PDA

View Full Version : Tuần Thánh 1. Canvê chiều buồn - Đinh Công Huỳnh
 2. Chúa vào thành - Lm. Vũ Mộng Thơ
 3. Luật yêu thương - Lm Nguyễn Duy
 4. Mẹ đứng đó - Lm. Kim Long
 5. Thập Giá niềm tự hào - Lm. Thái Nguyên
 6. Vinh quang của ta - Lm. Hoàng Kim
 7. Chính Mình Máu Chúa - Lm. Tri Văn Vinh
 8. Phó thác - Lm. Nguyễn Duy
 9. Kinh chay - Lm. Nguyễn Duy
 10. Niềm tâm sự - Anh Linh
 11. Trên cây Thập Giá - Lm. Thái Nguyên
 12. Tình yêu Chúa vút cao - Lm. Nguyễn Duy
 13. Vang lời tụng ca - Lm. Nguyễn Duy
 14. Nói với dân Ta - Lm. Nguyễn Duy
 15. Giờ tử nạn - Lm. Hoài Đức
 16. Đêm giã từ - Lm. Khuất Duy Linh
 17. Chiều tiệc ly - Phanxicô
 18. Dân ta ơi - Nguyên Thanh
 19. Trên đỉnh đồi xa - Thiên Thu
 20. Ssao Chúa nỡ nỡ bỏ rơi tôi - Sơn Dương
 21. Bài ca máu đỏ - Lm. Kim Long
 22. Sao Chúa Bỏ Con - Lm. Kim Long
 23. Dân Ta ơi - Lm. Kim Long
 24. Nếu Có Thể - Lm. Kim Long
 25. Dâng hạt - Phanxicô
 26. Chén chúc tụng
 27. Tình Chúa chiều xưa - Trầm Thiên Thu
 28. Mẹ sầu bi - Nguyễn Đình Trí
 29. Người chịu bắt bớ - Lm. Phạm Liên Hùng
 30. Hãy thương yêu nhau - Lm. Thành Tâm
 31. Chúa đã hiến mình - Lm. Thái Nguyên
 32. Bàn tiệc ly năm nào - Phanxicô
 33. Tâm tình ca 4 - Lm. Thành Tâm
 34. Thập giá niềm tự hào - Lm. Thái Nguyên
 35. Con phó thác - Vinam
 36. Khiêm nhu phục vụ - Thái Nguyên
 37. Điều răn mới - Lm. Thái Nguyên
 38. Con xin phó thác - Vũ Đình Ân
 39. Nơi vườn Giệtsimani - Lời Việt - Nhạc Quốc Tế
 40. Chúa đã nhìn thấy hết - Thy Yên
 41. Cha vẫn lặng thinh - Đinh Công Huỳnh
 42. Vinh dự của chúng ta - Lm. Kim Long
 43. Thứ sáu tuần thánh (Ý Tv. 21) - Lm. Thái Nguyên
 44. Một chiều xưa - Cao Huy Hoàng
 45. Ôi Thập giá - Lm. Kim Long
 46. Ôi lạy Cha - Lm. Huyền Linh
 47. Lạy Đấng cứu thế _ O Redemptor - Gm. Nguyễn Văn Hoà
 48. Bài ca yêu thương - Vân Thanh
 49. Chiều tím - Lm. Duy Thiên
 50. Sao Cha đành im lặng - PM. Cao Huy Hoàng
 51. Thánh lễ làm phép dầu - Đặng Ngọc Ẩn
 52. Lạy Cha - Hải Nguyễn
 53. Xin vác lấy Thập giá - Đỗ Vy Hạ
 54. Xin vâng ý Cha - Lm. Thành Tâm
 55. Rước lá (Tv. 23)
 56. Thập Giá Đức Kitô - Lm. Thành Tâm
 57. Con đường Thánh Giá - Sr. Hiền Hòa
 58. Đường Thánh Giá
 59. Thập giá ngất cao - Lm. Hoàng Kim
 60. Xin xót thương con - Lm Pet. Huy Hoàng
 61. Hãy có lòng nhân từ - Lm Pet. Huy Hoàng
 62. Ai sạch tội - Lm Pet. Huy Hoàng
 63. Hãy thức với Cha
 64. Lòng con thống hối - Huỳnh Minh Kỳ
 65. Passio và Exsultet - ĐGM Phaolo Nguyễn văn Hòa
 66. Ta là ai trong vụ án Giêsu – Lm. Phong Trần
 67. Hoan hô con vua Đavít - Lm. Mi Trầm
 68. Pange Lingua
 69. Thánh giá Ngài - Lm. Nguyên Lễ
 70. Nhìn lên Thánh giá - Lm. Nguyên Lễ
 71. Nhìn lên Thánh giá - Thế Thông
 72. Thánh Giá trung tín - Nguyễn Vũ Lân
 73. Hãy rửa chân cho nhau - Nguyễn Chánh
 74. Chính vì tình yêu - Đinh Công Huỳnh
 75. Đêm thâu vườn dầu - Lm. Bùi Ninh
 76. Nước mắt chiều Canvê - Mân Côi
 77. Ánh mắt - Hồng Bính
 78. Thập giá minh chứng tình yêu - Ngọc Linh
 79. Tay cầm cành Ôliu - Vũ Đình Ân
 80. Trong đêm vườn dầu - Vũ Đình Ân
 81. Gương Chúa gọi mời - Kim Đường
 82. Bước đường thương khó - APNC
 83. Chúa ơi đừng xa con - Ngọc Khánh
 84. Hãy tung cánh - Ngọc Khánh
 85. Chiều bên thánh giá - Ngọc Khánh
 86. Xác thân làm bánh - Nhạc Quốc tế
 87. Nào ca hát lên - Lm. Ân Đức
 88. Chuyện chiều xưa – Thiên Lý
 89. Sao Chúa bỏ con - Phanxicô
 90. Rửa chân cho nhau – Thanh Lâm (lời: Bình Hà)
 91. Ánh mắt – Hồng Bính
 92. Chúa rửa chân - Vũ Đình Ân
 93. Vinh dự của ta – Lm. Ân Đức
 94. Dân Ta hỡi – Lm. Ân Đức
 95. Khi nâng chén tạ ơn (Tv 115) – Cát Minh
 96. Chiều tiệc ly – Tin Yêu
 97. Còn đó tình Giêsu - Sơn Dương
 98. Suy tôn thánh giá - Sr. Trinh Nguyên
 99. Nếu đẹp lòng Cha – Hải Nguyễn
 100. Chiều tím Canvê – Phan Hùng
 101. Rửa chân cho nhau - Lm. Từ Duyên
 102. Tình yêu Giêsu - Lm. Từ Duyên
 103. Chiều xưa trên Thánh Giá – Lm. Từ Duyên
 104. Đi vào thương tích dấu đinh - Sr. Têrêsa
 105. Vào Thành Thánh - Nguyên Hữu
 106. Nếu có thể được - Nguyên Hữu
 107. Dân Do Thái - Nguyên Hữu