PDA

View Full Version : Tựa đề Vần BPages : [1] 2

 1. Bước vào cung thánh - Nguyên Kha
 2. Bàn tay con
 3. Bao la tình Chúa
 4. Bước vào nhà Chúa
 5. Bỏ Ngài con biết theo ai?
 6. Biết Chúa, biết con - Lm. Ân Đức
 7. Bát phúc - Lm Mi Trầm
 8. Bài ca hiệp nhất - Lm Thành Tâm
 9. Bài ca phục vụ - Lm .Mi Trầm
 10. Bài ca dâng Mẹ - Lm. Văn Chi
 11. Bài ca tình yêu - Đỗ Vy Hạ
 12. Bên ngai Mẹ - Hoài Chiên & Thái Đức Bạch
 13. Bông hồng dâng Mẹ - Phanxicô
 14. Bài ca dâng hiến - Sr. Trầm Hương - Lm. Dao Kim
 15. Biến đổi đời con - Lm. Thái Nguyên
 16. Bốn mùa yêu thương - Lm. Nguyễn Duy
 17. Bước Người đi qua - Lm. Hoàng Đức
 18. Bạn đường - Lm. Thành Tâm
 19. Bao giờ - Thy Yên
 20. Bài ca mùa đông - Trần Minh Hứa
 21. Bánh thơm rượu nồng - Giang Ân
 22. Bên đời lãng du - Giang Ân
 23. Bao la tình Chúa - Đinh Công Huỳnh
 24. Bên hang đá Belem - Phạm Đức Huyến
 25. Bàn tay Ngài - Lm. Thái Nguyên
 26. Bài ca nhân chứng - Lm. Ân Đức
 27. Bên Mẹ - Thiên Uyên
 28. Bài ca Linh mục - Lm. Ân Đức
 29. Bài ca Phêrô - Viết Chung
 30. Bánh từ trời - Viết Chung
 31. Bài ca thương mến - Lm. Nguyễn Duy
 32. Belem âm vang cứu độ - Lm. Nguyễn Duy
 33. Bên máng cỏ - Lm. Nguyễn Duy
 34. Biết bao lần - Lm. Nguyễn Duy
 35. Bánh thơm rượu nồng - Lm. Nguyễn Duy
 36. Bài ca Saolê - Viết Chung
 37. Bên bờ sông Babylon - Hùng Lân
 38. Bụi tro - Ngọc Kôn
 39. Bài ca bác ái - Lm. Từ Duyên
 40. Bài ca yêu thương - Lm. Từ Duyên
 41. Bài ca ăn năn - Nguyễn Bách - Y. Chính
 42. Bài ca hồng phúc - Nguyễn Bách
 43. Bài ca khó nghèo - Nguyễn Bách
 44. Bài ca mão gai - Nguyễn Bách - Y. Chính
 45. Bài ca mông triệu - Nguyễn Bách
 46. Bài ca sống lại - Y. Chính - Lời: Nguyễn Bách
 47. Biệt khúc - Phanxicô
 48. Bụi tro - Phanxicô
 49. Bài ca chúc tụng - Sr. Trầm Hương, FMSR
 50. Bước về thánh đài - Thế Thông
 51. Bài ca hiệp nhất - Lm. Văn Chi
 52. Bài ca lên đền - Lm. Văn Chi
 53. Bước chân Ngài qua - Lm. Văn Chi
 54. Bài ca thống hối - Lm. Văn Chi
 55. Bên hang đá nhỏ con dâng - Lm. La Thập Tự
 56. Bài ca dâng Mẹ 2 - Lm. Phương Anh
 57. Bài ca dâng Mẹ 1 - Lm. Phương Anh
 58. Bài ca thương khó - Lm. Phương Anh
 59. Bài ca xin vâng - Lm. Phương Anh
 60. Bài ca dâng Mẹ - Lm. Kim Long
 61. Bài ca máu đỏ - Lm. Kim Long
 62. Bài tình ca - Lm. Kim Long
 63. Bài ca ngàn trùng - Lm. Kim Long
 64. Bài Ca Tôn Vinh - Lm. Kim Long
 65. Bóng chiều vương - Nguyên Dũng
 66. Bước theo Mẹ - Trùng Dương
 67. Bia đá ngàn thu - Lm. Thái nguyên
