PDA

View Full Version : Tận HiếnPages : [1] 2

 1. Chúa không lầm
 2. Hạt giống tình yêu
 3. Khúc tri ân - Thanh Lâm
 4. Từ rất xa khơi - Đỗ Vy Hạ
 5. Từ ngàn xưa - Lm. Kim Long
 6. Khi con vào đời - Lm Nguyễn Duy
 7. Dấu ấn tình yêu - Lm. Ân Đức
 8. Khung trời tình yêu - Lm. Ân Đức
 9. Có một điều - Lm. Ân Đức
 10. Hoa dại - Lm. Ân Đức
 11. Tình ca dâng hiến - Lm. Ân Đức
 12. 25 năm hồng ân - Lm Ân Đức
 13. Như đóm lửa tình yêu - Lm. Ân Đức
 14. Có một Tình yêu - Lm. Ân Đức
 15. Đường con theo Chúa - Ân Đức
 16. Chỉ một Thiên Chúa - Ân Đức
 17. Ân huệ tình yêu - Lm. Ân Đức
 18. Chúa đã chiếm đoạt con - Lm. Ân Đức
 19. Ước mơ đời tận hiến - Lm. Văn Chi
 20. Một đời hiến dâng - Đỗ Vy Hạ
 21. Lời nguyện truyền giáo - Hoài Chiên
 22. Giao ước - Nhạc: Lm. Ánh Đăng - Lời: Thiên Cung
 23. Ngàn lời chúc tụng - Ngọc Linh
 24. Xin dâng - Ngọc Kôn
 25. Tình Ngài 2 - Trần Xuân Long
 26. Chúa đã chọn con - Cát Minh
 27. Tình con dâng Chúa - Giang Ân
 28. Đường tình yêu - Giang Ân
 29. Gieo bước - Hải Hồ - Trần Định
 30. Niềm vui tận hiến - Hải Hồ - Trần Định
 31. Lễ đầu mùa - Hải Hồ - Trần Định
 32. Hiến lễ mới - Hải Hồ - Trần Định
 33. Một lần đoan hứa - Giang Ân
 34. Như đuốc thiêng - Giang Ân
 35. Ngài gọi con đi - Giang Ân
 36. Tri ân tình Chúa - Đinh Công Huỳnh
 37. Trọn đời hiến dâng - Đinh Công Huỳnh
 38. Ngàn lời ca dâng - Ngọc Linh
 39. Tình Chúa yêu tôi - Lm. Vũ Đình Trác - Hải Linh
 40. Xin tạ ơn Ngài - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 41. Dầu con là ai - Lm. Ân Đức
 42. Từng ngày theo Chúa - Lm. Thái Nguyên
 43. Thập giá đời con - Lm. Thái Nguyên
 44. Con đã đến - Lm. Thái Nguyên
 45. Say tình Thập giá - Lm. Thái Nguyên
 46. Từ khi chào đời - Lm. Thái Nguyên
 47. Gia nghiệp đời con - Lm. Thái Nguyên
 48. Tình hiến dâng - Lm. Thái Nguyên
 49. Tình con yêu Chúa - Lm. Thái Nguyên
 50. Nhiệm mầu của yêu thương - Lm. Thái Nguyên
 51. Ôi tình yêu - Lm. Thái Nguyên
 52. Đời tin yêu - Lm. Thái Nguyên
 53. Chúa dắt dìu con - Lm. Nguyên Lễ
 54. Chúa chọn con làm Linh mục - Lm. Nguyên Lễ
 55. Cảm tạ hồng ân - Lm. Nguyên Lễ
 56. Hãy ra khơi - Lm. Nguyên Lễ
 57. Xin hãy sai con - Lm. Nguyên Lễ
 58. Khúc dân ca đời con - Lm. Nguyên Lễ
 59. Một niềm phó thác - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 60. Ngọt ngào tình yêu - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 61. Tròn dâng - Lm. Ân Đức
 62. Tình ca mùa dâng hiến - Lm. Ân Đức
 63. Khúc hát một loài hoa - Lm. Ân Đức
 64. Bài ca nhân chứng - Lm. Ân Đức
 65. Chúa là điểm tựa - Lm. Ân Đức
 66. Chuỗi hồng ân - Lm. Ân Đức
 67. Bài ca Linh mục - Lm. Ân Đức
 68. Tình khúc - Lm. Ân Đức
 69. Tình ca muôn đời - Lm. Ân Đức
