PDA

View Full Version : Cầu HồnPages : [1] 2

 1. Sự sống thay đổi mà không mất đi
 2. Lạy các Thánh của Chúa - Quang Huy
 3. Trông vời trời xa - Lm. Văn Chi
 4. Ngày về - Lm. Kim Long
 5. Từ vực sâu (3) - Lm. Kim Long
 6. Từ nơi ngục hình - Lm. Duy Thiên
 7. Chúa nhân từ - Lm. Kim Long
 8. Trong gian truân - Hoàng Khánh - Lm. Kim Long
 9. Chúa từ bi và nhân hậu - Nguyên Kha
 10. Hy lễ cuối cùng - Lm. Ân Đức
 11. Của lễ cậy trông - Lm. Nguyễn Duy
 12. Vì danh Chúa - Lm. Kim Long
 13. Từ chốn tối tăm - Lm. Kim Long
 14. Mẹ có thấu - Sr. Hương Đan
 15. Xin xót thương con - Đỗ Vy Hạ
 16. Từ chốn luyện hình - Lm. Kim Long
 17. Trung kiên chờ Mẹ- Lm.Nguyễn Duy
 18. Tâm tình ca 2 - Lm. Thành Tâm
 19. Chúa tới gọi con về - Lan Thanh
 20. Con xin dâng - Lm. Mi Trầm
 21. Xin phó thác - Anh Tuấn
 22. Mẹ ơi con yêu Mẹ - Hoàng Vũ
 23. Xin lắng nghe - Lm. Vũ Mộng Thơ
 24. Tay trắng ra đi - Lm. Huy Hoàng
 25. Bao giờ - Thy Yên
 26. Hãy mở cho tôi - Cát Minh
 27. Lòng cậy tin dâng Chúa - Sơn Dương
 28. Dòng đời - Giang Ân
 29. Hãy tiếp nhận con - Hùng Lân
 30. Tôi sẽ sống lại - Ngọc Linh
 31. Một đời người tôi tớ - Lm. Ân Đức
 32. Ðồng cỏ tươi - Hùng Lân
 33. Biệt khúc - Phanxicô
 34. Về nhà Cha - Sr. Hương Đan
 35. Chúa gọi con về - Lm. Văn Chi
 36. Tâm tình thống hối - Lm. Văn Chi
 37. Giã từ dương thế - Lm. Văn Chi
 38. Vùng trời mới yêu thương - Lm. Văn Chi
 39. Từ vực tối - Lm. Kim Long
 40. Hát tiển đưa mẹ hiền - Phanxicô
 41. Khóc cha hiền - Hồ Trung Trinh
 42. Xin Ngài thương con - Lm. Thành Tâm
 43. Tiếng nghẹn ngào - Lm. Kim Long
 44. Tìm về - Giang Ân
 45. Xin dắt đưa con về - Sr. Trầm Hương
 46. Ra đi trong yêu thương - Lm. Văn Chi
 47. Trở về cùng Chúa - Sr. Trầm Hương
 48. Trở về cõi sống - Đỗ Vy Hạ
 49. Con vươn tới Chúa - Lm. Phương Anh
 50. Dâng Nữ Vương luyện hình - Lm. Phương Anh
 51. Xin Mẹ Nghe Thấu - Lm. Phương Anh
 52. Tín thác nơi Chúa - Sơn Dương
 53. Con xin về bên Chúa - Sơn Dương
 54. Xin ơn cứu rỗi - Sơn Dương
 55. Lời cầu dâng lên - Trầm Thiên Thu
 56. Từ vực tối - Lm. Kim Long
 57. Vì Danh Chúa - Lm. Kim Long
 58. Người ơi hãy nhớ - Lm. Kim Long
 59. Từ vực thẳm - Lm. Kim Long
 60. Phù hoa - Cao Huy Hoàng
 61. Lạy Chúa Chúa đã thấy - Lan Thanh
 62. Như làn gió đưa - Ngọc Kôn
 63. Trần gian ngày đó - Vinam
 64. Người từ bụi đất - Vinam
 65. Đấng Từ Bi - TV 102 - Anh Tuấn
 66. Xin hãy mở - Ngọc Linh
 67. Ngày con về bên Cha - Trần Phương Đông
 68. Giọt sầu cậy tin - Quốc Thái
