PDA

View Full Version : Tựa đề Vần LPages : [1] 2 3

 1. Lễ dâng tình yêu
 2. Lên Đền Thánh
 3. Lên núi Sion
 4. Lục huyền cầm tấu vang
 5. Lạy Thầy con xin đi theo
 6. Lời hằng sống - Vinam
 7. Lửa hồng ngàn đời
 8. Lễ dâng
 9. Lắng nghe Lời Chúa - Lm. Nguyễn Duy
 10. Lắng nghe lời Chúa - Lm. Nguyễn Duy
 11. Lễ xong rồi
 12. Tình Chúa yêu con 1- Lm. Từ Duyên
 13. Lễ dâng mùa xuân - Lm. Nguyễn Duy
 14. Luật yêu thương - Lm Nguyễn Duy
 15. Lòng Chúa ái tuất- Nguyễn Ban Hanh
 16. Lên đường cùng Người - Lê Đức Hùng
 17. Lớn lên giữa lòng Giáo Hội - Lê Đức Hùng
 18. Lễ hết - Lm. Mi Trầm
 19. Lạy Cha xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một
 20. Lạy các Thánh của Chúa - Quang Huy
 21. Lời thiêng - Xuân Tưởng
 22. Lời kinh dâng Mẹ - Đỗ Vy Hạ
 23. Lời kinh nguyện trầm - Đỗ Vy Hạ
 24. Lời kinh tạ tội (Bờ đá xanh tạ tội) - Đỗ Vy Hạ
 25. Lời người chuộc tội - Đỗ Vy Hạ
 26. Lời con như trầm hương bay lên tới Thiên Đường
 27. Lời vọng tình yêu - Đỗ Vy Hạ
 28. Lời nguyện truyền giáo - Hoài Chiên
 29. Lời kinh hòa bình – Lm. Từ Duyên
 30. Lời kinh dâng Mẹ - Anh Tuấn
 31. Lời Mẹ nhắn nhủ - Lm. Huyền Linh
 32. Lời cầu cho xứ đạo-Lm. Văn Chi
 33. Lạy Nữ Vương Mân Côi - Lm. Ánh Đăng
 34. Lời Cha- Sơn Linh Ca
 35. Lạy Cha rất thánh - Lm. Vương Diệu
 36. Làm sao dám mơ - Lm. Thành Tâm
 37. Lời Chúa nguồn hạnh phúc - Nhóm Lửa Hồng
 38. Lễ dâng - Thy Yên
 39. Lạy Đức Mẹ Chúa Trời - Cát Minh
 40. Là tiếng xin vâng - Lm Văn Chi
 41. Lạy Đức Mẹ La Vang - Hoàng Vũ
 42. Lạy Mẹ La Vang - Bùi Đức Hà
 43. Lạy Mẹ La Vang - Bạch Quỳnh
 44. Lạy Mẹ mến yêu - Sr. Trầm Hương
 45. Lạy ơn Đức Mẹ sao sáng - Ngọc Linh
 46. Linh hồn tôi ca lên - Sr. Trầm Hương
 47. Lời cầu cho quê hương - Lm Văn Chi
 48. Lời cầu tâm tư - Lm Văn Chi
 49. Lời dâng - Đình Bảng
 50. Lời kinh mân côi - Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân
 51. Lời kinh yêu thương - Lm Văn Chi
 52. Lời Mẹ ru Con - Lm. Ân Đức
 53. Lữ hành với Mẹ - Lm Văn Chi
 54. Lạy Chúa con đây - Lm. Dao Kim
 55. Lòng cậy tin dâng Chúa - Sơn Dương
 56. Làm sao con biết - Giang Ân
 57. Lấy gì đền đáp - Giang Ân
 58. Lễ dâng Alleluia - Giang Ân
 59. Lễ dâng thống hối - Giang Ân
 60. Lễ vật đời con - Giang Ân
 61. Lễ vật Giáng sinh - Giang Ân
 62. Lời thì thầm dâng Chúa - Giang Ân
 63. Lễ đầu mùa - Hải Hồ - Trần Định
 64. Lắng tiếng ru đêm - Phạm Đức Huyến
 65. Lễ vật dâng Chúa - Phạm Đức Huyến
 66. Lời vọng - Lm. Thái Nguyên
 67. Lời trần tình - Lm. Thái Nguyên
 68. Lời ban sự sống - Lm. Thái Nguyên