 68. Bên Mẹ mân côi - Vinam
 69. Bên Mẹ hân hoan - Lm. Minh Anh
 70. Bài ca Maria - Viết Chung
 71. Bên máng cỏ 1 - Lm. Nguyễn Duy
 72. Bên máng cỏ - Lm. Kim Long
 73. Bài ca không quên
 74. Bước đi bên Mẹ - Tri văn Vinh
 75. Bước vào - Lm. Thanh Bình
 76. Bánh hằng sống - Hải Linh
 77. Bao la tình Mẹ - Trầm Thiên Thu
 78. Bóng chiều tà - Nguyên Phong
 79. Bụi tro thân con - Thiên Lý
 80. Bên Mẹ La vang - Nhật Minh
 81. Bụi tro - Liên Bình Định
 82. Bài ca thống hối – Hoàng Ái Việt
 83. Bài ca đức tin - Ngọc Linh
 84. Bước vào - Lm. Phạm Liên Hùng
 85. Bàn tiệc ly năm nào - Phanxicô
 86. Bước đường trần - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 87. Bài ca đức cậy - Lm. Thành Tâm
 88. Bến bờ yêu thương - Thế Thông
 89. Bài ca đức mến - Lm. Thành Tâm
 90. Bánh thiêng - Đinh Công Huỳnh
 91. Ba Ngôi Thiên Chúa - Cao Minh Thắng
 92. Bài ca Alleluia - Ngọc Linh
 93. Bánh thiêng bởi Trời - Lm. Nguyễn Duy
 94. Bước đường Thánh giá - Thiên Duyên
 95. Ba vua hành khúc - Cổ ca Pháp - Lời Việt
 96. Bao la tình cha - Đinh Công Huỳnh
 97. Bao la tình Mẹ - Lm. Mi Trầm
 98. Bao la tình Chúa - Lm. Nguyên Lễ
 99. Bài ca Têrêsa - Việt Khôi
 100. Bao la tình Chúa - Thiên Lý
 101. Bài ca yêu thương - Vân Thanh
 102. Bí tích tình yêu - Lm. Thành Tâm
 103. Bài ca tận hiến - Nguyễn Bách
 104. Bài ca thập giá - Nguyễn Bách
 105. Bài ca trung nghĩa - Nguyễn Bách
 106. Bài ca vai mang - Nguyễn Bách
 107. Bài ca vâng phục - Nguyễn Bách - Y. Chính
 108. Bài ca về trời - Nguyễn Bách
 109. Bài ca xin vâng - Nguyễn Bách
 110. Bài ca yêu người - Nguyễn Bách
 111. Bài ca dâng lễ - Lm. Thành Tâm
 112. Bài ca trở lại - Lm. Hoàng Đức
 113. Bước hoang đàng - Tín Vy
 114. Bài ca chúc tụng - Văn Duy Tùng
 115. Bên Mẹ khi xuân về - Lm. Nguyễn Duy
 116. Bông hồng dâng Mẹ - Phanxicô
 117. Bước theo Thần Khí - Vinam
 118. Bài ca dâng Mẹ - Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân
 119. Bí tích nhiệm mầu - Chân Tâm
 120. Bài ca mới - Lm. Kim Long
 121. Bài ca vũ trụ - Lm. Thành Tâm
 122. Bánh thơm nho lành - Đinh Công Huỳnh
 123. Bánh rượu tình thương - Việt Khôi
 124. Bài ca Allêluia - Lm Paul Văn Chi
 125. Biến hình đổi dạng - Lm. Thái Nguyên
 126. Bài ca lòng nhân hậu - Sr. Trầm Hương
 127. Bao la tình Mẹ Cha - Nguyễn Chánh
 128. Biết tìm đâu Mẹ Cha - Lm. Quang Uy
 129. Bữa tiệc Cánh chung - Sr. Trầm Hương
 130. Bình an trong Chúa
 131. Bánh miến này - Nguyễn Quang Huy
 132. Bêlem chiều đông - Ngô Ngọc Thành
