PDA

View Full Version : Mùa Phục Sinh 1. Chúa lên trời - Lm. Hoài Đức
 2. Ánh sáng vinh quang - Ngọc Linh
 3. Lên núi Sion
 4. Chúa đã sống lại 2 - Ngọc Kôn
 5. Khúc hát vượt qua - Viết Chung
 6. Khải hoàn ca 1 - Lm Nguyễn Duy
 7. Alleluia - Hát lên người ơi - Lm. Thành Tâm – Trần Sỹ Tín
 8. Chúa sống lại rồi - Lm Thành Tâm
 9. Hoan ca Phục Sinh - Lm Nguyễn Duy
 10. Chúa đã sống lại - Nguyên Nhung
 11. Khi cuộc đời là của lễ - Nhạc: Ánh Đăng + Lời Thiên Cung
 12. Mừng Chúa Phục Sinh - Duy Tân
 13. Trên đường Emmau - Lm. Thành Tâm
 14. Cùng vui lên - Cát Minh
 15. Chúa đã sống lại - Cát Minh
 16. Tiến ca Phục Sinh - Cát Minh
 17. Lễ dâng Alleluia - Giang Ân
 18. Tôi đã sống lại - Ngọc Linh
 19. Tiếng chuông Phục sinh - Phạm Đức Huyến – Vũ Đình Ân
 20. Dâng ngọn nến hồng - Viết Chung
 21. Chúa về Trời con vào đời - Lm. Nguyễn Duy
 22. Hoan ca Phục Sinh - Hùng Lân
 23. Bài ca sống lại - Y. Chính - Lời: Nguyễn Bách
 24. Chúa lên Trời - Phanxicô
 25. Đức Kitô Phục Sinh - Lm. Văn Chi
 26. Vinh quang cho Người sống lại - Lm. Văn Chi
 27. Hãy cảm tạ Chúa - Lm. Phương Anh
 28. Xin ở lại với con - Lm. Phương Anh
 29. Hân hoan múc nước (ĐC lễ đêm PS) - Sơn Dương
 30. Địa cầu đầy ân sủng Chúa (ĐC đêm PS) - Sơn Dương
 31. Chúa đã Phục Sinh - Lm. Kim Long
 32. Chúa thắng tử thần - Lm. Kim Long
 33. Chúa nay đã Phục Sinh - Lm. Kim Long
 34. Nào ta hãy mừng vui - Lm. Kim Long
 35. Ngày Thiên Chúa Tạo Thành - Lm. Kim Long
 36. Từ Cạnh Sườn Chúa - Lm. Kim Long
 37. Vui ca Phục Sinh - Hoài Bắc
 38. Bài ca đức tin - Ngọc Linh
 39. Hãy ca mừng Chúa - Lm. Thái Nguyên
 40. Trái đất rung động - Lm. Kim Long
 41. Điều răn mới - Lm. Thái Nguyên
 42. Lạy Nữ Vương Thiên Đàng - Tiến Dũng & Thiện Cẩm
 43. Lạy Nữ Vương Thiên Đàng - Hải Ánh
 44. Chúa đã phục sinh - Lời Việt: Phạm Hoàng
 45. Dâng lễ phục sinh - Nguyễn Chánh
 46. Vọng phục sinh( bài đọc 1) Lm. Thái Nguyên
 47. Vọng phục sinh( bài đọc 2) Lm. Thái Nguyên
 48. Hát mừng Chúa ( bài đọc 3) Lm. Thái Nguyên
 49. Alleluia, Amen - Liên Bình Định
 50. Hát mừng Phục Sinh - Lm. Quang Uy
 51. Tin mừng sống lại - Nguyễn Duy Vi
 52. Mừng Chúa Phục Sinh - Liên Bình Định
 53. Hoan Ca Phục Sinh - Thế Thông
 54. Vọng phục sinh ( bài đọc 4) Tv 29- Lm. Thái Nguyên
 55. Vọng phục sinh & Chúa nhật phục sinh bài Tân ước
 56. Chúa lên Trời - Hải Nguyễn
 57. Tôma chớ cứng tin - Đinh Công Huỳnh
 58. Tôma hãy tin
 59. Chúa đã phục sinh - Hải Ánh
 60. Thánh ca Phục sinh - Monsigny
 61. Khải hoàn ca (2) - Hoài Bắc
 62. Vui lên anh em - Lm. Thành Tâm