 69. Từ giã cõi đời - Đinh Công Huỳnh
 70. Trông vời trời xa - Lm. Văn Chi
 71. Niềm tin và hy vọng - Ninh Doãn Hùng
 72. Xin thứ tha - Đỗ Vy Hạ
 73. Thân lạy Giavê - Lm. Kim Long
 74. Đợi nắng - Mai Nguyên Vũ
 75. Tiếng vọng vực sâu - Lm. Nguyễn Duy
 76. Giờ vĩnh biệt - Serephin
 77. Trong tay Ngài - Ninh Doãn Hùng
 78. Rồi sẽ qua đi tất cả... - Hoàng Trung
 79. Sẽ có một ngày - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 80. Ôi nguồn ánh sáng - Đỗ Vy Hạ
 81. Xin Chúa mở cửa Thiên Đàng - Ngọc Linh
 82. Chúa đến gọi con - Đinh Công Huỳnh
 83. Tiếng khóc linh hồn - Thiên Lý
 84. Cánh cửa Thiên đàng - Ngọc Linh
 85. Nguồn vui ơn Thánh - Trần Cao Tường
 86. Mẹ ơi có nghe chăng - Vũ Đình Ân
 87. Người nằm xuống - Giang Ân
 88. Xin để lại anh em - Lm. Thiện Cẩm
 89. Từ luyện hình - Phanxicô
 90. Lạy các thánh thiên thần - Ngọc Linh
 91. Xin cho con dừng chân - Sr. Trầm Hương FMSR
 92. Tiễn biệt ca - Minh Chiết
 93. Con về cùng Chúa - Tiến Thành
 94. Đấng từ bi - Viết Chung
 95. Kinh cầu hồn - Võ Thanh
 96. Thánh lễ vĩnh biệt
 97. Cho con về bình an - Phanxicô
 98. Bài ca lòng nhân hậu - Sr. Trầm Hương
 99. Bao la tình Mẹ Cha - Nguyễn Chánh
 100. Biết tìm đâu Mẹ Cha - Lm. Quang Uy
 101. Bữa tiệc Cánh chung - Sr. Trầm Hương
 102. Cát bụi hư vô - Sr. Trầm Hương
 103. Cầu hồn - Viết Chung
 104. Chúa chí ái - Lê Đăng Ngôn
 105. Chúa Chiên Lành - Viết Chung
 106. Chúa gọi con về nhà - Phanxicô
 107. Chúa là nơi con nương tựa - Lm. Hoàng Kim
 108. Chúa luôn xót thương - Vũ Đình Ân
 109. Con luôn trông cậy - Ngọc Linh
 110. Của lễ đền tội - Đức Hùng
 111. Đây bánh rượu - Đinh Công Huỳnh
 112. Đưa con về trời - Lại Quốc Hùng
 113. Đứng trước nhan Ngài - Lm. Ân Đức
 114. Hạnh phúc cho người - Ngọc Linh
 115. Hát tiễn đưa mẹ hiền - Phanxicô
 116. Hãy lắng nghe - Ngọc Linh
 117. Hoài vọng Thánh Nhan - Ngọc Linh
 118. Hy lễ vượt qua - Việt Khôi
 119. Khi tôi nằm xuống - Phanxicô
 120. Lời cầu từ vực sâu - Hải Nguyễn
 121. Lời cầu xin - Hải Nguyễn
 122. Lời kinh cho Mẹ - Ngọc Linh
 123. Lời kinh tạm biệt - Lm. Nguyễn Duy
 124. Lời tạ từ - Ngọc Linh
 125. Lời từ ly - Hải Nguyễn
 126. Lòng Chúa bao dung - Sr. Trầm Hương
 127. Mở cánh vươn lên - Ngọc Linh
 128. Một lần nằm xuống - Ngọc Linh
 129. Nay con đến bên Cha - Ngọc Linh
 130. Ngài là niềm hy vọng - Kim Ân
 131. Người là cùng đích - Kim Ân
 132. Người nằm đó người còn đây - Đỗ Vy Hạ
 133. Như nai rừng khát khao - Ngọc Linh
 134. Nơi thẳm sâu - Đinh Công Huỳnh