 69. Lời kinh của người môn đệ - Lm. Nguyên Lễ
 70. Lễ dâng - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 71. Lênh đênh phận người - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 72. Lời kinh trên dòng đời - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 73. Lạy Mẹ khoan nhân - Lm. Hoài Đức
 74. Lạy Mẹ Mân Côi - Lm. Hoài Đức
 75. Lạy Mẹ Maria - Hoài Đức & Duy Ân Mai
 76. Lạy Mẹ mến yêu - Hoài Đức & Duy Ân Mai
 77. Lạy Mẹ Fatima - Sr. Hương Đan
 78. Lời Dâng - Sr. Hương Đan
 79. Lời thiêng - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 80. Lễ dâng chân thành - Viết Chung
 81. Lễ dâng hiệp nhất - Viết Chung
 82. Lễ dâng cuộc đời - Viết Chung
 83. Lễ dâng hy vọng - Viết Chung
 84. Lời trường sinh - Viết Chung
 85. Lời tạ ơn - Viết Chung
 86. Lễ dâng tuổi xuân - Viết Chung
 87. Lễ dâng trông đợi - Viết Chung
 88. Lễ dâng trẻ thơ - Viết Chung
 89. Lễ dâng tình yêu - Viết Chung
 90. Lắng nghe - Viết Chung
 91. Lời Mẹ dạy - Uyên Khanh
 92. Lễ dâng mùa Giáng Sinh - Viết Chung
 93. Lễ dâng mùa cứu độ - Viết Chung
 94. Lạy Chúa - Lm. Nguyễn Duy
 95. Lạy Mẹ khoan nhân - Lm. Hoài Đức
 96. Lời cầu nửa đêm - Lm. Thành Tâm
 97. Lên đường về Nhà Cha - Mai Nguyên Vũ
 98. Lời kinh dâng Cha - Lm. Từ Duyên
 99. Lời kinh cuộc đời - Lê Quang Ánh
 100. Lễ vật đêm Noel - Phanxicô
 101. Lễ dâng mùa vọng - Đinh Công Huỳnh
 102. Lễ Hiển Linh - Phanxicô
 103. Linh hồn tôi nhảy mừng - Cao Huy Hoàng
 104. Lạy Mẹ từ nhân - Lm. Duy Thiên
 105. Lời trầm yêu thương - Sr. Hương Đan
 106. Linh mục của Chúa - Sr. Hương Đan
 107. Lễ vật tri ân - Sr. Hương Đan
 108. Lời cảm tạ - Sr. Hương Đan
 109. Lên đường cùng Giêsu - Sr. Hương Đan
 110. Giuse bạn Đức Trinh Nữ - Sr. Hương Đan
 111. Linh mục của Chúa - Sr. Trầm Hương, FMSR
 112. Lễ dâng ân tình - Lm. Văn Chi
 113. Lễ vật huyền siêu - Lm. Văn Chi
 114. Lời cầu thống hối - Lm. Văn Chi
 115. Lời dâng - Lm. Văn Chi
 116. Lời cầu tin yêu - Lm. Văn Chi
 117. Lời kinh đêm Giáng Sinh - Lm. Văn Chi
 118. Lời kinh tiến dâng - Lm. Văn Chi
 119. Lời kinh sám hối - Lm. Văn Chi
 120. Loan báo Tin vui - Lm. Văn Chi
 121. Lời Mẹ khuyên - Nguyên Kha
 122. Lời ca dâng Mẹ - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 123. Lễ vật Dâng Chúa Hài Nhi - Lm. Phương Anh
 124. Linh mục người được sai đi - Lm. Phương Anh
 125. Lời kinh thiết tha 2 - Lm. Phương Anh
 126. Lời kinh thiết tha 1 - Lm. Phương Anh
 127. Lời cầu đầu xuân - Lm. Phương Anh