 63. Tin Mừng Phục Sinh 1 - Lm. Thái Nguyên
 64. Tin Mừng Phục Sinh 2 - Lm. Thái Nguyên
 65. Tin Mừng Phục Sinh 3 - Lm. Thái Nguyên
 66. Ngày Phục Sinh - Lm. Thái Nguyên
 67. Là chứng nhân - Lm. Thái Nguyên
 68. Vì Chúa đã Phục Sinh - Lm. Thái Nguyên
 69. Xin Chúa ở lại - Lm. Thái Nguyên
 70. Tình nào lớn hơn - Lm. Thái Nguyên
 71. Xin Thánh Thần đến - Lm. Thái Nguyên
 72. Nguồn lực Thánh Thần - Lm. Thái Nguyên
 73. Mạch suối cứu độ - Đinh Công Huỳnh
 74. Bài ca Alleluia - Ngọc Linh
 75. Tôi đã thấy nước
 76. Mai Đệ Liên bên mộ Chúa - Minh Chiết
 77. Phục sinh ca - Minh Chiết
 78. Phục sinh khơi nguồn sống mới - Minh Chiết
 79. Tái sinh trong Chúa Phục sinh - Minh Chiết
 80. Giờ Chúa Phục Sinh - Lm. Kim Long
 81. Xuất hành - Hoàng Kim
 82. Sao còn đứng mãi chưa về? - Đỗ Vy Hạ
 83. Tiến ca Phục Sinh 2
 84. Dân Chúa hỡi - Lm. Hoàng Kim
 85. Alleluia Con xin lắng nghe - Viết Chung
 86. Rồi sẽ qua đi tất cả... - Hoàng Trung
 87. Ánh sáng Phục Sinh - Nhạc "Rayonnant de lumière" _ Lời Việt: Phanxicô
 88. Chúa về trời con vào đời - Lm. Nguyễn Duy
 89. Sự sống mới - Lm. Thái Nguyên
 90. Ca tiếp liên lễ sáng Phục Sinh - Hồng Bính
 91. Chúa về Trời con ra đi - Phanxicô
 92. Hôm nay mừng Chúa lên Trời - Lm. Mi Trầm
 93. Mừng ngợi khen - Lm. Từ Duyên
 94. Chúa về Trời - Phanxicô
 95. Vang lên - Lm. Hoàng Kim
 96. Sao còn đứng mãi chưa về - Đỗ Vy Hạ
 97. Hãy đặt tay
 98. Đừng đứng đó - Lm. Mi Trầm
 99. Đức Kitô đã sống lại - Lm. Xuân Thảo
 100. Chúa về trời - Thái Nguyên
 101. Để ở với con - Ngọc Linh
 102. Chúa đã sống lại - Đỗ Vy Hạ
 103. Dâng lễ Phục sinh - Nguyễn Chánh
 104. Chúa đã sống lại - Lm. Phương Anh
 105. Khải hoàn ca - Linh Giang
 106. Khải hoàn ca - Nguyễn Bách
 107. Chúa đã sống lại - Lm. Vũ Mộng Thơ & Lm. Nguyễn Duy
 108. Chúa đã sống lại - Tuấn Kim
 109. Chúa chiến thắng khải hoàn - Lm. Ngọc Khánh
 110. Chúa ngự về Trời - Thiên Lý
 111. Con hãy nhớ rằng - Lm. Hoàng Kim
 112. Chúa thống trị - Lm. Hoàng Kim
 113. Mừng Chúa phục sinh . Tisserand - Duy Tân
 114. Đức Kitô đã Phục Sinh - Hải Ánh
 115. Đá góc tường (Tv. 117) - Cao Thanh Hoàng
 116. Mừng chiến thắng - Lm. Kim Long
 117. Nữ Vương thiên đàng- Ngô Duy Linh
 118. Hy Lễ Vượt Qua - Kim Ân
 119. Bài ca cho người chiến thắng - Lm. Văn Chi
 120. Ca mừng Chúa Phục Sinh - Lm. Mi Trầm
 121. Chúa đã sống lại - Thế Thông
 122. Chúa chiến thắng khải hoàn - Ngọc Khánh
 123. Mừng ngày hoan hỷ - Đạo Minh
 124. Ngày vinh quang về trời - Lm. Văn Chi
 125. Sao còn đứng nhìn - Ân Duy
 126. Chúa về trời - Vũ Đình Ân
 127. Mừng Chúa Phục sinh - Hoàng Vũ
