơi đâu? - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 133. Chúa biết lòng con - Lm. Ân Đức
 134. Chúa là cây nho - Lm. Ân Đức
 135. Tình Chúa cao vời - Phạm Đức Huyến
 136. Cảm tạ hồng ân - Phạm Đức Huyến
 137. Bàn tay Ngài - Lm. Thái Nguyên
 138. Cho con nhìn thấy - Lm. Thái Nguyên
 139. Chúa trong lòng con - Lm. Thái Nguyên
 140. Tình Chúa yêu con - Lm. Thái Nguyên
 141. Tình ca tri ân - Lm. Thái Nguyên
 142. Một cõi riêng tư - Lm. Thái Nguyên
 143. Lời ban sự sống - Lm. Thái Nguyên
 144. Thao thức một đời - Lm. Thái Nguyên
 145. Tin yêu hy vọng - Lm. Thái Nguyên
 146. Một đời như Chúa - Lm. Thái Nguyên
 147. Với Chúa con đi - Lm. Thái Nguyên
 148. Con thuộc về Chúa - Lm. Thái Nguyên
 149. Đâu chỉ là - Lm. Thái Nguyên
 150. Sống cho tình yêu - Lm. Thái Nguyên
 151. Hãy vững tâm - Lm. Thái Nguyên
 152. Từ trái tim con - Lm. Thái Nguyên
 153. Trung tín đợi chờ - Lm. Thái Nguyên
 154. Khoảng cách cuộc đời - Lm. Thái Nguyên
 155. Đường tin yêu - Lm. Thái Nguyên
 156. Tình con yêu Chúa - Lm. Thái Nguyên
 157. Sống với Chúa - Lm. Thái Nguyên
 158. Nhạc khúc yêu thương - Lm. Thái Nguyên
 159. Ngài đến trong đời tôi - Lm. Thái Nguyên
 160. Sống trong niềm vui - Lm. Nguyễn Duy
 161. Như con thơ - Lm. Thái Nguyên
 162. Những khát mong - Lm. Thái Nguyên
 163. Niềm vui ơn cứu độ - Lm. Thái Nguyên
 164. Ôi tình yêu - Lm. Thái Nguyên
 165. Tâm tình cảm tạ - Lm. Thái Nguyên
 166. Xin hãy sai con - Lm. Nguyên Lễ
 167. Chỉ có Chúa - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 168. Chuông chiều - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 169. Con yêu Ngài muộn màng - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 170. Lênh đênh phận người - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 171. Lời kinh trên dòng đời - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 172. Khúc hát người ca công - Lm. Ân Đức
 173. Tình trời cơn mưa - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 174. Xin chở che con - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 175. Tình Chúa yêu con - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 176. Nơi tha hương - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 177. Lời thiêng - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 178. Chúa là nguồn sức sống - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 179. Chúa ở với con - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 180. Suối nguồn tình yêu - Lm. Thái Nguyên
 181. Đến với trái tim - Lm. Ân Đức
 182. Xin tỏ Cha cho chúng con - Lm. Ân Đức
 183. Bánh từ trời - Viết Chung
 184. Chung khúc phúc cho ai - Viết Chung
 185. Hương nguyện tình yêu - Lm. Ân Đức
 186. Ví như - Lm. Thái Nguyên
 187. Lời trường sinh - Viết Chung
 188. Tôi vẫn trông cậy vào Ngài - Viết Chung
 189. Cho tình hiệp nhất - Lm. Nguyễn Duy
 190. Trông cậy Chúa - Lm. Nguyễn Duy
 191. Chúa sống trong tôi - Lm. Nguyễn Duy
 192. Trong yêu thương - Lm. Nguyễn Duy
 193. Tình trời thắp sáng - Lm. Nguyễn Duy
 194. Tình yêu Chúa vút cao - Lm. Nguyễn Duy
 195. Xin ở với con - Viết Chung
 196. Lắng nghe - Viết Chung
 197. Tình Chúa thương yêu - Lm. Nguyễn Duy
 198. Trong tình yêu tự nguyện - Lm. Nguyễn Duy
 199. Nguồn sống yêu thương - Lm. Nguyễn Duy
 200. Người tình cô đơn - Lm. Nguyễn Duy
 201. Nguồn trợ lực đời tôi - Lm. Nguyễn Duy
 202. Như mọi người - Lm. Nguyễn Duy
 203. Có một người - Lm. Nguyễn Duy
 204. Lạy Chúa - Lm. Nguyễn Duy
 205. Đường con đi - Lm. Nguyễn Duy
 206. Điều gì phải lo - Lm. Nguyễn Duy
 207. Dù con chưa thấy Ngài - Lm. Nguyễn Duy
 208. Gọi lời yêu thương - Lm. Nguyễn Duy
 209. Kinh nguyện con dâng - Lm. Nguyễn Duy
 210. Nếu một lần - Lm. Nguyễn Duy
 211. Hoan ca tri ân - Lm. Nguyễn Duy
 212. Hỡi người tôi yêu dấu - Lm. Nguyễn Duy
 213. Hy vọng nơi Chúa - Lm. Nguyễn Duy
 214. Có bao giờ - Hùng Lân
 215. Xin cho tôi - Lm. Nguyễn Duy
 216. Tình Ngài sưởi ấm lòng con - Lm. Nguyễn Duy
 217. Giêsu ở cùng con - Đại Hồng & Ngọc Thanh
 218. Cao vời khôn ví - Hùng Lân
 219. Một sợi tơ vàng - Hùng Lân
 220. Ðồng cỏ tươi - Hùng Lân
 221. Giêsu lân tuất - Hùng Lân
 222. Ngợi khen Thiên Chúa - Hùng Lân
 223. Phút cầu xin - Hùng Lân
 224. Một giọt sương - Hùng Lân
 225. Thầy là cây nho - Hùng Lân
 226. Xin chỉ cho con - Hùng Lân
 227. Cảm xúc - Ngọc Kôn
 228. Lời kinh dâng Cha - Lm. Từ Duyên
 229. Bài ca bác ái - Lm. Từ Duyên
 230. Bài ca yêu thương - Lm. Từ Duyên
 231. Chúa mờì chúng ta - Lm. Tri Văn Vinh
 232. Tôi không còn cô đơn - Hùng Lân
 233. Nhớ ngày năm xưa - Hùng Lân
 234. Yêu thương kẻ thù - Lm. Tri Văn Vinh
 235. Chúa dắt dìu con - Tuấn Anh
 236. Con trông cậy Chúa - Phanxicô
 237. Đêm giã từ - Lm. Khuất Duy Linh
 238. Lời kinh cuộc đời - Lê Quang Ánh
 239. Trời bể bao la - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 240. Chúa thương cứu độ - Lm. Thành Tâm
 241. Mong về bên Chúa - Phanxicô
 242. Hãy đến với Chúa - Phanxicô
 243. Chúa thương yêu tôi - Phanxicô
 244. Chúng con cần đến Chúa - Phanxicô
 245. Chúa là con đường - Phanxicô
 246. Con đường bé nhỏ - Phanxicô
 247. Tạ ơn Trời - Phanxicô
 248. Ngợi khen Ba Ngôi (Muôn tạo vật ơi) - Phanxicô
 249. Con luôn tin nơi Ngài - Sr. Hương Đan
 250. Tri ân Chúa - Phanxicô