PDA

View Full Version : Tựa đề Vần A 1. Ánh sáng vinh quang - Ngọc Linh
 2. Ai sẽ cho con - Lm. Kim Long
 3. Ai cho hồn con - Lm. Kim Long
 4. Ánh sao mai - Anh Kha
 5. Ave Maria - Franz Schubert
 6. Ave Maria - Lm. Huyền Linh
 7. Ave Maria - Hải Nguyễn
 8. Alleluia - Hát lên người ơi - Lm. Thành Tâm – Trần Sỹ Tín
 9. Ân huệ tình yêu - Lm. Ân Đức
 10. Ave Maria - Lm. Thành Tâm
 11. Ánh sáng tình yêu - Sơn Dương
 12. Ánh sáng Belem - Lm. Thái Nguyên
 13. Ánh sáng cứu độ - Viết Chung
 14. An-Phong ca - Viết Chung
 15. Ân tình Chúa - Lm. Nguyễn Duy
 16. Ave Maria trăng từ bi - Lm. Nguyễn Duy
 17. Ai lên núi Chúa - Hùng Lân
 18. Ave Maria - 7 Thứ
 19. Ánh sao vào đời - Phanxicô
 20. Ân tình thánh - Sr. Hương Đan
 21. Ánh mắt Chúa trong đời - Lm. Văn Chi
 22. Ánh mắt yêu thương - Lm. Văn Chi
 23. Ánh Sáng niềm tin - Lm. Văn Chi
 24. Ánh sáng và bóng tối - Lm. Quang Uy
 25. Ánh sáng đến - Lm. Phương Anh
 26. Ai được cư ngụ - Lm. Kim Long
 27. Ai muốn theo Ta - Lm. Kim Long
 28. Ân tình Chúa - Lm. Kim Long
 29. Anh Hùng Việt Nam - Lm. Kim Long
 30. Anh hùng tử đạo - Hồ Khanh & Minh Hương
 31. Anh hùng Tử Đạo Việt Nam - Lm. Vũ Đình Trác
 32. Ai ra đi - Thế Thông
 33. Ave Maria - Mỹ Sơn
 34. Ăn năn tội - Hải Linh + Thế Kiện
 35. Ave Maria - Lời Việt: Liên Bình Định
 36. Anh em hãy đi - Lm. Thành Tâm
 37. Alleluia, Amen - Liên Bình Định
 38. Ánh sáng của Ngài - Hạnh Cúc
 39. Alleluia Con xin lắng nghe - Viết Chung
 40. Ánh sáng Phục Sinh - Nhạc "Rayonnant de lumière" _ Lời Việt: Phanxicô
 41. Ave Maria dâng lời cảm tạ - Liên Bình Định
 42. Ave Maria dâng lời cảm tạ 2 - Liên Bình Định
 43. Ave Maria - Liên Bình Định
 44. Ánh sao vui
 45. Anh mù Bartimê - Lm. Tri Văn Vinh
 46. Ave Maria tên dịu êm - Lm. MJ Trường Luân CSsR
 47. Ai tin - Gm. Nguyễn Văn Hoà
 48. Ăn năn - Lê Đăng Ngôn
 49. Ai muốn theo Ta - Ân Duy
 50. Ánh sao mai - Anh Kha
 51. Ánh sáng ngàn thu - Trầm Thiên Thu
 52. Ai sẽ làm - Lm. Mai Thiện
 53. Anh hùng tử đạo - Minh Hương - Hồ Khanh
 54. Ave Maria - Ngọc Kôn
 55. Ave Maris Stella - Lm. Hoàng Đức
 56. Ai vào nơi cung thánh - Lm. Kim Long
 57. Ai sạch tội - Lm Pet. Huy Hoàng
 58. Ánh sáng lời Chúa – Thiên Ân
 59. Ai cho con - Vũ Đình Ân
 60. Ai lên nhà Chúa - Vũ Đình Ân
 61. Ai vào nhà Chúa - Vũ Đình Ân
 62. Ẩn thân vào nhà Chúa – Vũ Đình Ân
