PDA

View Full Version : Thánh Thể - Thánh Tâm 1. Hãy đi chầu Chúa - Lm. Hoàng Kim
 2. Thánh Tâm kêu mời - Chính Tâm
 3. Thánh Tâm ngọt ngào- Trầm Thiên Thu
 4. Trong hình bánh đơn sơ - Lm. Pet Huy Hoàng
 5. Tôn thờ tình yêu Chúa - Lm. Pet Huy Hoàng
 6. Tình yêu đáp đền tình yêu - Lm. Pet Huy Hoàng
 7. Suối nguồn yêu thương - Lm. Pet Huy Hoàng
 8. Qùy trước Thánh Thể - Lm.Pet Huy Hoàng
 9. Đây Nhiệm Tích - Hồng Trần - Phạm Đình Đài
 10. Thánh Tâm Chúa Giêsu - Lm. Hoài Đức
 11. Con mến yêu - T- Phụng - Tam Thảo
 12. Lễ xong rồi
 13. Trái Tim Người - Nguyễn Khắc Tuần
 14. Nguyện yêu Chúa - Hoài Chiên
 15. Tình Chúa yêu con 1- Lm. Từ Duyên
 16. Ngắm Mình Thánh Chúa trên bàn thờ này
 17. Trái tim rực cháy - Lm. Thái Nguyên
 18. Dâng mình - Lm. Hoài Đức
 19. Thờ lạy Chúa - Lm. Hoài Đức
 20. Thờ lạy Chúa Giê-su - Lm .Thái Nguyên
 21. Nguyện dâng Thánh Tâm - Chu Công - Hiệp Doãn
 22. Phút linh thiêng - Lm. Thành Tâm
 23. Lòng Chúa ái tuất- Nguyễn Ban Hanh
 24. Con tiếp rước Ngài - Ngô Trần
 25. Đến mà ăn- Lm .Hoàng Kim
 26. Đoàn con đến đây - Hoài Chiên
 27. Suối nguồn tình yêu - Giang Ân
 28. Máu trái tim - Lm. Thái Nguyên
 29. Con về bên Chúa - Sr. Hương Đan
 30. Đoàn con khiêm cung - Lm. Phương Anh
 31. Đây Nhiệm Tích 3 - Lm. Kim Long
 32. Đây Nhiệm Tích 2 - Lm. Kim Long
 33. Đây Nhiệm Tích 1 - Lm. Kim Long
 34. Ta là bánh hằng sống - Lm. Kim Long
 35. Thành tâm thờ kính - Lm. Kim Long
 36. Ôi Thần Linh Chúa - Lm. Vinh Hạnh
 37. Sức sống - Duy Tân
 38. Trước Thánh Thể - Vũ Kim
 39. Con thờ lạy - Hoài Chiên
 40. Suối thiêng - Thanh Cao
 41. Mình Máu Thánh - Thu Lâm
 42. Trước Thánh Thể - Thăng Ca
 43. Bánh hằng sống - Hải Linh
 44. Suy Tôn Thánh Thể - Lm. Thành Tâm
 45. Ôi phút giây tuyệt vời - Lm. Huy Hoàng
 46. Suối thiêng - Thanh Cao
 47. Bánh thiêng - Đinh Công Huỳnh
 48. Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Lm. Thái Nguyên
 49. Thánh Tâm Giêsu Vua - Lm. Hoài Đức
 50. Bánh thiêng bởi Trời - Lm. Nguyễn Duy
 51. Giêsu tình yêu - Lm. Thái Nguyên
 52. Về bên Thánh Tâm - Lm. Dominic
 53. Thánh Thể gọi con về - Cao Huy Hoàng
 54. Mầu nhiệm yêu thương - Lm. Nguyễn Duy
 55. Thánh tâm - Nguyên Lý
 56. Thánh tâm là cả hồng ân - Trầm Thiên Thu
 57. Thánh Tâm Chúa Giêsu - Huyền Linh
 58. Bao la tình Chúa - Lm. Nguyên Lễ
 59. Trái tim nhân hiền