 135. Sám hối - Sr. Trầm Hương
 136. Sầu ca mất mẹ - Hải Nguyễn
 137. Tôi kêu cầu - Lm. Nguyễn Văn Trinh
 138. Tôi sẽ tiến lên - Ngọc Linh
 139. Tôi sợ gì - Ngọc Linh
 140. Trình diện Nhan Chúa - Đinh Công Huỳnh
 141. Từ trần gian - Đinh Công Huỳnh
 142. Về bên Nhan Chúa - Hải Nguyễn
 143. Về Cõi Thiên Thu - Sr. Trầm Hương
 144. Về dưới chân Ngài - Sr. Trầm Hương
 145. Vọng tiếng vực sâu - Lê Đăng Ngôn
 146. Vực thẳm xa mờ - Ngọc Linh
 147. Xin Chúa thương
 148. Xin tạm biệt - Ngọc Linh
 149. Xin thương đến con - Ngọc Linh
 150. Xin từ giã cuộc đời - Nguyễn Chánh
 151. Xin vĩnh biệt - Lm. Mi Trầm
 152. Xin vĩnh biệt - Trần Văn Tuân - Đinh Công Lý - Đinh Công Huỳnh
 153. Xót thương người - Sr. Trầm Hương
 154. Ý nghĩa cuộc đời - Ngọc Linh
 155. Dưới vực sâu - Lm. Hoài Đức
 156. Lạy Chúa đừng trách mắng con - Lm. Hoài Đức
 157. Nữ Vương luyện hình - Lm. Hoài Đức
 158. Xin Chúa hãy nhìn - Lm. Hoài Đức
 159. Về nhà Cha - Sr. Hương Đan
 160. Trình diện - Trầm Thiên Thu
 161. Ánh sáng ngàn thu - Trầm Thiên Thu
 162. Dâng lễ cuối đời - Trầm Thiên Thu
 163. Giã biệt cuộc đời - Trầm Thiên Thu
 164. Giã từ - Trầm Thiên Thu
 165. Nếu - Trầm Thiên Thu
 166. Nếu không có Ngài - Trầm Thiên Thu
 167. Tiếng cầu từ vực thẳm - Trầm Thiên Thu
 168. Tiếng vọng thiên thu - Trầm Thiên Thu
 169. Vào cõi đời đời - Trầm Thiên Thu
 170. Vọng lời kinh - Trầm Thiên Thu
 171. Vững tin tình Chúa - Trầm Thiên Thu
 172. Quê hương chúng ta trên trời - Nguyễn Chánh
 173. Nguyện cầu Chúa thương - Trần Hòa Yên
 174. Lời kinh thống thiết - Mai Nguyên Vũ
 175. Chúa không hẹn - Cao Huy Hoàng
 176. Chúa sẽ đến lúc không ngờ - Cao Huy Hoàng
 177. Để con hướng tới Ngài - Cao Huy Hoàng
 178. Thân lạy Giavê - Lm. Kim Long
 179. Ai sẽ làm - Lm. Mai Thiện
 180. Bình an trong Chúa
 181. Niềm hy vọng hằng sống - Lm. Ân Đức
 182. Cái chết mở đầu
 183. Nữ Vương luyện hình - Nguyên Kha
 184. Phù hoa nối tiếp phù hoa - Nguyên Kha
 185. Sự sống đổi thay nhưng không mất đi - Nguyên Kha
 186. Tiếng kêu từ vực thẳm - Nguyên Kha
 187. Cầu kinh cho con - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 188. Đời còn lại gì - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 189. Giờ nào Chúa đến - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 190. Lệ kinh cho con - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 191. Lời kinh tạm biệt - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 192. Lời kinh trong đêm - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 193. Mẹ giã từ con - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 194. Ngài là Chúa tình yêu - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 195. Ra đi về với Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 196. Rồi đến một ngày - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 197. Sẽ có ngày - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 198. Lời cầu trong tăm tối - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 199. Xin được hồi sinh - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 200. Nếu Chúa chấp tội! - Lm. Kim Long
 201. Trông lên Ngài - Lm. Kim Long
 202. Trong ngày thảm sầu - Lm. Kim Long
 203. Từ vực sâu 4 - Lm. Kim Long
 204. Từ vực sâu 1 - Lm. Kim Long
 205. Xin thương xót con - Lm. Nguyễn Duy
 206. Đời sống trần gian - Thế Thông
 207. Kinh đêm - Thế Thông
 208. Lời cầu - Thế Thông
 209. Từ vực sâu - Thế Thông
 210. Vực sâu buồn đau - Thế Thông
 211. Từ vực sâu con kêu - Lm. Vương Diệu
 212. Luôn vững tin - Duy Tân
 213. Chúa đã thương gọi con về - Trùng Dương
 214. Chúa ơi phận người ra đi - Trùng Dương
 215. Cát bụi - Trùng Dương
 216. Lạy Chúa xin hãy xót thương - Trùng Dương
 217. Từ vực sâu - Trùng Dương
 218. Xin chào mọi người ở lại - Trùng Dương
 219. Chỉ là phù hoa - Lm. Từ Duyên
 220. Chúa sẽ đến - Lm. Từ Duyên
 221. Khi Cha thương gọi - Lm. Từ Duyên
 222. Kiếp người - Lm. Từ Duyên
 223. Mong đợi - Lm. Từ Duyên
 224. Phận người - Lm. Từ Duyên
 225. Thân tôi cát bụi - Lm. Từ Duyên
 226. Trình diện Chúa - Lm. Từ Duyên
 227. Từ nơi thương đau - Lm. Từ Duyên
 228. Vực sâu thương đau - Lm. Từ Duyên
 229. Xin nghe con cầu khấn - Lm. Từ Duyên
 230. Đời sống sẽ qua đi - Phanxicô
 231. Hạnh phúc đời đời - Phanxicô
 232. Người ơi chớ quên - Phanxicô
 233. Thời gian trôi qua - Phanxicô
 234. Từ u tối vực sâu - Trùng Dương
 235. Đời người phôi pha - Trùng Dương
 236. Như cơn gió thoáng qua - Trùng Dương
 237. Từ vực sâu u tối - Trùng Dương
 238. Một đời người - Trùng Dương
 239. Thân phận con người - Trùng Dương
 240. Ca khúc biệt ly - Lm. Trọng Khẩn
 241. Người ra đi - Lm. Trọng Khẩn
 242. Nơi vực thẳm - Lm. Trọng Khẩn
 243. Tiễn biệt người thân - Lm. Trọng Khẩn
 244. Về với cội nguồn - Lm. Trọng Khẩn
 245. Xin Chúa xót thương - Lm. Trọng Khẩn
 246. Từ vực thẳm - Lm. Nguyên Lễ
 247. Chào nhau lần cuối - Lm. Nguyên Lễ
 248. Có gì mang theo - Lm. Nguyên Lễ
 249. Hãy nguyện cầu cho tôi - Lm. Nguyên Lễ
 250. Tiễn biệt - Trầm Thiên Thu