 70. Để nên lời ngợi ca - Lm. Ân Đức
 71. Hạnh phúc đời thánh hiến - Lm. Ân Đức
 72. Sao Người gọi tôi - Viết Chung
 73. Hương tình Thập giá - Lm. Ân Đức
 74. Con biết dâng gì đây - Lm. Ân Đức
 75. Một cành Đàn hương - Viết Chung
 76. Người đã chọn tôi - Viết Chung
 77. Ân tình Chúa - Lm. Nguyễn Duy
 78. Bài ca thương mến - Lm. Nguyễn Duy
 79. Ca khúc hồng ân 2 - Lm. Nguyễn Duy
 80. Trong yêu thương - Lm. Nguyễn Duy
 81. Ngọn đèn khêu cao - Viết Chung
 82. Như lời ngôn sứ - Lm. Nguyễn Duy
 83. Chứng nhân tình yêu - Lm. Nguyễn Duy
 84. Nay con xin đến - Lm. Nguyễn Duy
 85. Đường con đi - Lm. Nguyễn Duy
 86. Đường đi theo Chúa - Lm. Nguyễn Duy
 87. Sao Chúa gọi con - Lm. Nguyễn Duy
 88. Con nay thuộc về Ngài - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 89. Xin được sống một đời - Lm. Nguyễn Duy
 90. Tâm tình phó thác - Lm. Nguyên Hòa & Hồng Trần
 91. Niềm xác tín của con - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 92. Tôi xin chọn Người - Ngọc Kôn
 93. Chúa cất tiếng gọi con - Sr. Hương Đan
 94. Cho con yêu mình Ngài - Sr. Hương Đan
 95. Lời trầm yêu thương - Sr. Hương Đan
 96. Xin cảm tạ Chúa - Sr. Hương Đan
 97. Linh mục của Chúa - Sr. Hương Đan
 98. Phận con bé nhỏ - Sr. Hương Đan
 99. Trinh nữ khôn ngoan - Sr. Hương Đan
 100. 25 năm hồng ân - Sr. Hương Đan
 101. Ân tình thánh - Sr. Hương Đan
 102. Linh mục của Chúa - Sr. Trầm Hương, FMSR
 103. Thầy ở đây con sợ chi - Sr. Hương Đan
 104. Ánh mắt Chúa trong đời - Lm. Văn Chi
 105. Ánh mắt yêu thương - Lm. Văn Chi
 106. Chứng nhân Tin Mừng 2 - Lm. Văn Chi
 107. Chứng nhân Tin Mừng 1 - Lm. Văn Chi
 108. Chứng nhân Tin vui - Lm. Văn Chi
 109. Một đời xin vâng - Lm. Văn Chi
 110. Ngàn đời thương mến - Lm. Văn Chi
 111. Con đây Ngài ơi - Lm. Văn Chi
 112. Một lời yêu thương - Lm. Văn Chi
 113. Ngài sai con đi - Lm. Văn Chi
 114. Tâm tình sai đi - Lm. Văn Chi
 115. Điệp khúc tri ân - Lm. Văn Chi
 116. Tâm tư hiến dâng - Lm. Văn Chi
 117. Điệp khúc xin vâng - Lm. Văn Chi
 118. Trong yêu thương tình Ngài - Lm. Văn Chi
 119. Từ dạo ấy - Lm. Văn Chi
 120. Đôi mắt yêu thương - Lm. Văn Chi
 121. Ngợi ca tình yêu Chúa - Lm. Văn Chi
 122. Xin đến Ngài ơi - Lm. Văn Chi
 123. Hồng ân sai đi - Lm. Văn Chi
 124. Mãi trước xa vời - Lm. Văn Chi
 125. Từng bước đi lên - Lm. Văn Chi
 126. Loan báo Tin vui - Lm. Văn Chi
 127. Người mang sứ điệp - Lm. Văn Chi
 128. Hạt cải niềm tin - Lm. Văn Chi
 129. Hoan ca đời tri ân - Lm. Văn Chi
 130. Tâm tư reo vang - Lm. Văn Chi
 131. Tâm tư sai đi - Lm. Văn Chi
 132. Sứ điệp hồng ân - Lm. Văn Chi
 133. Tâm tư mơ ước - Lm. Văn Chi
 134. Trọn niềm tin mến - Lm. Văn Chi
 135. Trọn niềm yêu mến - Lm. Văn Chi
