PDA

View Full Version : Tựa đề Vần DPages : [1] 2

 1. Dâng lễ 15
 2. Dâng lễ vật - Lm. Nguyễn Duy
 3. Dâng lên Chúa - Lm. Duy Thiên
 4. Dâng trọn cuộc đời - Phanxicô
 5. Diễm tình ca 3 - Lm Thành Tâm
 6. Dâng ước mơ xuân - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 7. Dâng mình - Lm. Hoài Đức
 8. Dấu chân Ngài - Phanxico
 9. Dấu ấn tình yêu - Lm. Ân Đức
 10. Dâng Chúa một đời - Xuân Tưởng
 11. Dâng tiến Ngôi Hai - Sơn Dương
 12. Dâng Mẹ năm sắc - Hải Nguyễn
 13. Dâng Mẹ - Lm. Hoài Đức
 14. Dâng Mẹ chiều nay - Lm. Văn Chi
 15. Dâng Mẹ đời con - Ngọc Linh
 16. Dâng Mẹ La Vang - Phanxicô
 17. Dâng Mẹ một chiều - Lm. Văn Chi
 18. Dâng Mẹ ngàn hoa - Đinh Công Huỳnh
 19. Dâng - Anh Tuấn
 20. Dâng Mẹ tình yêu - Hải Nguyễn
 21. Dâng mình cho Đức Mẹ - Hải Nguyễn
 22. Dâng nến - Phanxicô
 23. Dâng ngọn nến hồng 1 - Ngọc Linh
 24. Dâng ngọn nến hồng 2 - Ngọc Linh
 25. Dâng về Mẹ - Đinh Công Huỳnh
 26. Dao ca Mẹ dịu hiền - Lm. Văn Chi
 27. Dấn thân ca - Lửa Hồng
 28. Dâng 6 - Trần Xuân Long
 29. Dâng chúc - Thy Yên
 30. Dâng hiến - Thy Yên
 31. Dâng Ngài - Thy Yên
 32. Dâng lên - Giang Ân
 33. Dâng lên Ngài - Giang Ân
 34. Dâng đời con - Sơn Dương
 35. Dòng đời - Giang Ân
 36. Dâng trái tim hồng - Giang Ân
 37. Dâng Chúa đời trăm năm - Sơn Dương
 38. Dâng về Chúa xuân - Đinh Công Huỳnh
 39. Dâng tình - Ngọc Linh
 40. Dâng Chúa bánh này - Lm. Quý Báu
 41. Dâng Ngài đời con - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 42. Dầu con là ai - Lm. Ân Đức
 43. Dâng Chúa Hài Nhi (2) - Lm. Thái Nguyên
 44. Dâng Chúa Hài Nhi (1) - Lm. Thái Nguyên
 45. Dâng lời sám hối - Lm. Thái Nguyên
 46. Dâng thân phận - Lm. Thái Nguyên
 47. Dâng Chúa ngày xuân - Lm. Thái Nguyên
 48. Dâng Mẹ ngàn hoa - Lm. Nguyên Lễ
 49. Dâng nhánh hoa hồng - Lm. Hoài Đức
 50. Dâng câu cảm tạ - Sr. Hương Đan
 51. Dâng Mẹ - Sr. Hương Đan
 52. Dâng tuổi thơ - Đinh Công Huỳnh
 53. Dâng bông hoa nhỏ - Lm. Kim Long
 54. Dâng với Mẹ - Viết Chung
 55. Dâng lên bàn thánh - Viết Chung
 56. Dâng Mẹ tình yêu - Viết Chung
 57. Dâng Mẹ đời con - Thiên Uyên
 58. Dâng Mẹ La Vang - Nguyên Hùng
 59. Dù con chưa thấy Ngài - Lm. Nguyễn Duy
 60. Dâng - Lm. Nguyễn Duy
 61. Dâng Chúa mùa xuân - Lm. Nguyễn Duy
 62. Dâng lên Chúa - Lm. Nguyễn Duy
 63. Dìu nhau trao yêu thương - Lm. Nguyễn Duy
 64. Dâng niềm tin yêu
 65. Dâng Mẹ tòa cao - Thế Thông
 66. Dòng đời - Mai Nguyên Vũ
 67. Dâng hồn xác - Hùng Lân
 68. Dâng Thơ Nhi - Cung Thương
