PDA

View Full Version : Tựa đề Vần O 1. Ở lại trong Đức Kitô - Sr. Trầm Hương
 2. Mẹ là mùa xuân - Hùng Lân
 3. Ôi nhiệm mầu - Xuân Tưởng
 4. Ơn cha nghĩa mẹ - Giang Ân
 5. Ôi tình yêu - Lm. Thái Nguyên
 6. Ôi! Mẹ tuyệt vời - Nguyên Kha
 7. Ôi Maria - Lm. Vương Diệu
 8. Ôi Thần Linh Chúa - Lm. Vinh Hạnh
 9. Ơn cha nghĩa mẹ - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 10. Ôi Đấng cứu thế - Lm. Phạm Liên Hùng
 11. Ở lại Chúa ơi - Lm. Nguyên Lễ
 12. Ơn cha nghĩa mẹ 2 - Đinh Công Huỳnh
 13. Ôi phút giây tuyệt vời - Lm. Huy Hoàng
 14. Ơn Ngài đã đủ cho con - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 15. Ôi Lễ Misa - Lm. Kim Long
 16. Ôi lễ Misa nguồn ơn vô giá đoàn con dâng lên
 17. Ôi Thập giá - Lm. Kim Long
 18. Ôi lạy Cha - Lm. Huyền Linh
 19. Ôi nguồn ánh sáng - Đỗ Vy Hạ
 20. Ở đâu có bác ái - Lm. Hoàng Kim
 21. Ôi tình yêu vĩ đại - Lm. Kim Long
 22. Ôi sinh linh bé bỏng
 23. Ôi Giêsu lân tuất - Nguyên Kha
 24. Ơn thiêng Chúa Trời - Thế Thông
 25. Ơn Chúa gọi - Lm. Nguyễn Duy
 26. Ôi uy linh - Lm. Kim Long
 27. Ôi vui sướng - Kim Long
 28. Ơn gọi của ngôi sao - Sr. Trầm Hương FMSR
 29. Ôi lòng Chúa nhân từ - Lm. Huy Hoàng
 30. Ôi lòng thương xót Chúa - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 31. Ơn nghĩa sinh thành - Dương Thiệu Tước
 32. Ông thánh Gioan - Lm. Nguyễn Duy
 33. Ôi thân phận người - Lm. Mi Trầm
 34. Ôi đẹp thay - Lm. Kim Long
 35. Ơn gọi hiệp thông – Lm. Nguyễn Duy
 36. Ơn Ngài đổi mới - Lm. Nguyễn Duy
 37. Ở trong nhà Chúa (Tv. 22) - Lm. Bạch Vân
 38. Ôi cao siêu - Nguyễn Quang Hưng
 39. Ơn cứu rỗi đã đến gần - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 40. Ở nơi nào - Lm. Oanh Sông Lam
 41. Ơn an bình - AnPhong Hoan O.Cist
 42. Ôi lạy Cha – Lm. Phương Anh
 43. Ông bà cha mẹ kính yêu! – Trương Thế Bạch
 44. Ơn gọi của con – Thiên Đan
 45. Ôi tình yêu Chúa – Trương Thế Bạch
 46. Ông già Noel vui - Simon Phan Hùng
 47. Ở lại với con - Lm. Kim Long
 48. Ôi tôi vui sướng (Tv. 121) – Lm. Kim Long
 49. Ơn phù trợ (Tv 120) – Lm. Nguyễn Duy
 50. Ơn gọi của ta - Lm. Mi Trầm