 128. Lời cầu đêm nay - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 129. Lời kinh của Mẹ - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 130. Lễ dâng mọn hèn - Sơn Dương
 131. Lấy gì đền đáp - Sơn Dương
 132. Lời Chúa soi bước con - Sơn Dương
 133. Lạy Chúa, Chúa biết rằng đời con yếu đuối
 134. Lúa chín đầy đồng - Sơn Dương
 135. Lời kinh thắm tình - Lm. Nguyễn Viên
 136. Lạy Mẹ Thiên Chúa - Duy Tân
 137. Lời kinh Mân Côi - Nguyên Dũng
 138. Lạy Chúa bao ngày tháng - Lm. Kim Long
 139. Linh hồn tôi 5 - Lm. Kim Long
 140. Linh hồn tôi 2 - Lm. Kim Long
 141. Lễ vật đêm nay - Lm. Kim Long
 142. Lễ vật hôm nay - Lm. Kim Long
 143. Lời Chân Thành - Lm. Kim Long
 144. Lời cầu dâng lên - Trầm Thiên Thu
 145. Nhiệt thành nhà Chúa - Lm. Kim Long
 146. Lễ Giáng sinh về - Lm. Kim Long
 147. Lễ dâng hôm nay - Lm. Kim Long
 148. Lạy Bà đầy ơn - Lm. Kim Long
 149. Lòng Mẹ từ nhân - Lm. Mi Trầm
 150. Lạy Đức Mẹ đồng trinh - Lm. Trọng Khẩn
 151. Lạy Mẹ từ bi - Lm. Trọng Khẩn
 152. Lời kinh dâng Mẹ - Lm. Trọng Khẩn
 153. Lúc chiều buông - Lm. Kim Long
 154. Lạy Thánh Giu-se - Ns. Anh Tuấn
 155. Lạy Đức Mẹ Chúa Trời - Lm. Thái Nguyên
 156. Lời kinh dâng Mẹ - Hương Vĩnh - Ngọc Hương
 157. Lời nguyện La-Vang - Nguyễn Bách
 158. Lạy Chúa Chúa đã thấy - Lan Thanh
 159. Lạy Chúa là Vua - Lm. Duy Thiên
 160. Lạy Chúa con xin dâng - Lan Thanh
 161. Lạy Chúa Trời Con - Lan Thanh
 162. Lặng ngắm Mẹ - Lm. Kim Long
 163. Lạy Mẹ xin yên ủi - Nguyễn Khắc Xuyên
 164. Lời nguyện đầu năm - Oanh Sông Lam
 165. Lạy Mẹ ban ơn - Lm. Thanh Bình
 166. Lời vọng nguyện - Lm. Thanh Bình
 167. Lễ dâng hòa bình
 168. Lễ tế đầu mùa - Vũ Đình Ân
 169. Lời mẹ ru - Lm Nguyễn Văn Tuyên
 170. Lễ dâng mọn hèn - Hoài Bắc
 171. Lời kinh của Mẹ - Mai Nguyên Vũ
 172. Lòng Mẹ bao la - Nguyên phong
 173. Lo gì? - Lm. Nguyễn Đức Dũng
 174. Linh hồn tôi - Thế Thông
 175. Lời con sám hối -Hồng Trần Phạm Đình Đài
 176. Lạy Mẹ từ bi - Hùng Lân
 177. Lời ca thiên thu - Lm. Nguyễn Duy
 178. Lời nguyện đầu xuân - Lm. Khuất Duy Linh + Hải Vân
 179. Lời nguyện đầu tiên - Trung Chính
 180. Lối Ngài bước đi - Cao Huy Hoàng
 181. Lời Chúa - Oanh Sông Lam
 182. Lạy Nữ Vương Thiên Đàng - Tiến Dũng & Thiện Cẩm
 183. Lạy Nữ Vương Thiên Đàng - Hải Ánh
 184. Lời kinh chiều - Xuân Tưởng
 185. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - Lm. Thái Nguyên
 186. Lễ thứ năm trong tuần Bát nhật Phục sinh - Lm. Kim Long
 187. Lễ Chúa Ba Ngôi - Lm. Thái Nguyên
 188. Lòng Thương Xót Chúa - Lm. Thái Nguyên
 189. Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Lm. Thái Nguyên
