PDA

View Full Version : Lòng Thương Xót Chúa 1. Trái Tim nhân lành - Lm. Thái Nguyên
 2. Đến với trái tim - Lm. Ân Đức
 3. Trái tim Chúa Giêsu - Viết Chung
 4. Đến với Lòng Thương Xót Chúa - Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
 5. Lòng Thương Xót Chúa - Lm. Thái Nguyên
 6. Hãy có lòng thương xót - Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
 7. Lòng Thương Xót Chúa - Lm. Huyền Linh
 8. Tín thác Lòng Thương Xót Chúa - Phạm Trung
 9. Chúa giàu lòng thương xót - Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
 10. Lòng thương xót Chúa - Minh Chiết
 11. Thiên Chúa giàu lòng thương xót - Lm. Ân Đức
 12. Lòng thương xót Chúa 4 - Nguyễn Chánh
 13. Chúa giàu lòng xót thương – Simon Phan Hùng
 14. Lòng thương xót Chúa 3 - Nguyễn Chánh
 15. Tôn vinh lòng thương xót Chúa - Cao Huy Hoàng
 16. Hộ khẩu tôi xin
 17. Lòng Thương Xót Chúa - Viễn Xứ
 18. Sống và loan báo Lỏng Thương Xót của Chúa - Lm. Nguyên Lễ
 19. Lòng Thương Xót Chúa - Sr. Tường Vy, OP
 20. Lòng thương xót Chúa 5 - Nguyễn Chánh
 21. Nguyện ca Lòng Thương Xót - Trần Phương Đông
 22. Tha thứ chữa lành - Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
 23. Maria Mẹ Lòng Thương Xót - Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
 24. Lòng Thương Xót Chúa – Nguồn suối yêu thương - Trần Phương Đông
 25. Tín thác vào Chúa - Lê Đức Hùng
 26. Dâng Chúa xót thương - Simon Phan Hùng
 27. Thương xót như Chúa Cha - Lm. Thái Nguyên
 28. Tôn vinh lòng Chúa thương xót - Lm. Thái Nguyên
 29. Máu và Nước - Lm. Vũ Đức Hiệp
 30. Khúc hát tri ân - Phạm Đức Huyến
 31. Lòng thương xót Chúa - Giang Ân
 32. Lòng thương xót Chúa - Ngọc Linh
 33. Ngài là Đấng xót thương - Hưng Ca
 34. Tín thác vào lòng Chúa xót thương - Thế Thông
 35. Đại dương thương xót - Thế Thông
 36. Đại dương thương xót - Nguyên Kha
 37. Đại dương thương xót - Đinh Công Huỳnh
 38. Chúa giàu lòng xót thương - Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
 39. Ánh mắt xót thương - Đinh Công Huỳnh
 40. Ánh mắt xót thương - Thế Thông
 41. Chúa giàu lòng xót thương - Sr. Tường Vy
 42. Xin lòng Chúa xót thương - Lm. Nguyễn Duy
 43. Ôi lòng thương xót Chúa - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 44. Chúa xót thương - Lê Đức Hùng
 45. Lòng thương xót Chúa 2 - Nguyễn Chánh
 46. Lòng thương xót Chúa 1 - Nguyễn Chánh
 47. Lòng thương xót Chúa - GioaKim
 48. Tín thác - Lê Đức Hùng
 49. Lòng Thương Xót Chúa - Lm. Xuân Hy Vọng
 50. Lòng Thương Xót Chúa 2 - Lm. Xuân Hy Vọng
 51. Lòng Thương Xót Chúa 3 - Lm. Xuân Hy Vọng
 52. Lòng Thương Xót Chúa 4 - Lm. Xuân Hy Vọng
 53. Lòng Thương Xót Chúa 5 - Lm. Xuân Hy Vọng
 54. Lòng Thương Xót Chúa 6 - Lm. Xuân Hy Vọng
 55. Lòng Thương Xót Chúa 7 - Lm. Xuân Hy Vọng
 56. Lòng Thương Xót Chúa 8 - Lm. Xuân Hy Vọng
 57. Lòng Thương Xót Chúa 9 - Lm. Xuân Hy Vọng
 58. Lòng Thương Xót Chúa 10 - Lm. Xuân Hy Vọng
 59. Diệu vời tình Chúa thương con – Lê Đức Hùng
 60. Trái tim tình yêu - Lê Quang Ánh
 61. Cảm tạ lòng thương xót Chúa - Phạm Trung
 62. Biển tình xót thương - Thế Thông - Thơ: Từ Linh
 63. Đỉnh trời xót thương - Thế Thông - Thơ: Từ Linh
 64. Giêsu, Bờ vai náu nương - Thế Thông - Thơ: Từ Linh
 65. Hoa xót thương - Thế Thông - Thơ: Từ Linh
 66. Khúc ân tình - Thế Thông - Thơ: Từ Linh
 67. Bao la Lòng Chúa Thương Xót 1 - Huỳnh Minh Kỳ
 68. Hãy tín thác lòng Chúa thương xót - Huỳnh Minh Kỳ
 69. Bao la Lòng Chúa Thương Xót 2 - Huỳnh Minh Kỳ
 70. Gương mặt Chúa thương xót - Minh Tâm
 71. Hải đảo yêu thương - Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
 72. Lòng Thương Xót Chúa 7 - Nguyễn Chánh
 73. Tri ân lòng thương xót Chúa – Viết Phương
 74. Xin Cha thương xót – Viết Phương & Thanh Lâm
 75. Tín thác vào lòng thương xót Chúa – Phạm Trung
 76. Nguồn mạch thương xót – Nguyên Kha
 77. Ôi lạy Cha – Lm. Phương Anh
 78. Phút giây lặng trầm – Thiên Đan
 79. Bước chân hoang đàng - Thiên Lý
 80. Lòng xót thương của Chúa – Trương Thế Bạch
 81. Chúa vẫn chờ con – Sr. Vũ Thị Kim Loan
 82. Đại dương tình thương – Phan Hùng