 136. Trong đêm tối - Lm. Văn Chi
 137. Niềm xác tín của con 6 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 138. Niềm xác tín của con 5 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 139. Niềm xác tín của con 3 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 140. Niềm xác tín của con 2 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 141. Niềm xác tín của con 9 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 142. Niềm xác tín của con 10 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 143. Niềm xác tín của con 14 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 144. Niềm xác tín của con 13 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 145. Niềm xác tín của con 21 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 146. Niềm xác tín của con 16 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 147. Niềm xác tín của con 17 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 148. Niềm xác tín của con 18 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 149. Niềm xác tín của con 15 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 150. Con xin là - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 151. Xin cho con – Lm. Ân Đức
 152. Con sẽ ca ngợi - Lm. Phương Anh
 153. Giao ước tình yêu - Lm. Phương Anh
 154. Con là Thượng Tế - Lm. Phương Anh
 155. Linh mục người được sai đi - Lm. Phương Anh
 156. Theo Chúa - Phương Anh
 157. Mười năm hồng ân - Lm. Phương Anh
 158. Ngày ấy Chúa gọi con - Sơn Dương
 159. Cảm mến hồng ân - Lm. Kim Long
 160. Thánh ý Chúa - Lm. Thái Nguyên
 161. Tình con dâng Chúa - Lm. Thái Nguyên
 162. Chúa nguồn hạnh phúc - Lm. Thái Nguyên
 163. Trọn đời theo Chúa – Ngọc Linh
 164. Hạt bụi hư vô - Sơn Dương
 165. Vượt mãi thời gian - Sơn Dương
 166. Đuốc sáng tâm linh - Sr. Trầm Hương, FMSR
 167. Muối men cho đời - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 168. Tâm tình hiến dâng – Lm. Oanh Sông Lam
 169. Dâng đời Linh mục - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 170. Dẫn con từng bước - Lm. Nguyễn Duy
 171. Tâm tình hiến dâng 2
 172. Trọn đời dâng hiến 2 - Ngọc Linh
 173. Chúa cất tiếng gọi con - Việt Khôi
 174. Một đời theo Chúa - Thế Thông
 175. Niềm xác tín của con 21 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 176. Niềm xác tín của con 1 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 177. Nhân loại vẫn cần - Lm. Nguyễn Duy
 178. Bước đường Thánh giá - Thiên Duyên
 179. Tình Chúa - 7 Thứ
 180. Con xin làm chứng tá - Sơn Ca Linh
 181. Có Chúa hạnh phúc trọn đời - Lm. Huy Hoàng
 182. Một lần dâng hiến - Lm. Duy Thiên
 183. Đường tình yêu - Lm. Trọng Khẩn
 184. Từ đây - Lm. Kim Long