 190. Lòng Thương Xót Chúa - Lm. Huyền Linh
 191. Là chứng nhân - Lm. Thái Nguyên
 192. Lễ Thánh Giu-se thợ - Lm. Thái Nguyên
 193. Lời trầm hương - Trăng Huyền Thoại
 194. (Lời ca bay cao) Lời ca bay cao như hương trầm nghi ngút
 195. Lễ dâng - Lm. Thái Nguyên
 196. Lời kinh yêu thương 2 - Minh Chiết
 197. Lòng thương xót Chúa - Minh Chiết
 198. Lễ vật thái hòa - Phanxicô
 199. Lễ dâng hiệp nhất - Quốc Thái
 200. Lời nguyện thiết tha - Minh Chiết
 201. Lời nguyện ngày xuân - Hùng Lân
 202. Lễ dâng một đời - Vũ Văn Lịch
 203. Lễ Thăng Thiên - Lm. Thái Nguyên
 204. Lời ca đêm đông - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 205. La vang chan chứa tình Mẹ con - Minh Chiết
 206. Lời của Mẹ - Minh Chiết
 207. Lạy Chúa xin đồng hành - Lm. Nguyen Duy
 208. Lấy gì trả lại Chúa - Lm. Kim Long
 209. Lễ dâng
 210. Lần đầu tiên
 211. Lời ca của Mẹ - Lm. Nguyễn Duy
 212. Lòng thương xót Chúa 4 - Nguyễn Chánh
 213. Lời kinh dâng Mẹ
 214. Lạy Đấng cứu thế _ O Redemptor - Gm. Nguyễn Văn Hoà
 215. Linh mục tiến lễ - Vũ Đình Ân
 216. Lời nguyện buồn - Phùng Minh Mẫn
 217. Lên Mẹ TàPao - Tuấn Kim
 218. Lời cầu dưới chân Mẹ TàPao - Tuấn Kim
 219. Lạy Đức Mẹ La Vang - Lm. Nguyễn Duy
 220. Lễ dâng các linh hồn - Đinh Công Huỳnh
 221. Lễ vật dâng Cha - Bạch Quỳnh
 222. Lễ vật phục vụ - Lm. Mi Trầm
 223. Lễ Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66) - Lm. Thái Nguyên
 224. Lễ dâng mong đợi - Lm. Nguyễn Duy
 225. Lời dâng 2 - Lm. Nguyễn Duy
 226. Lễ dâng với Mẹ - Ân Duy
 227. Linh hồn tôi ngợi khen - Gm. Nguyễn Văn Hòa
 228. Lạy Đức Mẹ La Vang - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 229. Lắng nghe Lời Chúa - Lm. Từ Duyên
 230. Lời kinh dâng Mẹ - Lm. Oanh Sông Lam
 231. Lạy Nữ Vương - Chính Tâm
 232. Lễ dâng cuộc đời - Giang Ân
 233. Lòng thương xót Chúa 3 - Nguyễn Chánh
 234. Lễ vật dâng Cha - Hải Nguyễn
 235. Lời kinh dâng Mẹ - Minh Chiết
 236. Lời kinh hiến dâng - Lm. Văn Chi
 237. Lời trường sinh - Lm. Thành Tâm
 238. Lời kinh trong sương mai - Minh Chiết
 239. Lời tạ ơn - Anh Tuấn
 240. Lời Mẹ xin vâng - Minh Chiết
 241. Lạy Thánh Tâm Giêsu - Đỗ Vy Hạ
 242. Lạy các thánh thiên thần - Ngọc Linh
 243. Lễ dâng thống hối - Đinh Công Huỳnh
 244. Lời kinh yêu thương - Cao Minh Thắng
 245. Lời Chúa - Thế Thông
 246. Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Tv. 103) - Lm. Thái Nguyên
 247. Lễ đã xong - Nguyên Hồ
 248. Lạy Cha Giuse - Đại Hồng - Nguyễn Minh Trí
 249. Lạy Chúa - Việt Trì
 250. Lạy Chúa con tin - Lm. Nguyễn Duy