 133. Bài ca nơi lưu đày - Hạ Đăng
 134. Bờ sông Babylon - Phanxicô
 135. Bên dòng sông Babylon - Cao Huy Hoàng
 136. Bài ca mùa đông - Lm. Trọng Khẩn
 137. Bên bờ sông - Lm. Tri Văn Vinh
 138. Bánh trắng tinh - Lm. Kim Long
 139. Bài ca chúc tụng - Liên Bình Định
 140. Bước vào cung thánh - Ngọc Linh
 141. Bước vào Nhà Chúa - Xuân Kính
 142. Bánh rượu - Lm. Mi Trầm
 143. Bê-lem tưng bừng - Hương Đan & NNT
 144. Bài ca chứng nhân - Đinh Công Huỳnh
 145. Bài ca tình yêu - Hoàng Bổn
 146. Bài ca người mục tử - Lm. Ân Đức
 147. Bằng tất cả tình yêu - Viết Chung
 148. Bến bờ yêu thương - Lm. Nguyễn Duy
 149. Bài ca yêu thương - Minh Tâm
 150. Bài ca đầu năm - Lm. Phạm Liên Hùng
 151. Bài ca cảm tạ - Lm. DUYLINH.PHN
 152. Bài ca cho người chiến thắng - Lm. Văn Chi
 153. Bài ca mới - Lm. Hoàng Kim
 154. Bên bờ sông - Tấn Anh
 155. Bên bờ sông Babylon 1 - Lm. Kim Long
 156. Bài ca tạ ơn - Lm. Duy Thiên
 157. Bên Chúa yêu thương - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 158. Bàn tay Chúa đó - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 159. Bờ vai Giêsu - Trần Tuấn
 160. Bông lúa mới - Đinh Công Huỳnh
 161. Bánh trắng rượu ngon - Đinh Công Huỳnh
 162. Bốn mùa yêu Chúa - Lm. Duy Thiên
 163. Bốn Mùa Hiến Dâng - Ngọc Linh
 164. Bài ca thứ tha - Thanh Lâm
 165. Bánh thơm cuộc đời - Lm. Văn Khoa
 166. Bỏ Chúa còn gì - Lm. Pet. Huy Hoàng
 167. Bethleem ơi! - Nguyễn Khắc Xuyên
 168. Bên Mẹ đời con - GioaKim
 169. Bay vút cao - Hải Triều
 170. Bài Ca Tin Yêu - Lm. Thành Tâm
 171. Bài ca đức mến - Lm. Trọng Khẩn
 172. Bên lòng Chúa yêu - Thiên Uyên
 173. Bên Mẹ - GioaKim
 174. Bánh với rượu - Lm. Kim Long
 175. Bánh Miến Tinh Tuyền - Đinh Công Huỳnh
 176. Bánh miến rượu nho - Anh Tuấn
 177. Bài ca dâng lên - Lm. Văn Chi
 178. Bài ca dâng lễ - Phanxicô
 179. Bánh rượu tinh tuyền - Hương Vĩnh
 180. Bánh miến với rượu nho - Lm. Kim Long
 181. Bánh trắng - Lm. Kim Long
 182. Bánh miến rượu nho - Vũ Đình Ân
 183. Bởi Thánh Linh Chúa - Hưng Ca
 184. Bánh tinh tuyền rượu trinh nguyên - Đinh Công Huỳnh
 185. Biết bao là hạt lúa - Lm. Xuân Thảo
 186. Bước chân hoang đàng - Sơn Dương
 187. Bao năm trôi qua, con lạc bước đi xa
 188. Bao nhiêu phen đời con xa rời vòng tay luôn chờ mong
 189. Bước theo Ngài - Lm. Xuân Hy Vọng
 190. Bước chân người gieo giống - Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh
 191. Bài ca an bình ra đi - Trầm Thiên Thu
