PDA

View Full Version : Tựa đề Số Tự Nhiên  1. 25 năm vững tâm bên Mẹ - Đinh Công Lý - Đinh Công Huỳnh
  2. 50 năm hôn phối - Nguyễn Chánh
  3. 50 năm ơn gọi - Hoàng Thắng
  4. 25 năm hồng ân - Ngọc Linh
  5. 25 năm hồng ân linh mục - Đinh Công Huỳnh
  6. 25 năm xin tạ ơn Thiên Chúa - Linh Huyền Dung
  7. 25 năm hồng ân tận hiến - Linh Huyền Dung
  8. 25 năm hồng ân linh mục - Linh Huyền Dung