 63. Ai yêu mến Thầy – Lm. Mi Trầm
 64. Ân huệ Chúa ban – Lm. Kim Long
 65. Ân tình Chúa – Ninh Doãn Hùng
 66. Ai nghe lời Chúa - Lm. Mi Trầm
 67. Anrê Phú Yên - Lm. Trương Đình Hiền
 68. Anh hùng Việt Nam - Hạ Đăng
 69. Ave Maria - Lm. Huyền Linh
 70. Abba! Cha ơi - Lm. Huyền Linh
 71. Ánh Sáng Đời Con - Đinh Công Huỳnh
 72. Ân Sâu Nghĩa Đầy - Đinh Công Huỳnh
 73. Ân Tình Mẹ Cha - Đinh Công Huỳnh
 74. Ân Tình Cảm Tạ - Đào Trung
 75. Ánh mắt xót thương - Đinh Công Huỳnh
 76. Ánh mắt xót thương - Thế Thông
 77. Ăn cùng tấm Bánh uống cùng chén Thánh - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 78. Ân sủng Mẹ lãnh nhận - Lm. Kim Long
 79. Ánh nến sáng ngời - Lm. Kim Long
 80. Ân huệ của Chúa - Lm. Hoàng Luật
 81. Ai có thể - Lm. Hoàng Luật
 82. Ánh mắt - Hồng Bính
 83. Ánh tình yêu – Lm. Nguyễn Duy
 84. Ánh sáng Chúa - Lm. Mi Trầm
 85. Ánh mắt yêu thương - Thế Thông
 86. Ai muốn theo ta - Linh Trần Thy
 87. Âm thầm - Ý Vũ
 88. Bài ca Phục Sinh - Lm. Phạm Liên Hùng
 89. Ánh sáng ngàn thu - Mỹ Sơn
 90. Ánh mắt Chúa xót thương - Huỳnh Minh Kỳ
 91. Ân tình đêm Thánh - Ngọc Linh
 92. Ai cũng biết - Lm. Pet. Huy Hoàng
 93. Thánh vịnh 125
 94. Ai muốn theo Ta - Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh
 95. Ai muốn làm người lớn nhất - Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh
 96. Ánh mắt Ngài yêu thương - Lm. Nguyên Hòa
 97. Ánh sao thiên đình - Nguyên Long
 98. Ánh sáng bừng lên - Sr. Hoàng Phương
 99. Ai cho ta ăn - Lm. Nguyễn Văn Trinh
 100. Ăn năn tội mình - Lm. Thái Nguyên
 101. Ăn cùng tấm bánh – Lm. Nguyễn Hùng Cường
 102. Ánh sao Trời đông - Phanxicô
 103. Ánh mắt – Hồng Bính
 104. Ai vả má này... - Trương Thế Bạch
 105. Ân tình Mẹ yêu – Quang Lâm
 106. Ánh xuân hồng – Nguyễn Duy
 107. Ánh mắt và thụ tạo – Lm. Ân Đức
 108. Ân sâu nghĩa đầy – Đinh Công Huỳnh & Nguyễn Ly
 109. Ánh sáng đời con – Đinh Công Huỳnh & Nguyễn Ly
 110. An bình ra đi – Hải Nguyễn
 111. Ai liều mạng sống – Lm. Kim Long
 112. Ánh mắt yêu thương – Trương Thế Bạch
 113. Ai nâng lên sẽ bị hạ xuống – Trương Thế Bạch
 114. Ánh sáng phục sinh – Sr. Kim Loan
 115. Ai sẽ làm – Lm. Mai Thiện
 116. Ánh sáng bừng lên – Lm. Kim Long
 117. Ánh sáng thật – Lm. Kim Long
 118. Ai là anh em tôi – Từ Duyên & Phương Anh
 119. Ánh sáng niềm tin – Sr. Têrêxa
 120. Ân tình bao la - Sr. Têrêsa