 60. Bí tích tình yêu - Lm. Thành Tâm
 61. Thánh Tâm Chúa yêu con - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 62. Thánh Thể gọi con về - Cao Huy Hoàng
 63. Mình máu Chúa - Lm. Từ Duyên
 64. Dâng Thánh Thể - Sr. Trầm Hương
 65. Lạy Thánh Tâm Giêsu - Đỗ Vy Hạ
 66. Thánh Tâm tình yêu - Đinh Công Huỳnh
 67. Kho tàng tình yêu - Lm. Kim Long
 68. Tôn sùng Thánh Tâm - Đinh Công Huỳnh
 69. Lạy Cha dấu ái - Lm. Huyền Linh
 70. Bí tích nhiệm mầu - Chân Tâm
 71. Tiếng dịu dàng - Hồ Khanh
 72. Giờ đây
 73. Đây phép nhiệm mầu - Hoài Chiên
 74. Cùng tôn vinh - Gm. Nguyễn Văn Hoà – Lời: K.Tâm
 75. Lễ Thánh Tâm (Tv. 102) - Lm. Thái Nguyên
 76. Trái tim tình yêu - Nguyễn Ngọc Tiến
 77. Con quỳ gối - Tâm Bảo
 78. Thờ lạy Chúa Giêsu - Cao Đệ
 79. Xin dâng Thánh Tâm - Phạm Vĩnh Sơn
 80. Con muốn chúc mừng - Lm. Kim Long
 81. Về nơi đây 2 - Lm. Mi Trầm
 82. Trái Tim Chúa Giêsu - Lm. Mi Trầm
 83. Trước Thánh Thể tình yêu - Ân Duy
 84. Mau tìm về - Ân Duy
 85. Mau tìm về 1 - Ân Duy
 86. Này là Mình Thầy - Lm. Nguyên Lễ
 87. Giêsu tình yêu - Lm. Thái Nguyên
 88. Chúa yêu con - Lm. Kim Long
 89. Tiếng lòng Cha
 90. Nguồn yêu thương - Nguyễn Duy Vi
 91. Con đã hiểu - Lm. Hoài Đức
 92. Về bên Thánh Tâm - Giang Ân
 93. Chúa vì yêu con - Lm. Pet. Huy Hoàng
 94. Con kính thờ - Lm. Pet. Huy Hoàng
 95. Thánh Tâm Chúa Giêsu - Lm. Hoàng Luật
 96. Tâm tình với Chúa - Giangtâm
 97. Trái tim nào – Lm. Ân Đức
 98. Trái tim Chúa Giêsu – Cao Huy Hoàng
 99. Tựa nương Thánh Tâm - Lm. Xuân Hy Vọng
 100. Thờ lạy Thánh Thể - Lm. Quý Báu
 101. Tìm về Thánh Tâm Chúa - Lm. Bạch Vân
 102. Con thờ lạy Chúa - Lm. Hoài Đức
 103. Bí tích nhiệm mầu - Lm. Hoài Đức
 104. Đến với trái tim - Lm. Ánh Đăng
 105. Tìm về thánh tâm - Văn Duy Tùng
 106. Thánh tâm từ ái - Đinh Công Huỳnh
 107. Thánh Thể nhiệm mầu - Đinh Công Huỳnh
 108. Trái tim cực thánh - Đinh Công Huỳnh
 109. Thờ lạy Chúa Giêsu - Đinh Công Huỳnh
 110. Về nơi đây 2 - Lm. Mi Trầm
 111. Bánh hằng sống - Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh
 112. Nào ca hát lên - Lm. Ân Đức
 113. Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu - Thiên Đan
 114. Cầu cho các gia đình gặp khó khăn – Phanxicô
 115. Bao Miệng Lưỡi (Pange Lingua) - Lời: T. Toma Aquino
 116. Tôn thờ Chúa – Sr. Thiên Đan
 117. Thánh Thể nhiệm mầu – Thiên Đan
 118. Tình Thánh – Thy Yên