 192. Bài ca an bình ra đi - Cao Minh Thắng
 193. Bánh thơm - Lm. Kim Long
 194. Bài ca cảm mến - Anh Tuấn
 195. Ban xuống lòng con - Lm. Kim Long
 196. Bao la tình Ngài - Thanh Lâm
 197. Bài ca tôn vinh – Ân Duy
 198. Bổn phận của con – Lm. Ân Đức
 199. Bao giờ con được nghỉ ngơi – Cao Huy Hoàng
 200. Biết khi nào chủ về – Cao Huy Hoàng
 201. Bài ca dâng hiến 2 – Lm. Dao Kim
 202. Bài ca dâng hiến 1 – Lm. Dao Kim
 203. Bài thơ tháng năm – Mai Nguyên Vũ
 204. Bông hồng vàng – Mai Nguyên Vũ
 205. Bài ca cảm mến – Ngọc Linh
 206. Bài ca Đức Tin – Ngọc Linh
 207. Bước vào cung thánh – Nguyên Kha
 208. Bao giờ Người đến – Lm. Nguyễn Duy
 209. Bạn ơi đến với Giêsu – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 210. Bước chân huyền diệu - Lm. Nguyễn Duy
 211. Biện chứng của Ngài - Lm. Nguyễn Duy
 212. Bàn tay cứu độ - Lm. Nguyễn Duy
 213. Bước theo Giêsu - Lm. Nguyên Lễ
 214. Biết lấy gì tạ ơn? - Lm. Nguyên Lễ
 215. Bài ca cảm tạ - Lm. Nguyên Lễ
 216. Bài ca Linh mục - Lm. Nguyên Lễ
 217. Bao giờ gặp Ngài - Lm. Mi Trầm
 218. Bụi tro - Phanxicô
 219. Biển tình xót thương - Thế Thông - Thơ: Từ Linh
 220. Bánh hằng sống - Thế Thông - Thơ: Từ Linh
 221. Bốn mùa dâng Mẹ - Phạm Trung
 222. Bà mẹ Công Giáo - Linh Trần Thy
 223. Bên đời luôn có Mẹ - Ý Vũ
 224. Bác ái chân thật - Lm. Mi Trầm
 225. Bạn tình của lòng tôi - Lm. Thái Nguyên
 226. Bao nhiêu hồng ân - Lm. Nguyễn Duy
 227. Bạn nghèo của Chúa - Viết Chung
 228. Bản Tango tình cha - Lm. Bạch Vân
 229. Bí tích nhiệm mầu - Lm. Hoài Đức
 230. Bao la Lòng Chúa Thương Xót 1 - Huỳnh Minh Kỳ
 231. Bao la Lòng Chúa Thương Xót 2 - Huỳnh Minh Kỳ
 232. Bài ca tình yêu - Kim Đường
 233. Belem yêu thương - Lm. Nguyễn Duy
 234. Bước theo Thầy - Lm. Nguyễn Duy
 235. Bài ca của Môisê - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 236. Bài ca tri ơn - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 237. Bên hang đá con dâng - Lm. La Thập Tự
 238. Bài ca Thiếu Nhi Thánh Thể - Kim Đường
 239. Bước tử hùng - Đinh Công Lý
 240. Bên máng cỏ - Ngọc Linh
 241. Bên Chúa - Viễn Xứ
 242. Belem tình khúc - Lm. Phương Anh
 243. Bài ca bác ái - Minh Tâm
 244. Biết rằng - Lm. Huy Hoàng
 245. Bêlem hiu quạnh
 246. Bên bờ sông Babylon (Tv 136 )- Lm. Vũ Đình Trác
 247. Bỏ Thầy con biết theo ai? - Lm. Mạnh Hùng
 248. Bước đường thương khó - APNC
 249. Bình an đã đến - Sr. Hoàng Phương
 250. Bước qua cửa hẹp - Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh