PDA

View Full Version : Kết Lễ 1. Nguồn cậy trông - Hoàng Vũ
 2. Nhân chứng Phúc âm
 3. Thắp sáng trong con
 4. Tạ ơn Chúa với Mẹ
 5. Sống cho tin mừng
 6. Lễ xong rồi
 7. Xin ngợi khen Cha - Lm Thành Tâm
 8. Ra về an bình - Ngọc Linh
 9. Trong an bình - Lm. Nguyễn Duy
 10. Ta ra về - Lm. Kim Long
 11. Bài ca phục vụ - Lm. Mi Trầm
 12. Lễ hết - Lm. Mi Trầm
 13. Lạy Cha xin hãy cho - Lm. Kim Long
 14. Cùng vui bước - Ngọc Linh
 15. Sống thánh lễ cuộc đời - Lm. Thái Nguyên
 16. Hãy thắp sáng lên - Sơn Dương
 17. Lời Mẹ nhắn nhủ - Lm. Huyền Linh
 18. Tán tụng hồng ân - Hải Linh - Vũ Đình Trác
 19. Thánh lễ đã hết - Lm. Kim Long
 20. Ra về trong an bình - Lm. Kim Long
 21. Lời Cha - Sơn Linh Ca
 22. Khúc ca tạ ơn - Thy Yên
 23. Chúa sai con đi - Lm. Dao Kim & Sr. Trầm Hương
 24. Đường ta đi - Lm. Thái Nguyên
 25. Tình Chúa và quê hương - Lm. Ân Đức
 26. Lời tạ ơn - Viết Chung
 27. Tạ ơn Chúa - Viết Chung
 28. Không gì làm thay đổi - Viết Chung
 29. Lên đường cùng Giêsu - Sr. Hương Đan
 30. Ánh Sáng niềm tin - Lm. Văn Chi
 31. Chứng nhân Kitô - Lm. Văn Chi
 32. Hoan ca bình an - Lm. Văn Chi
 33. Sứ điệp hồng ân - Lm. Văn Chi
 34. Chúng ta là muối đất - Lm. Phương Anh
 35. Dựng xây yêu thương - Sơn Dương
 36. Khúc ca hòa bình - Sơn Dương
 37. Con tim yêu thương - Sơn Dương
 38. Lúa chín đầy đồng - Sơn Dương
 39. Chúa dẫn bước ta - Sơn Dương
 40. Niềm tin vào đời - Sơn Dương
 41. Những năm tháng vui ca - Trần Quốc Dũng
 42. Say men hồng ân 2 - Sơn Dương
 43. Gương Nazaret
 44. Thánh hóa gia đình - Lm. Mi Trầm
 45. Gặp gỡ Đức Kitô - Lm. Tiến Lộc
 46. Không thể - Nguyên Dũng
 47. Nếu tôi sống - Lm. Vinh Hạnh
 48. Chứng nhân Tin Mừng - Lm. Thái Nguyên
 49. Hãy ra đi bình an - Nguyên Hồ
 50. Kinh tạ lễ - Lm. Nguyễn Duy
 51. Có Chúa song hành - Hải Ánh
 52. Ra đi làm nhân chứng - Đinh Công Huỳnh
 53. Ra về - Lm. Nguyễn Duy
 54. Như Cha sai Thầy - Lm. Quang Uy
 55. Tạ lễ với Mẹ - Lm. Thành Tâm
 56. Lễ đã xong - Nguyên Hồ
 57. Lạy Cha xin cho - Lm. Kim Long
 58. Lạy Chúa xin hãy sai đi - Lm. Hoàng Kim
 59. Lễ hết - Lm. Mi Trầm
 60. Hãy đi khắp tứ phương - Mi Giáng
 61. Lệnh truyền giáo - Mai Nguyên Vũ
 62. Giờ đây Chúa sai tôi - Phạm Quang
 63. Tạ lễ - Vinam
 64. Chúa sai tôi đi - Ngọc Linh
 65. Đem Tin Mừng - Martinô
 66. Đi theo Chúa - Gioan Minh
 67. Nhân chứng Phúc Âm – Lm. Thành Tâm
 68. Cảm tạ hồng ân - Lm. Duy Thiên
 69. Con dâng linh hồn trong tay Chúa
 70. Người là đường
 71. Như Giêsu - Anh Tuấn
 72. Ra về - Lm. Nguyễn Duy
 73. Xin Ngài dạy con
 74. Tin vui cho đời - 7 Thứ
 75. Lên đường - Lm. Nguyên Lễ
 76. Hãy đi rao giảng - Ngọc Linh
 77. Kinh Tạ Lễ - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 78. Lời tạ ơn - Thanh Lâm
 79. Yêu như Chúa yêu - Lm. Kim Long
 80. Đức tin - Lm. Mi Trầm
 81. Loan báo Tin Mừng - Đinh Công Huỳnh
 82. Ca kết lễ - Thế Thông
 83. Khúc ca tạ lễ - Lm. Nguyễn Văn Trinh
 84. Ra đi – Phanxicô
 85. Lễ đã hết – Phanxicô
 86. Lúa chín trên đồng - Phanxicô
 87. Bài ca Cao Niên - Thế Thông
 88. Bài ca truyền giáo - Lm. Từ Duyên
 89. Ơn gọi của ta - Lm. Mi Trầm