PDA

View Full Version : Thánh Vịnh - Đáp CaPages : [1] 2

 1. Vinh phúc thay
 2. Chúa chiên lành - Lm. Kim Long
 3. Thánh vịnh 22 - Sơn Dương
 4. Thánh vịnh 83 - Sơn Dương
 5. Vịnh ca 127 - Ngọc Kôn
 6. Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua - Lm. Dao Kim
 7. Ca khúc thượng tiến - Ngọc Linh & Lm. Ân Đức
 8. Kỳ công của Chúa - Lm. Thái Nguyên
 9. Khắp nơi bờ cõi - Viết Chung
 10. Hát mừng Thiên Chúa - Lm. Nguyễn Duy
 11. Ðồng cỏ tươi - Hùng Lân
 12. Khi tôi khẩn cầu - Lm. Văn Chi
 13. Hãy cảm tạ Chúa - Lm. Phương Anh
 14. Hát lên mừng Thiên Chúa - Lm. Phương Anh
 15. Triều đại Người - Lm. Phương Anh
 16. Sao Chúa nỡ nỡ bỏ rơi tôi - Sơn Dương
 17. Hân hoan múc nước (ĐC lễ đêm PS) - Sơn Dương
 18. Địa cầu đầy ân sủng Chúa (ĐC đêm PS) - Sơn Dương
 19. Ai được cư ngụ - Lm. Kim Long
 20. Nguyện chư dân tán tụng - Lm. Kim Long
 21. Con muốn ca tụng - Lm. Kim Long
 22. Đấng cứu độ tôi - Lm. Kim Long
 23. Đời nọ tới đời kia - Lm. Kim Long
 24. Đừng đoán phạt con - Lm. Kim Long
 25. Nhiệt thành nhà Chúa - Lm. Kim Long
 26. Ngày về 2 - Lm. Kim Long
 27. Như núi Sion - Lm. Kim Long
 28. Xin thương con 1 - Lm. Kim Long
 29. Xin thương giữ gìn - Lm. Kim Long
 30. Xin thương xót con - Lm. Kim Long
 31. Xin hãy đến nghe - Lm. Kim Long
 32. Xin biểu dương sức mạnh - Lm. Kim Long
 33. Tiếng con nghẹn ngào - Lm. Kim Long
 34. Lễ Hiển Linh - Lm. Thái Nguyên
 35. Chỉ trong Thiên Chúa - Mi Giáng
 36. Nguồn ánh sáng - Lm. Hoàng Kim
 37. Thánh vịnh 121 - Thanh Lâm
 38. Chén chúc tụng
 39. Chúa rộng lượng từ bi - Hoa Phượng Vĩ
 40. Anh em hãy đi - Lm. Thành Tâm
 41. Tâm tình ca 5 - Lm. Thành Tâm
 42. Bài ca đức cậy - Lm. Thành Tâm
 43. Con phó thác - Vinam
 44. Con xin phó thác - Vũ Đình Ân
 45. Vọng phục sinh( baì đọc 1) Lm. Thái Nguyên
 46. Vọng phục sinh( bài đọc 2) Lm. Thái Nguyên
 47. Hát mừng Chúa ( bài đọc 3) Lm. Thái Nguyên
 48. Vọng phục sinh ( bài đọc 4) Tv 29- Lm. Thái Nguyên
 49. Vọng phục sinh & Chúa nhật phục sinh bài Tân ước
 50. Đường lối Chúa (Tv. 127) - Đinh Công Huỳnh
 51. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - Lm. Thái Nguyên
 52. Lễ thứ năm trong tuần Bát nhật Phục sinh - Lm. Kim Long
 53. Lễ Chúa Ba Ngôi - Lm. Thái Nguyên
 54. Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Lm. Thái Nguyên
 55. Chúa nhật II Phục Sinh – Thánh vịnh 117 - Lm. Thái Nguyên
 56. Lễ Thánh Giu-se thợ - Lm. Thái Nguyên
 57. Đức Mẹ viếng thánh Isave- Lm. Thái Nguyên
 58. Đấng Từ Bi - TV 102 - Anh Tuấn
 59. Đáp ca lễ Mẹ Thiên Chúa - Lm. Thái Nguyên
 60. Chúa nhật III Phục sinh năm A - Lm. Thái Nguyên
 61. Chúa nhật 4 Phục sinh (A)- Tv.22 - Lm. Thái Nguyên
 62. Chúa Nhật 5 Phục Sinh ( A) - Lm. Thái Nguyên
 63. Thánh Phaolô trở lại - Lm. Thái Nguyên
 64. Xin Chúa xót thương - Hải Triều
 65. Con đây vẫn tin – Thánh vịnh 1 - Lm. Từ Duyên
 66. Chúa chăn nuôi tôi – Thánh vịnh 22 - Quang Ánh
 67. Thánh vịnh 32 - Xuân Minh
 68. Vỗ tay đi - Lm. Kim Long
 69. Lễ Thăng Thiên - Lm. Thái Nguyên
 70. Chúa chăn nuôi tôi - Hải Nguyễn
 71. Chúa là chốn dung thân - Đinh Công Huỳnh
 72. Hai nẻo đường - Quốc Vinh
 73. Thánh Giuse 19.3 (Tv. 88) - Lm. Thái Nguyên
 74. Thật diễm phúc thay - Hải Nguyễn
 75. Xin phó mạng sống - Mi Giáng
 76. Thánh vịnh 97 (nhập lễ CN5PS) - Hải Triều
 77. Thánh vịnh 65 (CN6PS A) - Xuân Minh
 78. Thiên thần Chúa - Lm. Mi Trầm
 79. Chờ ngày quang lâm (Tv 24)- Lm. Thành Tâm
 80. Chúa nhật V Phục Sinh A - Thánh vịnh 97 - Hải Triều
 81. Vinh phúc cho người - Nguyễn Hùng Lân
 82. Thánh Matthia Tông đồ _ TV 112 - Lm. Thái Nguyên
 83. Chúa nhật VI Phục Sinh _ TV 65 - Lm. Thái Nguyên
 84. Thánh vịnh 8 - Pt. Vũ Thành An
 85. Thánh vịnh 79 - Hải Triều
 86. Lễ Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66) - Lm. Thái Nguyên
 87. Chúa nhật 20 thường niên (Tv. 66) - Lm. Thái Nguyên
 88. Chúa nhật lễ Chúa Thăng Thiên (Tv. 46) - Lm. Thái Nguyên
 89. Nếm thử mà xem- Cát Minh
 90. Người công chính - Lm. Kim Long
 91. Hạnh phúc thay - Hùng Lân
 92. Muôn muôn đời - Martino
 93. Giữa cơn khốn cùng (Tv.119) - Lm. Kim Long
 94. Thánh vịnh 28 - Martinô
 95. Miêu duệ Người tồn tại - Đinh Công Huỳnh
 96. Chúa nhật VI Thường niên (Tv. 118) - Lm. Thái Nguyên
 97. Chúa nhật XVII Thường niên (Tv. 118) - Lm. Thái Nguyên
 98. Chứa chan muôn lời ca (Tv. 70) - Martinô
 99. Muôn dân hỡi - Lm. Phương Anh
 100. Thánh vịnh 115 - Pt. Vũ Thành An
 101. Lời trường sinh - Lm. Thành Tâm
 102. Chúa nhật I mùa Chay C (Tv. 90) - Lm. Kim Long
 103. Chúa nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa và XVIII Thường niên B (Tv. 77) - Lm. Kim Long
 104. Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Tv. 103) - Lm. Thái Nguyên
 105. Cất tiếng ca mừng (Tv. 65) - Hoài Bắc
 106. Lạy Cha con xin phó thác - Hải Triều
 107. Linh hồn tôi như cánh chim - Mi Giáng
 108. Thánh vịnh 94 - Martinô
 109. Thánh vịnh 115 - Mattino
 110. Hát mừng tri ân - Lm. Thành Tâm
 111. Nâng chén tạ ơn - Vũ Đình Ân
 112. Hãy ngợi khen Chúa - Đinh Công Huỳnh
 113. Tường thuật phép lạ Chúa - Đinh Công Huỳnh
 114. Hãy chúc tụng Chúa - Mi Giáng
 115. Hạnh phúc ai kính sợ Chúa - Đinh Công Huỳnh
 116. Hãy đến cung chúc (Tv. 94) - Lm. Kim Long
 117. Chúa hiển trị (Tv. 96) - Lm. Thái Nguyên
 118. Hãy đi rao giảng (Tv. 116) - Mi Giáng
 119. Vang lên - Lm. Hoàng Kim
 120. Vọng Phục Sinh (Tv 117) - Lm. Thái Nguyên
 121. Trái tim tinh tuyền - Lm. Mi Trầm
 122. Hồn chúng tôi - Mi Giáng
 123. Hiến tế 22 - Ngọc Kôn
 124. Tôi vui mừng (Tv. 121) - Cao Thanh Hoàng
 125. Chúa quan phòng - Ngọc Kôn
 126. Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 147) - Lm. Thái Nguyên
 127. Tin yêu ca - Nguyễn Thắng