 185. Chúa thánh hiến con - Minh Tâm
 186. Tình yêu Thiên Chúa - Lm. Kim Long
 187. Trọn đời dâng hiến 6 - Ngọc Linh – Việt Khôi
 188. Đấng chúng con tôn thờ - Minh Chiết
 189. Một lần dâng hiến - Ngọc Linh
 190. Nhiệm mầu tình Chúa - Đinh Công Huỳnh
 191. Con là ánh nến - Trần Thánh Ân
 192. Này con đây
 193. Yêu con đời đời - Hải Triều
 194. Mãi mãi con chọn Ngài - Lm. Nguyên Hòa
 195. Lời kinh hiến dâng - Lm. Văn Chi
 196. Khúc ca ngày tận hiến - Giang Ân
 197. Tin Mừng cứu độ - Lm. Nguyễn Duy
 198. Gọi tên con - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 199. Chúa vẫn yêu con - Sr. Trầm Hương, FMSR
 200. Vì Ngài là Giêsu - Lm. Trọng Khẩn
 201. Đời Linh mục - Lm. Nguyễn Duy
 202. Yêu Chúa muộn màng - Lm. Mi Trầm
 203. Đem Tin Mừng - Martinô
 204. Chúa đã yêu con - Đàm Minh Hoa
 205. Lạy Chúa con đây - Lm. Oanh Sông Lam
 206. Cha thương chọn con - Lm. Kim Long
 207. Con xin đến
 208. Theo Chúa - Sr. Trầm Hương, FMSR - Lời: Đan sĩ Bảo Tịnh
 209. Ai muốn theo Ta - Ân Duy
 210. Đức Kitô niềm hy vọng - Ân Duy
 211. Ca dao tình Chúa - Ngọc Kôn
 212. Tiếng gọi trong đêm - Lm. Thiên Ân
 213. Như Người đã đến - Lm. Nguyễn Duy
 214. Ơn Chúa gọi - Lm. Nguyễn Duy
 215. Đến để phục vụ - Lm. Nguyễn Duy
 216. Yêu cho đến cùng - Lm. Nguyễn Duy
 217. Khúc ca cảm tạ - Lm. Nguyễn Duy
 218. Thành toàn trong Đức Kitô - Lm. Nguyễn Duy
 219. Tình ca kết ước - Lm. Ân Đức
 220. Mong chẳng còn gì - Lm. Quang Uy – Ý thơ Tagore
 221. Con phải làm gì - Lm. Paul Xuân Đường
 222. Chúa đã yêu con - Ngọc Linh
 223. Từ trước xa vời - Đinh Công Huỳnh
 224. Con nhận khăn lúp - Lm. Kim Long
 225. Cảm tạ hồng ân - Nguyên Kha
 226. Con đã chọn Ngài - Ngọc Linh
 227. Con xin làm của lễ - Lm. Sơn Ca Linh
 228. Hạnh phúc - Lm. Mi Trầm
 229. Hồng ân bao la - Minh Tâm
 230. Ngài chọn con - Lm. Ân Đức
 231. Không phải vì con - Lm. Nguyễn Duy
 232. Sống trong ân tình - Ngọc Linh
 233. Chúa vẫn luôn bên con - Đinh Công Huỳnh
 234. Tháng năm đời dâng hiến - Lm. Xuân Đường
 235. Điểm tựa đời con - Lm. Xuân Đường C.Ss.R
 236. Tình Ngài gọi con - Lm. Xuân Đường
 237. Cảm tạ tình Cha - Lm. Xuân Đường C.Ss.R
 238. Tháng năm đời dâng hiến - Lm. Xuân Đường
 239. Tình người hiến dâng - Lm. Xuân Đường
 240. Cảm mến ân tình - Phùng Minh Mẫn
 241. Trong âm thầm - Lm. Ân Đức
 242. Nguyện ước đời Linh mục - Lm. Ân Đức
 243. Chúa đã xức dầu - Lm. Ân Đức
 244. Lời tình tự - Lm. Ân Đức
 245. Chúa là đối tượng - Lm. Ân Đức
 246. Con muốn trọn đời - Lm. Ân Đức
 247. Ca lên đền thánh - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 248. Chúa đã yêu tôi - Lm. Nguyên Lễ
 249. Chúa đã chọn tôi - Lm. Nguyên Lễ
 250. Hãy hát lời cảm tạ - Lm. Nguyên Lễ