 69. Dâng lên Chúa - Phanxicô
 70. Dâng Người - Phanxicô
 71. Dâng niềm cảm mến - Phanxicô
 72. Dâng tình yêu - Phanxicô
 73. Dâng Ngài tình son - Sr. Hương Đan
 74. Dâng Ngài - Sr. Hương Đan
 75. Dâng Cha ngày xuân - Sr. Hương Đan
 76. Dâng kính Thánh Phanxica - Lm. Văn Chi
 77. Diễm ca mùa xuân - Lm. Văn Chi
 78. Diễm ca người đến - Lm. Văn Chi
 79. Di chúc cho con - Lm. Văn Chi
 80. Dâng lễ vật toàn thiêu - Lm. Văn Chi
 81. Dâng về Chúa - Lm. Văn Chi
 82. Dân ta ơi - Nguyên Thanh
 83. Dưới bóng cây Thập tự ngước mắt nhìn lên cao
 84. Dâng hương kính Mẹ - Nguyên Kha
 85. Dâng Ngài Trong đêm thánh - Lm. Phương Anh
 86. Dâng lên Mẹ hiền - Lm. Phương Anh
 87. Dâng hoa - Lm. Phương Anh
 88. Dâng Mẹ - Lm. Phương Anh
 89. Dâng Mẹ tuổi thơ 2 - Lm. Phương Anh
 90. Dâng Mẹ tuổi thơ 1 - Lm. Phương Anh
 91. Dâng Mẹ tuổi xuân - Lm. Phương Anh
 92. Dâng Nữ Vương luyện hình - Lm. Phương Anh
 93. Dâng Về Mẹ - Lm. Kim Long
 94. Dâng tiến Ngôi Hai - Sơn Dương
 95. Dựng xây yêu thương - Sơn Dương
 96. Dân Ta ơi - Lm. Kim Long
 97. Dẫn bước con đi - Lm. Kim Long
 98. Dâng Chúa - Lm. Kim Long
 99. Dâng Tuổi Xuân - Lm. Kim Long
 100. Dâng Mẹ niềm tin yêu - Lm. Kim Long
 101. Dâng Mẹ - Lm. Hoài Đức
 102. Dâng hạt - Phanxicô
 103. Dâng lên Mẹ - Lm. Trọng Khẩn
 104. Dâng Mẹ thiên niên kỷ - Lm. Trọng Khẩn
 105. Dâng Nến - Nguyễn Văn
 106. Dâng bánh rượu - Nguyễn Văn
 107. Dâng Mẹ cuộc đời - Giang Ân
 108. Dự Tiệc Thánh - Vũ Kim
 109. Dâng về Bê-lem - Hồng Trần- Phạm Đình Đài
 110. Dâng Con
 111. Dâng hương hoa nến
 112. Dâng Chúa ngày xuân - Lm. Thái Nguyên
 113. Dâng Chúa bánh này - Lm. Quý Báu
 114. Dâng Mẹ tình con - Lm. Thanh Bình
 115. Dâng Mẹ muôn hoa - Lm. Thanh Bình
 116. Dâng đời Linh mục - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 117. Dâng Mẹ ngàn hoa - Nhật Minh
 118. Dâng ngọn lửa hồng - Nhật Minh
 119. Dâng lên - Sr. Trinh Nguyên
 120. Dẫn con từng bước - Lm. Nguyễn Duy
 121. Dâng hoa kính mừng - Lm. Bùi Ninh
 122. Dậy đi - Lm. Phạm Liên Hùng
 123. Dâng ngày - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 124. Dâng bánh rượu - Nguyễn Duy Vi
 125. Dâng Chúa - Phanxicô
 126. Dâng hết tâm hồn - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 127. Dâng lên Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 128. Diễm tình ca 2 - Lm. Thành Tâm
 129. Dâng lễ phục sinh - Nguyễn Chánh
 130. Dâng lên Ngài - Lm. Thái Nguyên
 131. Dâng đời tình thương - Việt Khôi
 132. Dâng Mẹ thành kính - Sr. Chu Linh
 133. Dâng hoa năm sắc - Sr. Chu Linh
 134. Dâng tim yêu - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 135. Dâng lễ tạ ơn
 136. Dâng bánh và rượu - Đinh Công Huỳnh
 137. Dâng lên Ba Ngôi - Vũ Đình Ân
 138. Dâng lễ với Mẹ - Nguyên Kha
 139. Dâng lên Chúa - Nguyên Kha
 140. Dâng trọn cho Ngài - Trầm Thiên Thu
 141. Dâng Mẹ - Phạm Ðức Huyến
 142. Dưới chân Thánh Giá - Lm. Kim Long
 143. Dân Chúa hỡi - Lm. Hoàng Kim
 144. Dâng lên Chúa - Hải Nguyễn
 145. Dâng hoa năm sắc - Duy Tân
 146. Dâng lời cảm tạ - Minh Chiết
 147. Dâng Cha của lễ - Trần Hòa Yên
 148. Dâng 7 - Phương Trân – Mỹ Huyền
 149. Dâng Hài Nhi - Lm. Ân Đức
 150. Dâng lễ với Mẹ - Chính Tâm
 151. Dâng lên Chúa Xuân - Đinh Công Huỳnh
 152. Dâng thánh lễ - Lm. Huy Hoàng
 153. Dâng Mẹ đời hôn nhân - Đinh Công Huỳnh
 154. Dâng những buồn vui - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 155. Dâng hiến Mẹ - Hải Triều & Cát Minh
 156. Dâng Thánh Thể - Sr. Trầm Hương
 157. Dìu dắt đời con - Thế Thông
 158. Dâng lên Ba Ngôi - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 159. Dâng đôi tim hồng - Đinh Công Huỳnh
 160. Dấu chân - Thông Vi Vu
 161. Dù cho sông cạn i a núi mòn tình con sau trước vẫn còn thiết tha
 162. Dâng lên Ngài - Đỗ Vy Hạ
 163. Duyên tình Thánh Giuse Mẹ Maria - Minh Chiết
 164. Dâng Thánh lễ 2 - Lm. Huy Hoàng
 165. Dự tiệc hồng ân - Lm. Nguyễn Duy
 166. Dâng - Thanh Lâm
 167. Dâng lên Cha - Lm. Từ Duyên
 168. Dâng Chúa Trời - Phanxicô
 169. Dâng lên Chúa tuổi trẻ - Lm. Nguyễn Duy
 170. Dâng Mẹ đời con - Viết Chung
 171. Dạt dào mến yêu - Lm. Kim Long
 172. Dâng lên Ngài
 173. Dâng lên - Lm. Duy Thiên
 174. Dâng lên Cha - Hải Nguyễn
 175. Duy nơi Thiên Chúa
 176. Dâng lên Chúa lời ca trìu mến. Alleluia. Dâng lên Chúa lời ca Thiên Thần
 177. Dâng về nhan Chúa chí linh bánh và rượu nho khiết tinh
 178. Dâng Cha nhân từ - Nguyên Kha
 179. Dâng lễ Phục sinh - Nguyễn Chánh
 180. Dâng Chúa đêm nay - Phanxicô
 181. Diễm phúc thay (Tv. 127) - Ân Duy
 182. Dưới vực sâu - Lm. Hoài Đức
 183. Dâng lễ cuối đời - Trầm Thiên Thu
 184. Dọn đường Chúa đến - Lm. Pet. Huy Hoàng
 185. Dân Sion - Cao Thanh Hoàng
 186. Dâng Cha - Hương Vĩnh
 187. Dâng Chúa mùa xuân - Xuân Đàn
 188. Dâng lên tòa Chúa từ nhân đây bánh thơm
 189. Dâng lời ngợi khen - Trầm Hương.FMSR
 190. Dâng Chúa hiến lễ đời con – Hải Ánh
 191. Dâng Mẹ Truyền Tin - Nhật Minh
 192. Dâng Chúa xót thương - Simon Phan Hùng
 193. Dâng đời - Phanxicô
 194. Dâng đời trăm năm - Phanxicô
 195. Dâng Chúa Xuân - Lm. Nguyễn Duy
 196. Dâng niềm cảm mến - Phanxicô
 197. Dâng lời cảm tạ
 198. Dâng hoa Tin Cậy Mến - Ngọc Linh
 199. Dâng Lễ 1 - Lm. Phạm Liên Hùng & Trọng Văn
 200. Dấu chân trên cát - Lm. Thành Tâm
 201. Dâng lễ toàn thiêu - Lm. Duy Thiên
 202. Dâng lễ vật - Lm. Nguyên Lễ
 203. Dâng Chúa Hài Nhi - Giang Ân
 204. Dâng Chúa đời con - Thanh Lâm
 205. Dâng ngày xuân - Thanh Lâm
 206. Dâng bánh rượu - Hoàng Vũ
 207. Dâng Ngài niềm tri ân - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 208. Dù con bất xứng - Kiều Linh
 209. Dâng lời ước thệ - Lm. Thái Nguyên
 210. Dâng tiến đời con - Lm. Thái Nguyên
 211. Dâng Chúa của lễ đời con - Xuân Hoàng
 212. Dâng đời tín thác - Lê Đức Hùng
 213. Dâng tiến - Mi Vũ
 214. Dâng nến - Lm. Trọng Khẩn
 215. Dâng hiến cho Mẹ - Lm. Thái Nguyên
 216. Dâng Chúa cuộc đời - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 217. Dâng Chúa tim con - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 218. Dâng Chúa gia đình con - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 219. Dâng về Ngài - Hải Nguyễn
 220. Dâng Chúa càn khôn - Hương Vĩnh
 221. Hương nguyện cầu - Lm. Kim Long
 222. Dâng Lời Cảm Mến - Ngọc Linh
 223. Dâng Cha rượu lành bánh thơm - Liên Bình Định
 224. Dâng Chúa đời con - Lâm Sơn Hải
 225. Dám ra khỏi mình - Lm. Thái Nguyên
 226. Dâng hiến đời con - Lm. Xuân Hy Vong
 227. Dâng hiến đời con (Nhiều bè) - Lm. Xuân Hy Vong
 228. Dâng Chúa niềm đau - Nhật Minh
 229. Dụ ngôn cỏ lùng - Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
 230. Dụ ngôn Nước Trời - Hải Triều
 231. Dâng Chúa - Phanxicô
 232. Dâng Mẹ tình yêu - Huỳnh Minh Kỳ
 233. Dâng lời ngợi ca - Anh Tuấn
 234. Dấn bước theo Ngài - Lm. Thái Nguyên
 235. Dâng tiến Cha - Lm. Xuân Hy Vọng
 236. Dâng Con 2 - Viết Chung
 237. Dòng lịch sử hồng ân - Lm. Phương Anh
 238. Dâng - Vinam
 239. Dâng đời - Vinam
 240. Diệu vời tình Chúa thương con – Lê Đức Hùng
 241. Dâng Mẹ mùa xuân – Giang Ân
 242. Dấu chứng tình yêu – Lm. Ân Đức
 243. Dâng lễ tạ ơn - Mai Nguyên Vũ
 244. Dâng lễ ngày xuân - Mai Phạm - Thiên Phúc
 245. Dâng Chúa - Lm. Vũ Thái Hòa
 246. Dâng viên đá đầu tiên 3 (Đá tảng Phêrô) - Lm. Nguyên Lễ
 247. Dâng viên đá đầu tiên 2 - Lm. Nguyên Lễ
 248. Dâng viên đá đầu tiên 1 - Lm. Nguyên Lễ
 249. Dâng lễ ngày xuân - Lm. Nguyên Lễ
 250. Dâng nén hương lòng - Thế Thông