 128. Duy nơi Thiên Chúa
 129. Thánh vịnh 148 - Vũ Nhuận & Linh Hương
 130. Lễ Thánh Gioan Tiền Hô (Tv. 138) - Lm. Thái Nguyên
 131. Chim non thoát lưới - Hùng Lân
 132. Ca ngợi tình Chúa (Tv 88) - Đinh Công Huỳnh
 133. Thánh vịnh 137 - Lm. Thái Nguyên
 134. Lễ Thánh Tâm (Tv. 102) - Lm. Thái Nguyên
 135. Chúa là nguồn ánh sáng - Hải Triều
 136. Thánh vịnh 129 - Mai Nguyên Vũ
 137. Thánh vịnh 26 (CN 7 PS) - Lm: Thái Nguyên
 138. Lễ Thánh Tâm IS.12
 139. Chúa nhật XIX và XXI Thường niên B (Tv. 33) - Xuân Minh
 140. Chúa là Ðấng từ bi
 141. Con cảm tạ Chúa - Lm. Mi Trầm
 142. Chúa biểu dương - Lm. Mi Trầm
 143. Chúa là Ðấng xót thương - Tv. 102
 144. Chúa nhật XIV Thường niên (Tv. 144) - Lm. Thái Nguyên
 145. Xin ban Thánh Linh (Tv. 103)
 146. Chúa nhật XV Thường niên (Tv. 64) - Lm. Thái Nguyên
 147. Chúa nhật XVI Thường niên (Tv. 85) - Lm. Thái Nguyên
 148. Thánh vịnh 18 - Pt. Vũ Thành An
 149. Lễ Thánh Gioakim và Anna (Tv. 131)
 150. Chúa hiển thị (Tv. 96) - Lm. Thái Nguyên
 151. Chúa nhật XVIII Thường niên A (Tv. 144) - Lm. Thái Nguyên
 152. Chúa nhật XX Thường niên A (Tv. 66) - Lm. Thái Nguyên
 153. Chúa nhật XXI Thường niên A (Tv. 137) - Lm. Thái Nguyên
 154. Chúa nhật XXII Thường niên A (Tv. 62) - Lm. Thái Nguyên
 155. Chúa nhật XXI Thường niên B (Tv. 33) - Lm. Thái Nguyên
 156. Chúa nhật XXIII Thường niên A (Tv. 94) - Lm. Thái Nguyên
 157. Lễ Suy Tôn Thánh Giá (Tv. 77) - Lm. Thái Nguyên
 158. Lễ Trung Thu (Tv. 135) - Lm. Thái Nguyên
 159. Diễm phúc thay (Tv. 127) - Ân Duy
 160. Chúa nhật XXV Thường niên A (Tv. 144) - Lm. Thái Nguyên
 161. Đá tảng góc tường - Ân Duy
 162. Sướng vui lên đền (Tv. 121) - Ân Duy
 163. Chúa nhật XXVI Thường niên A (Tv. 24) - Lm. Thái Nguyên
 164. Chúa nhật XXVIII Thường niên A (Tv. 22) - Lm. Thái Nguyên
 165. Chúa Chiên Lành - Viết Chung
 166. Lễ Cung hiến Thánh Đường Latêranô (Tv. 45) - hvh
 167. Lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam (Tv. 125) - Lm. Thái Nguyên
 168. Con khao khát Ngài - Viễn Xứ
 169. Chúa khoan dung - Viễn Xứ
 170. Mẹ Truyền Tin - Thế Thông
 171. Lễ Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66) - Lm. Thái Nguyên
 172. Tôi còn sống hoài (Tv 117) - Lm. Kim Long
 173. Thánh vịnh 103 - Lm. Kim Long
 174. Thánh vịnh 104 - Lm. Kim Long
 175. Chúa nhật XXVI Thường niên A (Tv. 24) - Lm. Thái Nguyên
 176. Chúa nhật I mùa Chay B (Tv. 24) - Lm. Thái Nguyên
 177. Thánh vịnh 106 - Lm. Kim Long
 178. Thánh vịnh 109 - Lm. Kim Long
 179. Thánh vịnh 111 - Lm. Kim Long
 180. Thánh vịnh 116 - Lm. Kim Long
 181. Thánh vịnh 117 (1) - Lm. Kim Long
 182. Thánh vịnh 117 (2) - Lm. Kim Long
 183. Thánh vịnh 114 - Lm. Kim Long
 184. Thánh vịnh 112 - Lm. Kim Long
 185. Thánh vịnh 115 - Lm. Kim Long
 186. Thánh vịnh 89 - Lm. Kim Long
 187. Thánh vịnh 99 - Lm. Kim Long
 188. Thánh vịnh 97 - Lm. Kim Long
 189. Thánh vịnh 96 - Lm. Kim Long
 190. Thánh vịnh 94 - Lm. Kim Long
 191. Thánh vịnh 92 - Lm. Kim Long
 192. Thánh vịnh 90 - Lm. Kim Long
 193. Thánh vịnh 88 - Lm. Kim Long
 194. Chúa nhật III mùa Chay năm B (Tv. 18) - Lm. Thái Nguyên
 195. Chúa nhật IV mùa Chay năm B (Tv. 136) - Lm. Thái Nguyên
 196. Chúa nhật V mùa Chay năm B (Tv. 50) - Lm. Thái Nguyên
 197. Chúa nhật III mùa Vọng năm A (Tv. 145) - Lm. Thái Nguyên
 198. Chúa nhật XI Thường niên năm B (Tv. 91) - Lm. Thái Nguyên
 199. Chúa nhật XII thường niên năm B (TV 106) Lm. Thái Nguyên
 200. Chúa nhật XII thường niên năm B (TV 106) Lm. Thái Nguyên
 201. Chúa nhật XVII Thường niên B (Tv. 144) - Lm. Thái Nguyên
 202. Thánh vịnh 137 - Xuân Minh
 203. Thánh vịnh 33 - Xuân Minh
 204. Thánh vịnh 90 - Xuân Minh
 205. Lời Chúa là sự sống - Đinh Công Huỳnh
 206. Thánh vịnh 70 - Xuân Minh
 207. Thánh vịnh 24 - Xuân Minh
 208. Thánh vịnh 145 - Xuân Minh
 209. Những người tìm Chúa (Tv 23) - Huỳnh Minh Kỳ
 210. Thánh vịnh 32 - Xuân Minh
 211. Thánh vịnh 14 - Loan Hảo
 212. Thánh vịnh 127 - Xuân Minh
 213. Thánh vịnh 114 - Vũ Thành An
 214. Thánh vịnh 33 - Xuân Minh
 215. Các bạn hãy nếm thử (Tv 33) - Mi Giáng
 216. Thờ lạy Chúa (Tv 71) - Mi Giáng
 217. Thánh vịnh 79 - Xuân Minh
 218. Thánh Vịnh 146 - Xuân Minh
 219. Thánh vịnh 117 - Xuân Minh
 220. Thánh Vịnh 115 (Lễ MMT) - Loan Hảo
 221. Thánh vịnh 32 (Lễ Chúa Ba Ngôi B) - Hoàng Viết Hùng
 222. Thánh vịnh 31 (CN6TN-B) - Xuân Minh
 223. Thánh vịnh 18 (CN3MC-B) - Xuân Minh
 224. Thánh Vịnh 4 (CN3PS B) -Xuân Minh
 225. Sao Người bỏ con (Tv 21) - Cao Thanh Hoàng
 226. Ngài là dũng lực (Tv 17) – Lm. Phương Anh
 227. Đá góc tường (Tv. 117) - Cao Thanh Hoàng
 228. Chúng ta đừng quên lãng (Tv. 77) - Mi Giáng
 229. Chúa mở bàn tay - Mi Giáng
 230. Chúa lả dũng lực (Tv 17) - Mi Giáng
 231. Lòng nhân hậu Chúa (TV 137) - Chúa Nhật 21 A
 232. Chúa Nhật 16 A Thường Niên (Tv 85) – Thiên Lý
 233. Đừng Cứng Lòng (Tv 94) – Mi Giáng
 234. Thánh vịnh 33 - Lm. Kim Long
 235. Lễ Truyền Tin (Tv. 39) - Lm. Huy Hoàng
 236. Chúa nhật III Phục Sinh C (Tv. 29) - Lm. Thái Nguyên
 237. Chúa nhật IV Phục Sinh C (Tv. 99) - Lm. Thái Nguyên
 238. Chúa nhật V Phục Sinh C (Tv. 144) - Lm. Thái Nguyên
 239. Thánh vịnh 148 - Lm. Kim Long
 240. Thánh vịnh 46 - Lm. Kim Long
 241. Chúa nhật XIV Thường niên B (Tv. 122) - Lm. Thái Nguyên
 242. Chúa nhật XI Thường niên C (Tv. 31) - Lm. Thái Nguyên
 243. Chúa nhật IV Thường niên C (Tv. 70) - Lm. Thái Nguyên
 244. Thánh vịnh 84 - Lm. Kim Long
 245. Chúa nhật XV Thường niên C (Tv. 68) - Lm. Thái Nguyên
 246. Cửa ơi - Lm. Kim Long
 247. Con xin phó thác - Lm. Thành Tâm
 248. Cao ngất trời xanh (Tv.35) - Lm. Ân Đức
 249. Thánh vịnh 18 - Lm. Thái Nguyên
 250. Ký thác cho Chúa - Lm. Thành Tâm