PDA

View Full Version : Mùa VọngPages : [1] 2

 1. Như đất chờ mưa - Thanh Lâm
 2. Ngài là cuộc sống của con – Thanh Lâm
 3. Từ ngàn xưa – Trần Văn Huyến
 4. Con mong chờ Ngài - Đỗ Vy Hạ
 5. Mau mau dọn đường - Anh Tuấn
 6. Đứng dậy - Duy Tân
 7. Trời cao - Duy Tân
 8. Maranatha - Lm. Thành Tâm
 9. Trông đợi - Trần Xuân Long
 10. Tiếng gọi trong sa mạc - Lm. Xuân Thảo
 11. Bài ca mùa đông - Trần Minh Hứa
 12. Lời vọng - Lm. Thái Nguyên
 13. Hãy thống hối - Viết chung
 14. Hướng nhìn Chúa - Viết Chung
 15. Hãy mở lòng ra - Viết Chung
 16. Lễ dâng trông đợi - Viết Chung
 17. Xin ban hồng ân cứu độ - Viết Chung
 18. Hãy thức tỉnh - Viết chung
 19. Kinh cầu Giáng Sinh - Viết Chung
 20. Để Chúa đến - Lm. Nguyễn Duy
 21. Đêm vắng sao - Lm. Nguyễn Duy
 22. Xin Ngài hãy đến - Lm. Nguyễn Duy
 23. Bên bờ sông Babylon - Hùng Lân
 24. Vui lên Sion - Lm. Thành Tâm
 25. Ca nhập lễ (Mùa Vọng) – Lm. Nguyễn Duy
 26. Hãy dọn đường Chúa - Lm. Từ Duyên
 27. Vui lên! - Lm. Thái Nguyên
 28. Hướng về Chúa - Lm. Kim Long
 29. Vui lên - Lm. Mi Trầm
 30. Trời cao - Lm. Trọng Khẩn
 31. Hãy đổ sương mai - Sr.Trầm Hương
 32. Trời cao hỡi - Lm. Thái Nguyên
 33. Trông chờ Chúa đến - Lan Thanh
 34. Lễ dâng mùa vọng - Đinh Công Huỳnh
 35. Tỉnh thức và cầu nguyện - Lm. Thái Nguyên
 36. Nâng hồn lên Chúa - Sr. Trầm Hương
 37. Tầng mây xanh - Lm. Tri Văn Vinh
 38. Đất khô đợi chờ - Phanxicô
 39. Tiếng vọng ca 3 - Lm. Tri Văn Vinh
 40. Nguyện mùa vọng - Hoàng Vũ
 41. Nguyện trời cao -Trọng Linh & Hoàng Khánh
 42. Hỡi các tầng trời - Sr. Trầm Hương
 43. Tâm tình chờ mong - Lm. Văn Chi
 44. Ngước mắt trông lên cao - Đỗ Vy Hạ
 45. Xin như mặt trời lên - Đỗ Vy Hạ
 46. Vì Chúa sẽ đến - Lm. Phương Anh
 47. Xin Chúa Đến - Lm. Kim Long
 48. Xin Chúa đến - Lm. Kim Long
 49. Trong rừng sâu
 50. Trông đợi - Didier Rimaud và J. Bình
 51. Trời cao - Duy Tân
 52. Hãy sẵn sàng - Ns. Nguyễn Khắc Xuyên
 53. Có tiếng kêu - Lm. Kim Long
 54. Hãy dọn đường - Lm. Mi Trầm
 55. Ta hướng tâm hồn lên - Lm. Dao Kim
 56. Hoang địa vui lên - Nguyên Kha
 57. Chúa hòa bình
 58. Chúa sẽ đến - Lm. Dao Kim
 59. Trời cao hỡi - Lm. Thành Tâm
 60. Chúa nhật 4 mùa vọng - B (Tv. 88) - Lm. Thái Nguyên
 61. Hãy mau dọn đường - Vũ Đình Ân
 62. Thân phận lưu đày - Lm. Tiến Dũng _ Lm. Đỗ Xuân Quế
 63. Mây ơi mưa xuống - Lm. Nguyễn Duy
 64. Khấn nguyện trời cao - Đinh Công Huỳnh
 65. Lễ dâng mong đợi - Lm. Nguyễn Duy
 66. Vui lên Chúa sắp đến rồi - Phanxicô
 67. Hãy tỉnh thức - Lm. Thành Tâm
 68. Này dân Sion - Nguyễn Khắc Xuyên
 69. Xion vui lên - Lm. Phạm Liên Hùng
 70. Lạy Trời - Hải Nguyễn
 71. Đợi Chúa đến - Phanxicô
 72. Chờ ngày Chúa đến - Đinh Công Huỳnh
 73. Tìm vì sao - Nguyên Hữu
 74. Hãy tỉnh thức - Phạm Quang
 75. Sống tỉnh thức - Lm. Thái Nguyên
 76. Bài ca nơi lưu đày - Hạ Đăng
 77. Bờ sông Babylon - Phanxicô
 78. Chào đón Đấng cứu tin - Sr. Trầm Hương
 79. Chúa đã gần đến - Lê Đăng Ngôn
 80. Chúa hãy đến - Cao Huy Hoàng
 81. Chúa sẽ đến cứu độ - Sr. Trầm Hương
 82. Trần gian khát mong - Sr. Hiền Hòa
 83. Đường cho Chúa - Trầm Thiên Thu
 84. Chúa đã làm người - Lm. Thái Nguyên
 85. Đêm qua rồi - Hải Triều
 86. Đợi trông - Thanh Lâm
 87. Hạt mưa thánh ân - Thế Thông
 88. Hãy dọn đường Chúa - Thanh Đạt - Lê Đăng Ngôn
 89. Hãy làm mưa rơi - Phanxicô
 90. Hãy quay về - Peter Trần
 91. Hãy vùng đứng - Lm. Vinh Hạnh
 92. Hỡi mây ngàn - Hải Ánh
 93. Hỡi muôn dân - Hải Ánh
 94. Hồn vọng Đấng Cứu Tinh - Đinh Công Huỳnh
 95. Mong Chúa đến - Lm. Kim Long
 96. Mong đợi Chúa đến - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 97. Mưa Vị Công Chính - Đinh Công Huỳnh
 98. Ngày ấy - Lm. Vinh Hạnh
 99. Nước Trời đã gần - Lm. Thành Tâm
 100. Thánh Ca Isaia 12 - Lê Đăng Ngôn
 101. Trẻ thơ ấy - Hải Triều
 102. Trời cao sương xuống - Thế Thông
 103. Vui lên - Hải Ánh
 104. Vui luôn trong Chúa - Sr. Trầm Hương
 105. Vươn lên tới Chúa - Hải Ánh
 106. Xin đổ mưa thiêng - Việt Khôi
 107. Xin gieo rắc sương mai - Minh Toàn - Phanxicô
 108. Xin mưa Đấng cứu tinh - Đinh Công Huỳnh
 109. Xin Ngài ngự đến - Sr. Trầm Hương
 110. Xin Người đến - Hải Triều
 111. Hãy mở lòng ra - Viết Chung
 112. Đã đến mùa cứu rỗi - Viết Chung
 113. Tin vui - Trầm Thiên Thu
 114. Con vẫn mong - Sr. Tường Vy
 115. Bên dòng sông Babylon - Cao Huy Hoàng
 116. Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng ta - Cao Huy Hoàng
 117. Giờ cứu rỗi - Cao Huy Hoàng
 118. Hỡi các tầng trời hãy đổ sương mai - Cao Huy Hoàng
 119. Hỡi dân Sion - Cao Huy Hoàng
 120. Lời vọng từ sa mạc - Cao Huy Hoàng
 121. Tiếng kêu trong hoang địa - Cao Huy Hoàng
 122. Trời đất không còn xa - Cao Huy Hoàng
 123. Cây khô trổ bông - Nguyên Kha
 124. Chúa đến - Nguyên Kha
 125. Hãy dọn đường Chúa đến - Nguyên Kha
 126. Lạy chiên thánh xin hãy đến - Nguyên Kha
 127. Mong Đấng cứu tinh - Nguyên Kha
 128. Trời cao hãy mưa - Nguyên Kha
 129. Trời cao hỡi - Nguyên Kha
 130. Trên sông Babilon - Xuân Ly Băng & Lm. Kim Long
 131. Ơn thiêng Chúa Trời - Thế Thông
 132. Con nâng hồn lên - Duy Tân
 133. Trời cao ơi - Trùng Dương
 134. Con mong Chúa - Lm. Từ Duyên
 135. Một đời chờ mong - Lm. Từ Duyên
 136. Trời cao Chúa hỡi - Lm. Từ Duyên
 137. Trời cao - Lm. Từ Duyên
 138. Bài ca mùa đông - Lm. Trọng Khẩn
 139. Vọng - Trầm Thiên Thu
 140. Người sẽ đến - Vinam
 141. Chúa đến bất ngờ - Lm. Pet. Huy Hoàng
 142. Hãy thức tỉnh - Lm. Pet. Huy Hoàng
 143. Hãy thức tỉnh canh phòng - Lm. Pet. Huy Hoàng
 144. Hãy sám hối - Lm. Pet. Huy Hoàng
 145. Dọn đường Chúa đến - Lm. Pet. Huy Hoàng
 146. Hãy dọn sẵn con đường - Lm. Pet. Huy Hoàng
 147. Bên bờ sông - Lm. Tri Văn Vinh
 148. Con sẽ ca mừng - Lm. Tri Văn Vinh
 149. Tiếng vọng ca 1 - Lm. Tri Văn Vinh
 150. Tiếng vọng ca 2 - Lm. Tri Văn Vinh
 151. Tiếng vọng ca 4 - Lm. Tri Văn Vinh
 152. Trời gieo sương xuống - Lm. Hoàng Kim
 153. Ngày trông đợi
 154. Mau dọn đường Chúa - Lm. Kim Long
 155. Maranatha! Xin Ngài mau đến - Dominic
 156. Xin Chúa đến - Lm. Yên Phương
 157. Chúa ngự đến
 158. Trời cao hỡi - Thế Thông
 159. Giêsu mau đến - Mai Nguyên Vũ
 160. Nhớ Sion - Mai Nguyên Vũ
 161. Thái bình thịnh trị - Cao Thanh Hoàng
 162. Xin Chúa cứu độ chúng con - Cao Thanh Hoàng
 163. Chúa sẽ ngự vào - Cao Thanh Hoàng
 164. Xin phục hồi dân Ngài - Cao Thanh Hoàng
 165. Xin tỏ cho chúng con - Cao Thanh Hoàng
 166. Con sẽ ca ngợi - Cao Thanh Hoàng
 167. Con nâng hồn lên - Cao Thanh Hoàng
 168. Chúa đối xử đại lượng
 169. Dân Sion - Cao Thanh Hoàng
 170. Trời cao hỡi - Lm. Bùi Ninh
 171. Vọng trời cao - Lm. Bùi Ninh
 172. Mong chờ Chúa đến - Trầm Thiên Thu
 173. Vọng Thiên sai - Trầm Thiên Thu
 174. Vọng tiếng khẩn cầu - Trầm Thiên Thu
 175. Mong Ngôi Hai - Trầm Thiên Thu
 176. Lạy Chúa, xin hãy đến - Sr. Hiền Hòa
 177. Mưa nguồn cứu rỗi 1 - Xuân Đàn
 178. Mưa nguồn cứu rỗi 2 - Xuân Đàn
 179. Mưa nguồn cứu rỗi 3 - Xuân Đàn
 180. Trời cao ơi - Xuân Đàn
 181. CN Vọng B - Lm. Pet. Huy Hoàng
 182. Tỉnh thức chờ Chúa - Trầm Thiên Thu
 183. CN Vọng A - Lm. Pet. Huy Hoàng
 184. CN Vọng C - Lm. Pet. Huy Hoàng
 185. Đáp ca Lễ ngày 23/12 - Lm. Pet. Huy Hoàng
 186. Emmanuel - Thiên Duy
 187. Đừng ngủ yên - Lm. Mi Trầm
 188. Hãy sẵn sàng - Lm. Mi Trầm
 189. Hãy sửa đường - Lm. Mi Trầm
 190. Hỡi dân Xion - Lm. Mi Trầm
 191. Mừng vui lên - Lm. Mi Trầm
 192. Nào cùng vui lên - Lm. Mi Trầm
 193. Nào hỡi dân Xion - Lm. Mi Trầm
 194. Nào tỉnh thức - Lm. Mi Trầm
 195. Ngày Chúa đến - Lm. Mi Trầm
 196. Tầng trời cao - Lm. Mi Trầm
 197. Trời cao 1 - Lm. Kim Long
 198. Hồn con mong Ngài - Lm. Mi Trầm
 199. Vào lúc không biết - Cao Huy Hoàng
 200. Người đến sau tôi - Người Họ Trần
 201. Sa mạc bừng vui - Lm. Kim Long
 202. Trời cao 2 - Vũ Đình Ân
 203. Xin Chúa đến - Lm. Nguyễn Duy
 204. Xin đổ sương mai - Lm. Kim Long
 205. Bên bờ sông - Tấn Anh
 206. Bên bờ sông Babylon 1 - Lm. Kim Long
 207. Đêm ánh sáng - Duy Tân
 208. Mong - Giang Ân
 209. Khao khát ơn trời - Minh Chiết
 210. Hãy sẵn sàng (CN I mùa vọng A) - Lm. La Thập Tự
 211. Hãy tỉnh thức - Lm. Thái Nguyên
 212. Thầy là ai? - Thiên Duyên
 213. Dám ra khỏi mình - Lm. Thái Nguyên
 214. Nguyện Chúa thương - Hồng Bính
 215. Emmanuel - Thiên Duyên
 216. Hãy san bằng đồi núi - Ngọc Kôn
 217. Nguyện Mùa Vọng – Lm. Duy Thiên
 218. Bao giờ Người đến – Lm. Nguyễn Duy
 219. Đêm sắp tàn - Trần Hòa Yên
 220. Mừng vui lên Sion - Lm. Bạch Vân
 221. Lễ dâng Mùa Vọng - Lm. Bùi Ninh
 222. Hãy sẵn sàng - Hàn Thư Sinh
 223. Dọn đường Chúa đến - Hàn Thư Sinh
 224. Hãy dọn đường - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 225. Canh thức - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 226. Lễ dâng Mùa Vọng - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 227. Dọn đường đón Chúa - Lm. Thái Nguyên
 228. Bên bờ sông Babylon (Tv 136 )- Lm. Vũ Đình Trác
 229. Dọn đường Chúa đến - Lm. Mạnh Hùng
 230. Dâng niềm mong đợi - Trần Quang Đức
 231. Tiếng kêu trong sa mạc - Kim Ân
 232. Chúa sẽ ngự đến - Lm. Nguyễn Duy
 233. Nguyện trời cao - Lm. Nguyễn Duy
 234. Lễ dâng trông đợi - Sr. Hiền Hòa
 235. Chúa đến bất ngờ - Sr. Hoàng Phương
 236. Xin ngự đến - Sr. Hoàng Phương
 237. Này Ngài sẽ đến - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 238. Có tiếng kêu trong hoang địa - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 239. Giờ cứu độ - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 240. Ơn cứu rỗi đã đến gần - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 241. Mưa vị công chính - Dom. Bùi Lữ
 242. Trong hoang địa - Dom. Bùi Lữ
 243. Dọn đường gặp Chúa - Ngọc Hân
 244. Ngóng trông Chúa đến - Ngọc Hân
 245. Mong chờ ơn Thánh - Mai Khôi - Hạ Quý
 246. Mong chờ - Đinh Công Huỳnh
 247. Trời cao mưa xuống – Đinh Công Huỳnh
 248. Xin gieo sương mai – Đinh Công Huỳnh
 249. Khát mong – Đinh Công Huỳnh
 250. Đợi trông Đấng Cứu Tinh – Đinh Công Huỳnh