PDA

View Full Version : Tựa đề Vần P 1. Phút linh thiêng - Lm. Thành Tâm
 2. Phút giao thừa - Lm. Vũ Mộng Thơ
 3. Phó thác - Kiều Linh
 4. Phó thác - Lm. Nguyễn Duy
 5. Phúc thay - Anh Tuấn
 6. Phận người mong manh - Đinh Công Huỳnh
 7. Phó thác - Ngọc Linh
 8. Phúc đức thay - Viết Chung
 9. Phượng Hoàng ca - Viết Chung
 10. Phút cầu xin - Hùng Lân
 11. Phận con bé nhỏ - Sr. Hương Đan
 12. Phù hoa - Cao Huy Hoàng
 13. Phù hoa - Lm. Mi Trầm
 14. Phục sinh ca - Minh Chiết
 15. Phục sinh khơi nguồn sống mới - Minh Chiết
 16. Phúc cho ai - Lm. Kim Long
 17. Phó dâng nơi Mẹ - Lm. Nguyễn Duy
 18. Phúc cho Mẹ - Sr. Hương Đan
 19. Phúc cho Bà - Gm. Nguyễn Văn Hòa
 20. Phút biệt ly - Thiên Lý
 21. Phút giây nhiệm mầu - Sr. Trầm Hương, FMSR
 22. Phù hoa nối tiếp phù hoa - Nguyên Kha
 23. Phận người - Lm. Từ Duyên
 24. Phận người - Nhật Minh
 25. Phúc thật giữa đời - Huỳnh Minh Kỳ
 26. Passio và Exsultet - ĐGM Phaolo Nguyễn văn Hòa
 27. Phúc thay - Thế Thông
 28. Pange Lingua
 29. Phút ấy
 30. Phong ba có Chúa đi cùng - Hưng Ca
 31. Phanxicô Assisi Người Nghèo Của Thiên Chúa - Hải Nguyễn
 32. Phó thác cho Mẹ - Lm. Kim Long
 33. Phúc nào hơn - Lm. Ân Đức
 34. Phó thác cho Mẹ yêu - Viễn Xứ
 35. Phép lạ bánh và cá - Đinh Công Huỳnh
 36. Phần thưởng cao quý - Lm. Nguyễn Duy
 37. Phần thưởng trên trời - Đinh Công Huỳnh
 38. Phúc đức cho người - Đinh Công Huỳnh
 39. Phước đức cho con - Đặng Ngọc Ẩn
 40. Phận người - Lm. Bạch Vân
 41. Phó thác - Trùng Dương
 42. Phận người - Ninh Doãn Hùng
 43. Phút giao thừa - Sr. Hoàng Phương
 44. Phút giây giao thừa - Anphong Hoan O.Cist
 45. Phút giây lặng trầm – Thiên Đan
 46. Phúc cho ai - Phanxicô
 47. Phó dâng đời con – Sr. Isave
 48. Phúc họa tại ta - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 49. Phần con hãy theo Thầy - Lm. Ân Đức
 50. Phút hồi tâm – Sr. Kim Loan
 51. Phúc thay – Phạm Quang & Đặng Chí San