 128. Ngài đã sống lại thật - Hưng Ca
 129. Chúa đã sống lại - Vũ Đình Ân
 130. Chúa lên Trời - Ninh Doãn Hùng
 131. Chúa lên Trời - Lm. Từ Duyên
 132. Hành khúc Phục sinh - Khuyết Danh
 133. Chúa hiển trị - Nhạc Ngoại Quốc - Lời Việt: Lm. Hoàng Kim
 134. Đừng sợ chính là Thấy đây - Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
 135. Đừng sợ! Chúa đã Phục Sinh - Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
 136. Đường chiều Emmau - Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
 137. Ôi đẹp thay - Lm. Kim Long
 138. Chúa hiển vinh - Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân
 139. Xin Chúa ở lại - Lm. Quý Báu
 140. Cho con nhận ra Ngài - Thế Thông
 141. Bài ca Phục Sinh - Lm. Phạm Liên Hùng
 142. Chúa khải hoàn - Lm. Phạm Liên Hùng
 143. Lạy Nữ Vương Thiên Đàng - Lm. Phạm Liên Hùng
 144. Khúc hát Alleluia - Dấu Chân
 145. Reo vang mừng Chúa Phục Sinh - Dấu Chân
 146. Mừng Chúa sống lại - Lm. Bạch Vân
 147. Niềm tin Phục sinh - Lm. Bạch Vân
 148. Chúa ngự về trời - Lm. Kim Long
 149. Mừng Chúa lên Trời - Hàn Thư Sinh
 150. Chúa đã về trời - Thế Thông
 151. Thầy sẽ ở cùng các con - Lm. Mi Trầm
 152. Giêsu con xin Ngài - Anh Tuấn
 153. Ca Tiếp Liên (Lễ Phục Sinh) - Ninh Doãn Hùng
 154. Người sống lại từ cõi chết
 155. Chúa đã sống lại, Alleluia - Liên Bình Định
 156. Bài ca Phục Sinh - Đỗ Vy Hạ
 157. Con hãy nhớ - Lm. Kim Long
 158. Này chị Maria Mađalêna - Lm. Xuân Thảo
 159. Chúa chín phẩm thiên thần - Lm. Phạm Liên Hùng
 160. Hy lễ vượt qua - Viết Chung
 161. Cho con vượt qua - Lm Thái Nguyên
 162. Khải hoàn ca Alleluia - Phùng Minh Mẫn
 163. Một ngày mới - Lm. Mi Trầm
 164. Chúa đã sống lại - Lm. Kim Long
 165. Lễ dâng Phục Sinh - Nguyễn Hùng Lân
 166. Trổi vang lên Alleluia – Phùng Minh Mẫn
 167. Mừng Chúa sống lại - Phanxicô
 168. Chúa về trời - Vũ Đình Ân
 169. Niềm vui khải hoàn – Trương Thế Bạch
 170. Dâng lễ Phục Sinh – Trương Thế Bạch
 171. Tình yêu Phục Sinh – Trương Thế Bạch
 172. Chúa lên trời - Vũ Đình Ân
 173. Vì Chúa sống lại – Lm. Văn Chi
 174. Đường Emmaus có Chúa – Mai Đăng Minh
 175. Vua Chiến Thắng (ca tiếp liên) - Vũ Đình Ân
 176. Hoan ca Phục Sinh – Lm. Ân Đức
 177. Ánh sáng phục sinh – Sr. Kim Loan
 178. Hy lễ phục sinh – Sr. Kim Loan
 179. Chúa đã sống lại 3 – Sr. Kim Loan
 180. Chúa đã sống lại 2 – Sr. Kim Loan
 181. Chúa đã sống lại 1 – Sr. Kim Loan
 182. Chúa về trời – Lm. Vũ Mộng Thơ
 183. Ở lại với con - Lm. Kim Long
 184. Ca mừng hoan hỉ (Ca tiếp liên) – Ngọc Linh
 185. Chúa từ cõi chết sống lại – Ngọc Linh